Kubernetes prakticky: zlounství s Chaos Mesh a Azure Chaos Studio

Nedávno přišla do preview služba Azure Chaos Studio - řešení pro zlouny toužící po šíření chaosu ve svém vlastním prostředí. To, jak dokáže provádět a orchestrovat záškodnickou činnost na Azure službách a síťařině, ve virtuálkách (DNS problémy, zabíjení procesů, simulace síťových potíží) a Kubernetes se podíváme hned příště. Ještě před tím bych ale rád prošel open source projekt Chaos Mesh - komponentu, kterou Azure Chaos Studio používá pro Kubernetes.

Dnes tedy zkusíme Chaos Mesh napřímo a bude vám fungovat kdekoli i bez Azure.

K čemu je to dobré? Typicky se potřebujete ujistit, že pocit “máme to redundantní, takže cajk” bude i skutečností, když se to opravdu stane. Možná se chcete ubezpečit, že jste schopni monitorovat situaci a sbíráte potřebné signály, takže umíte rychle identifikovat problém. V neposlední řadě je důležité zažít si to, například vidět, jak to vypadá, když vám chyba v jedné aplikace začne nekontrolovatelně požírat libovolné množství paměti, ke které se dostane. S orchestrací přes Azure Chaos Studio je to ideální začlenit do vaší CI/CD pipeline před nasazením do produkce (a mimochodem pro generování a měření provozu můžete použít novou Azure Load Testing Service).

Chaos Mesh - instalace a ruční rozchození

Nejprve si nahodím Azure Kubernetes Service.

az group create -n chaosmesh -l westeurope
az aks create -n chaosmesh -g chaosmesh -c 1 -x -s Standard_B2ms 
az aks get-credentials -n chaosmesh -g chaosmesh

Nainstaluji projekt Chaos Mesh.

helm repo add chaos-mesh https://charts.chaos-mesh.org
helm repo update
kubectl create ns chaos
helm upgrade -i chaos-mesh chaos-mesh/chaos-mesh --namespace=chaos --version 2.0.3 --set chaosDaemon.runtime=containerd --set chaosDaemon.socketPath=/run/containerd/containerd.sock

Nasadím tyto aplikace.

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: myapp1
spec:
 replicas: 2
 selector:
  matchLabels:
   app: myapp1
 template:
  metadata:
   labels:
    app: myapp1
  spec:
   containers:
   - name: myapp1
    image: nginx
    resources:
     limits:
      memory: "64Mi"
      cpu: "250m"
    ports:
    - containerPort: 80
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: myapp2
spec:
 replicas: 2
 selector:
  matchLabels:
   app: myapp2
 template:
  metadata:
   labels:
    app: myapp2
  spec:
   containers:
   - name: myapp2
    image: nginx
    resources:
     limits:
      memory: "64Mi"
      cpu: "250m"
    ports:
    - containerPort: 80
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: myapp1
spec:
 selector:
  app: myapp1
 ports:
 - port: 80
  targetPort: 80

To bychom měli, kapitán Chaos může nastoupit.

Zabiják jehňátek (Podů)

První jednoduchá záškodnická akce bude o sestřelování Podů. Je dost důležité vědět, jak se vaše aplikace v takové situaci chová, protože k tomu bude běžně docházet při upgradech clusteru, havárii nodu a tak podobně. Celý test definujete jako CRD a obsahuje řadu zajímavých nastavení. Můžete střílet pouze jeden Pod, ale také hnedle několik a to buď fixní počet, fixní procento nebo náhodné procento se stanoveným maximem. Důležité je říct na koho se zaměříme, tedy určit selector. Já si vyberu podle namespace, ale použít můžete i label, což je skvělé pro případ, že potřebujete otestovat nějakou specifickou komponentu aplikace.

Takhle vypadá jednoduchý zabiják.

apiVersion: chaos-mesh.org/v1alpha1
kind: PodChaos
metadata:
 name: pod-killer
 namespace: default
spec:
 action: pod-kill
 mode: one
 selector:
  namespaces:
   - default

Protože zatím jedeme napřímo bez nějaké orchestrace nad tím (tou by bylo Azure Chaos Studio), tak použiji rovnou pravidelné zabíjení každé dvě minuty.

apiVersion: chaos-mesh.org/v1alpha1
kind: Schedule
metadata:
 name: pod-killer-schedule
spec:
 schedule: '*/2 * * * *'
 historyLimit: 2
 concurrencyPolicy: 'Allow'
 type: 'PodChaos'
 podChaos:
  action: pod-kill
  mode: one
  selector:
   namespaces:
    - default

Pošlu do clusteru a sleduji co se děje a ano, vidím Pody umírat co dvě minuty.

