Úvod do Big Data v Azure

Data jsou fascinující. Dnes se chci zaměřit na situace, kdy je dat tolik, že se s nimi tradičními postupy nedá dělat nic užitečného (tak si definuji Big Data). Konkrétně dnes nesměřuji k těm „předžvíkávaným“ ve formě datawarehouse s konkrétním schématem, ale k těm opravdu divokým. Jak uložit a analyzovat jakákoli data v Azure? Jak se dostat z infrastruktury přes platformu až do Big Data jako služba? Pokračovat ve čtení „Úvod do Big Data v Azure“