Získejte přehled o stavu své VM s novým VM Insights v Azure Monitor

V Azure je hned několik míst, kde můžete sbírat metriky z virtuálních strojů a vytvářet alerty. V preview je nyní krásné sjednocení všech těchto technologií pod jednotnou střechu Azure Monitor. Dívat se tak můžete jak na skupiny VM, tak na konkrétní stroj přímo z jeho hlavní záložky v portálu. Pojďme se na to mrknout.

Azure Monitor

Místem pro sjednocení všech pohledů na monitoring se stává Azure Monitor. Pod jeho střechou najdete host metriky, guest metriky, informace z VM, Application Insights, pokročilé síťové analýzy s Network Watcher nebo monitoring kontejnerů, alerty a logování.

Nás dnes budou zajímat Insights. Pokud nás trápí jeden konkrétní stroj, najdeme je přímo na jeho záložce.

Pokud chceme výkon či stav sledovat za skupinu strojů v rámci resource group nebo celého workspace, můžeme se na totéž podívat přímo v sekci Azure Monitor.

Health

Insights pro nás může sledovat telemetrii a stav VM a identifikovat ty, které se blíží nějaké hranici přetížení, přeplnění nebo nejsou ve vhodném stavu.

Co všechno health záložka sleduje? Kliknutím na View all health criteria se můžeme podívat na podrobnosti.

Doklikat se můžeme až na detaily každé mašiny.

U každého pravidla se můžeme dostat až ke konkrétnímu nastavení citlivosti.

Performance

V přehledu výkonnosti si můžeme vybrat různá seskupení strojů. Může to být resource group nebo skupina vytvořená v rámci Log Analytics (tu lze dynamicky plnit podle nějakého parametru - Linux vs. Windows stroje, podle příslušnosti v AD skupině apod.).

Čekají nás hezké a užitečné grafy.

Líbí se mi velmi komprimovaný TopN pohled, ve kterém je v rámci jedné obrazovky vidět aktuální stav v průměru, 90. a 95. percentilu a malý grafík historického vývoje.

Máte stroj s Windows a potřebujete u něj jít ještě hlouběji? Nově si přímo na záložce VM můžete vyvolat spuštění diagnostiky výkonu.

Výsledný report si stáhnete jako ZIP soubor a je v něm krásný výsledek v HTML.

Map

Jedna z nejoblíbenější solution pro Azure Log Analytics je ServiceMap. Funguje tak, že poslouchá jednotlivé komunikační toky a z toho umí vykreslit mapu návazností mezi vašimi VM a zobrazit uživatelské přístupy i komunikaci na externí systémy. Tyto mapy jsou v aktualizované podobě dostupné pro Insights v rámci Azure Monitor.

Takhle třeba vypadají přístupy na SQL server proces.

Mimochodem detaily samosebou dostanete i pro vaše Linuxové stroje.

Označit můžeme i celou skupinu serverů, například jednu resource group. Dostaneme velmi komplexní informace - tohle by se jinak zjišťovalo opravdu složitě.

 

Monitorovací prostředky jsou Azure jsou velmi silné a integrace všech metod pod Azure Monitor vám umožní najít je všechny na jednom místě. Pokud chcete celkový pohled na skupinu serverů, jděte na to z Azure Monitor. Pokud potřebujete aktuálně rychle řešit problém jedné virtuální mašiny, najdete pro vaše pohodlí tyto funkce rovnou na stránce vašeho VM. Vyzkoušejte si Azure Monitor, stojí to za to!Azure, Kubernetes, FinOps a strategie účtování nákladů Monitoring
Máte rádi Prometheus a Grafana pro váš Kubernetes? Jak na to všechno v plně managed formě v Azure? Monitoring
Nativní Azure Monitor a Microsoft Sentinel nově umí levnější logy a zabudovanou levnější archivaci - praxe (část 2) Monitoring
Nativní Azure Monitor a Microsoft Sentinel nově umí levnější logy a zabudovanou levnější archivaci - analýza nákladů (část 1) Monitoring
Prolevněte si Azure Sentinel s Fluent Bit, Blobem a Azure Data Explorer Monitoring