kubectl get pod -w

NAME           READY  STATUS  RESTARTS  AGE
myapp1-64749fd6db-dcddx  1/1   Running  0     35m
myapp1-64749fd6db-mfdcq  1/1   Running  0     37m
myapp1-64749fd6db-mrvrq  1/1   Running  0     37m
myapp2-84c8c6487d-tlbpx  1/1   Running  0     37m
myapp2-84c8c6487d-vwlwd  1/1   Running  0     37m
myapp2-84c8c6487d-xlmrc  1/1   Running  0     37m
myapp2-84c8c6487d-vwlwd  1/1   Terminating  0     37m
myapp2-84c8c6487d-vwlwd  1/1   Terminating  0     37m
myapp2-84c8c6487d-q4j6p  0/1   Pending    0     0s
myapp2-84c8c6487d-q4j6p  0/1   Pending    0     0s
myapp2-84c8c6487d-q4j6p  0/1   ContainerCreating  0     0s
myapp2-84c8c6487d-q4j6p  1/1   Running       0     3s
myapp1-64749fd6db-mrvrq  1/1   Terminating     0     39m
myapp1-64749fd6db-mrvrq  1/1   Terminating     0     39m
myapp1-64749fd6db-s2mz7  0/1   Pending       0     0s
myapp1-64749fd6db-s2mz7  0/1   Pending       0     0s
myapp1-64749fd6db-s2mz7  0/1   ContainerCreating  0     0s
myapp1-64749fd6db-s2mz7  1/1   Running       0     2s

Samozřejmě jak vidno mám víc replik a Kubernetes nahazuje nové Pody. V tento moment je to samozřejmě potřeba kombinovat s nějakým monitoringem - potřebuji vidět, jestli takové záškodnictví má dopad na uživatele. Představte si například ideální stav, že tohle celé je součást automatizovaného testu na základě pull requestu. Aplikace se nasadila v testovacím prostředí a teď se do ní buší (třeba z Azure Load Testing Service). Sbírá se telemetrie (třeba Azure Monitor) a ta bude kritériem pro přijmutí pull requestu nebo posunutí CI/CD pipeline do dalšího stage. Pokud se v nové verzi někomu podařilo zanést nějakou změnu s nežádoucím dopadem na dostupnost (například není tam minimální počet replik větší než jedna nebo ukončený Pod nekorektně uzavře data, takže jeho náhrada nenaběhne), je šance, že ji takhle chytíme. V každém případě držíme všechny zúčastněné ve střehu.

Práce pod tlakem

Jak se bude vaše aplikace nebo dokonce celý cluster chovat při tlaku na CPU nebo paměť? Například pokud používáte velký overcommit (rozdíl mezi resource requests a resource limits) co se stane, když někdo začne zdroje opravdu hodně požírat (nemáte requests tak nízko, že to bude nakonec problém, protože to ve skutečnosti není minimum nutné pro běh)? Jak se bude aplikace chovat, když se objeví memory leak (simulovaný chaosem ve formě požrání paměti) a repliku zabije OOMKiller nebo když se zvedne zátěž CPU o 50% (poznáte to a přidáte repliku)? Jak ovlivní přetížení CPU schopnost vaší aplikace logovat - budete schopni zjistit, že se to stalo? Jak ovlivní jeden špatný Pod ostatní (například nedojde k nějaké evakuaci jiných na jiné nody a případné negativní efekty s tím spojené)?

Vyzkouším tenhle jednoduchý stresor, tentokrát změřený na jeden Pod z těch s určitým labelem.

apiVersion: chaos-mesh.org/v1alpha1
kind: StressChaos
metadata:
 name: stressor
 namespace: default
spec:
 mode: one
 selector:
  labelSelectors:
   'app': 'myapp1'
 stressors:
  memory:
   workers: 1
   size: '256MB'
  cpu:
   workers: 2
   load: 30

Po chvilce vidím, že mi zátěž opravdu vyrostla.

kubectl top pods

NAME           CPU(cores)  MEMORY(bytes)  
myapp1-795f487f4b-8nzg4  0m      3Mi
myapp1-795f487f4b-fq8kd  0m      3Mi
myapp2-5b6ddc77d-mj82c  0m      3Mi
myapp2-5b6ddc77d-qfhqr  0m      3Mi

NAME           CPU(cores)  MEMORY(bytes)  
myapp1-795f487f4b-8nzg4  251m     49Mi
myapp1-795f487f4b-fq8kd  0m      3Mi
myapp2-5b6ddc77d-mj82c  0m      3Mi
myapp2-5b6ddc77d-qfhqr  0m      3Mi

Nakousnutý drát

V síťové komunikaci se může stát ledacos. Pokud jste byli zvyklí na monolit, kde veškeré komunikace mezi komponentami byly v rámci procesu (takže buď všechno funguje rychle, vyrovnaně a spolehlivě nebo to celé žuchne a nefunguje vůbec nic), s mikroslužbami v Kubernetes clusteru to bude o poznání veselejší. Teoreticky může dojít k nějakému odstřihnutí služby od sítě (třeba omyl v síťovém pravidlu apod.), v síti (například ve firewallu třetí strany, přes který komunikujete ven) nebo v síťovém stacku hostitele může třeba dojít k nějakým potížím (zvýšená latence, zahozené pakety, změna pořadí paketů) nebo je přetížený spoj (jede to, ale pomalu). To všechno umí Chaos Mesh nasimulovat - je vaše aplikace schopná se z toho oklepat? Má retry? Má circuit breaker? Jste schopni to monitoringem zjistit? Tohle všechno jsou vždy velmi nepříjemné věci k řešení - když něco nefunguje, je to často jednodušší zjistit a vyřešit, než když to jede nějak divně.

