Tomáš Kubica

na cestě do cloudu

Azure Defender (7): Ochrana serverové infrastruktury - řízení povolených aplikací

Je v pořádku, když váš doménový řadič těží Bitcoin, web server provozuje Metasploit či Nmap pro scanování a útočení a váš databázový server smaží Hydru ve snaze rozlousknout nějaká hesla slovníkovým útokem? Předpokládám, že asi ne. Azure Defender vám s funkcí Adaptive Application Controls dokáže poradit co na server patří...

Téma:  Security  AzureDefender 


Azure Defender (6): Ochrana serverové infrastruktury - sledování integrity systému

Je fajn, když všechno zlé je odhaleno jako signatura nějakého malware nebo detekováním chování v rámci Azure Defender, ale váš systém může být ohrožen něčím naprosto cíleným, neznámým nebo třeba akcemi právoplatného správce. Co s tím? Ručně dělat reverse engineering ponořeni v hexadecimálním editoru koukaje do assembly za současného sledování...

Téma:  Security  AzureDefender 
Azure Defender (4): Použití Azure Policy pro vynucení pravidel i vlastní bezpečnostní kontroly

Azure Policy jsou velmi důležitým nástrojem pro Policy as Code v Azure a jsou pod kapotou Azure Security Center, ale používají se samostatně pro implementaci provozních politik nebo jako součást Azure Blueprint či v rámci DevSecOps. Dnes si vyzkoušíme pár jednoduchých politik a následně z nich poskládáme vlastní pravidla kontrolovaná...

Téma:  Security  AzureDefender