Témata

Apps

Kubernetes praticky: používání externí konfigurace v Azure App Configuration Service

Kubernetes přichází s prostředky správy aplikačních konfigurací s ConfigMap a správu tajností se Secrets. Tyto vlastnosti jsou pro Kubernetes specifické a možná máte potřebu univerzálnějšího řešení. Něčeho, co bude dostupné z AKS, ale i VM v Azure, Web App v Azure Stack, Azure Function, Javascript klienta v browseru, IoT zařízení...

Téma:  Kubernetes  Kontejnery  Apps