Kubernetes praticky: DAPR a telemetrie, logy i distribuovaný tracing

DAPR vám může zajistit přímou i nepřímou komunikaci mezi komponentami aplikace (service invoke a pub/sub), triggery (input binding) na události mimo DAPR (např. IoT zprávy v Kafka či EventHub) i konektory (output binding) na systémy mimo DAPR (např. soubory v Blob či S3 nebo události v Kafka a tak podobně). To taky znamená, že by v něm mohlo být docela dost užitečných informací a to včetně schopnosti distribuovaného trasování, že? Jasně. Pojďme si to vyzkoušet.

Distribuovaný tracing

Začneme tím nejzajímavějším - distribuovaným trasováním. Tady DAPR podporuje především standardní protokol OpenTelemetry, na který můžete napojit různé systémy pro ukládání a analýzu těchto dat. Jedním z nich je Azure Application Insights v Azure Monitor, další komerční řešení zahrnují Datadog nebo Dynatrace, v open source světě je to Jaeger a další. Kromě OpenTelemetry podporuje DAPR ještě formát pro Zipkin, který zdá se podporu OpenTelemetry napřímo zatím nemá.

Jak to funguje? Nejdřív potřebujeme v clusteru sbírat OpenTelemetry a posílat do Application Insights. Dle dokumentace jsem použil projekt local-forwarder, který ale už dále rozvíjen nebude. Budoucnost je OpenTelemetry collector, což je univerzální způsob s podporou různých backendů včetně Azure. Ten ale zatím co se týče Azure podpory je v alpha fázi, tak jsem zatím zůstal u local-forwarder, který je dobře dokumentovaný. Nahodil jsem a dal mu klíče do App Insights - to je všechno.

Následně v Kubernetes vytvořím DAPR CRD s konfigurací exporteru s tím, že URL směřuje na můj local-forwarder v clusteru.

apiVersion: dapr.io/v1alpha1
kind: Component
metadata:
 name: native
spec:
 type: exporters.native
 metadata:
 - name: enabled
  value: "true"
 - name: agentEndpoint
  value: "localforwarder-default.default.svc.cluster.local:50002"

Výborně - teď globálně zapnu exportování.

apiVersion: dapr.io/v1alpha1
kind: Configuration
metadata:
 name: tracing
spec:
 tracing:
  enabled: true
  expandParams: true
  includeBody: true

Zbývá na jednotlivých podech zapnout trasování použitím anotace dapr.io/config:

   annotations:
    dapr.io/enabled: "true"
    dapr.io/id: "nodea"
    dapr.io/log-as-json: "true"
    dapr.io/config: "tracing"
    prometheus.io/scrape: "true"
    prometheus.io/port: "9090"
    prometheus.io/path: "/"

Výborně. Teď už jen spustit aplikaci, udělat pár operací a obrázek v App Insights je na světě.

Podívejme se na některé detaily trochu blíž.

V datech můžu vyhledávat.

Takhle třeba najdu detail jedné z operací, konkrétně zpráva mezi nodea a subscribeorders.

Jako vždy můžu použít připravené workbooky a také si vytvořit vlastní.

Logy

Co se týče logů, mohl bych použít Fluentd a cestu do Elastic Search + Kibana. Pro mě nejjednodušší určitě bude zapnutí logování do Azure Monitoru. To funguje samo o sobě, ale pro účely práce v Azure Monitor bude výborné zapnout logování ve formátu JSON, což se bude snadno parsovat. Stačí nastavit globálně při Helm instalaci (-set global.logAsJson=true) a následně přidat anotaci log-as-json u každé aplikace.

   annotations:
    dapr.io/enabled: "true"
    dapr.io/id: "nodea"
    dapr.io/log-as-json: "true"
    dapr.io/config: "tracing"
    prometheus.io/scrape: "true"
    prometheus.io/port: "9090"
    prometheus.io/path: "/"

V Kusto můžu rovnou v prvním příkazu provést parsing a mám rovnou každé políčko jako samostatný sloupec a hned se s tím výborně dělá. Snadno si pak připravím workbooky, alarmy a další vymoženosti Azure Monitoru.

Telemetrie

A co nějaká základní telemetrie typu kolik mi to žeše, jak dlouho trvají requesty apod.? DAPR umí vystrkovat telemetrii ve formě API pro Prometheus. Stačí anotací uporoznit kolektor na sběr.

   annotations:
    dapr.io/enabled: "true"
    dapr.io/id: "nodea"
    dapr.io/log-as-json: "true"
    dapr.io/config: "tracing"
    prometheus.io/scrape: "true"
    prometheus.io/port: "9090"
    prometheus.io/path: "/"

Pro jednoduché vyzkoušení můžeme začít chytat do Promethea v clusteru, pro dlouhodobou práci s telemtrií jsem si ale nastavil Azure Monitor, aby logy sbíral on. Všechny tam jak vidno jsou.

Pro případ Prometheus + vizualizace v Grafaně jsou připravené i hezké hotové dashboardy.

Tady je základní pohled na sidecary.

Můžeme si prohlédnout http latenci.

Počty nahraných komponent.

Bezpečnostní operace - zejména mTLS mezi všemi instancemi DAPR.

Druhý dashboard se zaměřuje na systémové informace, tedy DAPR operátor, injector apod.

DAPR tedy nejen že zajistí mým aplikacím přenositelnost a jednoduchost, ale pro provoz také přináší další vhled. Vyzkoušejte si.Nový Cold tier Azure Blob storage - kolik stojí premium, hot, cool, cold, archive Kubernetes
AKS má v preview spravované Istio - jak to souvisí s Open Service Mesh, proč to nebylo dřív, proč se ani tak netřeba plašit, ale proč je ambient mesh super? Kubernetes
Multi-tenant AKS - proč ano, proč ne a co udělat pro to, aby společné WC na chodbě tolik nevadilo Kubernetes
Azure, Kubernetes, FinOps a strategie účtování nákladů Kubernetes
Máte rádi Prometheus a Grafana pro váš Kubernetes? Jak na to všechno v plně managed formě v Azure? Kubernetes