Skočil jsem do jednoho Podu a změřil jak dlouho trvá curl na nějakou službu v Internetu (použil jsem ipconfig.io).

kubectl exec -ti $(kubectl get pods -l app=myapp1 -o jsonpath="{.items[0].metadata.name}") -- bash
  time curl ipconfig.io
  20.76.144.79

  real  0m0.209s
  user  0m0.012s
  sys   0m0.000s

Teď dotoho vpustíme trochu chaosu.

apiVersion: chaos-mesh.org/v1alpha1
kind: NetworkChaos
metadata:
 name: delay
spec:
 action: delay
 mode: all
 selector:
  namespaces:
   - default
  labelSelectors:
   app: myapp1
 delay:
  latency: '500ms'
  jitter: '0ms'

Ono latence 500ms, pche, řeknete si. Jenže ono sestavit takové TCP spojení (a pak třeba nad tím ještě TLS) je několikrát tam a zpět, takže ono se to docela nasčítá.

kubectl exec -ti $(kubectl get pods -l app=myapp1 -o jsonpath="{.items[0].metadata.name}") -- bash
  time curl ipconfig.io
  20.76.144.79

  real  0m3.886s
  user  0m0.007s
  sys   0m0.007s

Ta služba se snad zbláznila

Chaos Mesh dokáže ještě jednu hezkou věc - může zafungovat jako http proxy a způsobit nejen chaos infrastrukturní, ale i aplikační (je tam zatím omezení jen na http komunikaci, https neumí, takže pro externí věci asi problém, nicméně vnitřní volání v clusteru jsou často ještě http a někomu to nevadí nebo to vyřeší použitím service mesh). Co když mi API najednou začne vracet nesmysly? Chaos Mesh umí přes svou proxy modifikovat odpověď služby (vyměnit nějaké políčko, třeba do pole, kde se čeká číslo dát řetězec) nebo poslat vlastní body. Co s tím tazatel udělá? Nedojde k nějakému zhroucení nebo dokonce poškození dat?

Z jednoho Podu pošlu dotaz na aplikaci myapp1, kde je holý NGINX.

kubectl exec -ti $(kubectl get pods -l app=myapp2 -o jsonpath="{.items[0].metadata.name}") -- curl http://myapp1
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
...

Jdu aplikovat HTTP chaos a přeplácnout body svým (zakódováno v base64).

apiVersion: chaos-mesh.org/v1alpha1
kind: HTTPChaos
metadata:
 name: http-patch
 namespace: default
spec:
 mode: all
 selector:
  namespaces:
   - default
  labelSelectors:
   app: myapp1
 target: Response
 port: 80
 # method: GET
 # path: /json
 replace:
  body: eyJpcCI6ICJqZWpkYVRvaGxlSmVTdHJpbmcifQ==
 duration: 2m

Zeptám se znova.

kubectl exec -ti $(kubectl get pods -l app=myapp2 -o jsonpath="{.items[0].metadata.name}") -- curl http://myapp1
{"ip": "jejdaTohleJeString"}

Další vlastnosti Chaos Mesh

Chaos Mesh umí ještě další akce. Je tam celá kategorie kolem File IO - to jsem na první dobrou nerozchodil, ale někdy se k tomu vrátím. To by mělo simulovat věci jako je odmítnutí IO k souboru, zvýšená latence a tak podobně. To se reálně může snadno stát - například pokud místo dedikovaného storage (třeba PVC s diskem nebo Azure Files) použijete emptyDir, kdy to běží na stejném disku i pro ostatní Pody. Je tu i možnost simulovat chyby Linux kernelu (to je ve výchozím stavu vypnuté - tohle může mít dost vliv na celý cluster), speciální věci pro JVM, manipulace s časem nebo chyby DNS (přetížení nebo pomalejší reakce DNS je často zdrojem obtížně zjistitelných chyb, takže pocvičit se v tom nebude špatné).

Chaos Mesh má i docela povedené GUI nebo možnost definovat celá workflow. Pokud vám jde jen o Kubernetes, určitě velmi dobře použitelné.

Já ale budu chtít všechny tyhle skvělé funkce dostat do kontextu Azure Chaos Studia, abych mohl přímo z Azure experimenty řídit a využívat chaosu i přes agenty ve VM nebo v cloudové platformě jako takové. Jdu na to, uslyšíme se příště.Nový Cold tier Azure Blob storage - kolik stojí premium, hot, cool, cold, archive Kubernetes
AKS má v preview spravované Istio - jak to souvisí s Open Service Mesh, proč to nebylo dřív, proč se ani tak netřeba plašit, ale proč je ambient mesh super? Kubernetes
Multi-tenant AKS - proč ano, proč ne a co udělat pro to, aby společné WC na chodbě tolik nevadilo Kubernetes
Azure, Kubernetes, FinOps a strategie účtování nákladů Kubernetes
Máte rádi Prometheus a Grafana pro váš Kubernetes? Jak na to všechno v plně managed formě v Azure? Kubernetes