Tomáš Kubica

na cestě do cloudu

Kubernetes prakticky: přímé a bezpečné ovládání z Azure portálu v reálném čase

Azure Monitor obsahuje podle mého názoru fantastické Insights, tedy Azure Monitor for Containers, které podporují jak Azure Kubernetes Service, tak clustery mimo Azure napojené přes Azure Arc for Kubernetes. Pro analytiku, reporting a dlouhodobý monitoring jsou myslím výborná volba a takhle dobrých nástrojů s kombinací pokročilého analytického jazyka, jednoduchého sbírání...

Téma:  Kubernetes  Kontejnery  Monitoring 


Aplikační monitoring bez proprietárních SDK v aplikaci

Stále se potkávám se snahou řešit potřebu dohledu aplikace infrastrukturními prostředky. Je vám tohle povědomé? Posbíraná telemetrie zahrnuje CPU, IO, obsazenost paměti, ale neměří pořádně chování aplikačních komponent (requesty, chyby, cache miss, časy zpracování různých volání, délku fronty) Pokud už jsou centralizované logy, jde o výstupy posbírané z obrazovky (stdout/stderr)...

Téma:  Monitoring  Apps  OpenTelmetry