Tomáš Kubica

na cestě do cloudu


Automatizujte koloběh sandbox prostředí v Azure s Bicep, Terraform nebo Pulumi

Jak podnítit inovaci s využitím Azure, mít věci pod kontrolou co do bezpečnosti a nákladů a přitom se neuklikat k smrti? Podívejme se jak automatizovat vznik sandboxů včetně řízení přístupů, vytvoření budgetů i automatizované reakce na jejich překročení a to včetně odmazání prostředků. To vše řízené jednou šablonou pro všechny...

Téma:  Governance  Automatizace  Terraform  Bicep 


Azure vs. Google vs. AWS: Hybrid a multi-cloud řešení pro aplikace, serverless, data a AI - srovnání Azure Stack, Azure Arc, Google Anthos, AWS Outpost a Amazon RDS for VMware

Azure Arc myslím jednoznačně dominuje ostatním cloudovým hráčům co do hybridních a multi-cloud řešení. Google Anthos má podobnou strategii, ale reálné portfolio možností je znatelně menší. AWS v této hře dost pokulhává - z pohledu multi-cloudu zcela, nabízí hybridní přístup s Outpost, ale využívání PaaS mimo AWS samotné se omezuje...

Téma:  Arc