Azure Security + Management - hybridní monitoring infra, aplikací i bezpečnosti

Včera jsem měl možnost mluvit na webináři, který představil Azure nabídku pro oblast hybridní správy, tedy řešení nejen pro Azure, ale pro systémy v on-premises, hostingu či jiném cloudu.

Nejprve vás v 15 minutách seznámím s celkovým pohledem na správu a zmíníme tři nejdůležitější oblasti, které následně uvidíte - monitoring a analytické operace nad infrastrukturou, bezpečnost a analytika aplikací. Pokud znáte OMS, tak Azure Security + Management je nový název pro hybridní správu z Azure. Koukněte na video, po pár slidech následuje 45 minutové demo.Azure Monitor Workbooky - úvod Monitoring
Privátní leč cenově dostupná WebApp díky Private Link pro App Service v Azure Security
Bezpečnost Azure: Jak nepoužívat Service Principal díky Managed Identity a zbavit se tak čekání na ticket u vašeho enterprise IT Security
Kubernetes prakticky: úvod do monitoringu Monitoring
Kusto: Parsování a transformace dat na Azure Monitor agentovi Monitoring