Tomáš Kubica

na cestě do cloudu

Kubernetes prakticky: automatizovaná integrace privátní i veřejné DNS

Při vystavování služeb běžících v Kubernetes clusteru ke konzumaci okolním světem, ať už v privátní síti nebo veřejně, bývá k vidění celá řada přístupů. Ty nejčastější jsou manuální konfigurace, wildcard záznamy, API management a nebo dnešní téma - automatické vytváření záznamů v DNS mimo cluster s projektem External DNS. Řešení...

Téma:  Kubernetes  Kontejnery  Networking 


Kubernetes prakticky: privátní AKS clustery

Za nejdůležitější bezpečnostní nastavení z pohledu přístupu administrátorů do vašeho AKS clusteru považuji určitě integraci na Azure Active Directory a s tím spojené silné přihlašování včetně možnosti více-faktoru, podmíněných přístupů a návazný RBAC. O tom jindy. Nicméně omezení vašeho clusteru po stránce síťové jako další stupeň bezpečnosti mi dává smysl...

Téma:  Kubernetes  Kontejnery  Networking  Security 


Confidential Computing - zabezpečení dat při jejich používání, kdy ani root systému nemá šanci je rozlousknout

Všichni jsme jistě stokrát slyšeli o tom, že mám šifrovat “data in fly” a “data at rest”, tedy používat pouze bezpečné šifrované protokoly pro komunikaci a šifrovat disk, souborový systém nebo databázovou storage. Nicméně pokud chceme s daty něco dělat, například něco počítat, analyzovat nebo vyhledávat, potřebujeme, aby se nějaký...

Téma:  Security  Compute 


Azure Defender (7): Ochrana serverové infrastruktury - řízení povolených aplikací

Je v pořádku, když váš doménový řadič těží Bitcoin, web server provozuje Metasploit či Nmap pro scanování a útočení a váš databázový server smaží Hydru ve snaze rozlousknout nějaká hesla slovníkovým útokem? Předpokládám, že asi ne. Azure Defender vám s funkcí Adaptive Application Controls dokáže poradit co na server patří...

Téma:  Security  AzureDefender 


Azure Defender (6): Ochrana serverové infrastruktury - sledování integrity systému

Je fajn, když všechno zlé je odhaleno jako signatura nějakého malware nebo detekováním chování v rámci Azure Defender, ale váš systém může být ohrožen něčím naprosto cíleným, neznámým nebo třeba akcemi právoplatného správce. Co s tím? Ručně dělat reverse engineering ponořeni v hexadecimálním editoru koukaje do assembly za současného sledování...

Téma:  Security  AzureDefender