Kubernetes pro velká data a strojové učení - proč AzureML nebo Apache Spark používá projekt Volcano?

Pokud ze světa infrastruktury a kontejnerů jako já nakouknete přes řeku k borcům od zpracování dat a strojového učení nejde se nevšimnout, že si tam hrají s virtuálkama, nad které si dávají Spark, Hadoop a podobné nástroje, které jim mají umožňit nahazovat jednotlivé úkoly nad takto spravovanou infrastrukturou. Mezitím svět aplikací vyhlásil vítěze kontejnerových válek a Kubernetes už je dnes tak normální, že je z něj nuda, která na anarchstický večírek už rozhodně nepatří. Jsou dataři zabetonovaní ve svém nebo tenhle Kubernetes zásadně ovlivňuje i jejich oblast? Evidentně ano, protože například projekty Apache Spark nebo AzureML dnes umí efektivně využívat Kubernetes jako podklad pro to, co dělají. Jen je museli trochu vylepšit. Jak to dělají a proč? Vyzkoušejme.

Nehrab se v tom, jdi do managed

Kubernetes začíná být něco jako myčka nádobí. Někomu nadšeně říkat, že už jí taky máte asi neohromí. Jasně - jsou situace, kdy jsou lidé bez ní, třeba na horské chatě, z nějakého přesvědčení, z neochoty udělat změnu, v chudých poměrech nebo extrémních podmínkách. Nicméně začíná platit, že to má prakticky každý a vymýšlet svoje vlastní postupy na mytí nádobí asi nemá smysl a vlastně už ani snažit se postavit standardní myčku z komponent vlastními silami. Prostě sáhnete třeba do Azure a bum, je tam a jmenuje se Azure Kubernetes Service. Nicméně cílem je se najíst a k tomu je potřeba čisté nádobí, ne ladit jak mám mít myčku velkou, jaký program podle typu znečištění zvolit, jaké přípravky používat. Ještě lepší je se tedy soustředit na “core byznys” (tedy se najíst) a mytí mít celé jako službu, tedy použít Azure Container Apps. Pod kapotou je myčka (AKS) a pár dalších komponent (networking, škálovadlo, aplikační platforma, monitoring), ale to mi je celkem jedno - já se soustředím na to důležité, jídlo.

Stejným způsobem bych nahlížel na platformu pro trénování a využívání modelů strojového učení nebo pro přípravu, analýzu a úpravu dat. AzureML stejně jako Synapse mi připraví managed prostředky a já se soustředím na jídlo. Nicméně mohou být situace, kdy by nějaká znalost podkladové technologie a Kubernetes mohl být užitečný a to je v případě, že musím z nějakého důvodu mít hybridní řešení přes víc cloudů nebo přes cloud a on-prem nebo něco mít na edge apod. V takový moment dává smysl dát do všech těchto míst nějakou standardní myčku (Kubernetes) a nechat můj řídící systém, tedy v mém případě Azure ML, využívat myčky v jakémkoli prostředí jakéhokoli výrobce.

Volcano jako nadstavba nad Kubernetes - proč ji potřebujeme

Kubernetes je v základu skvěle připravený na provozování mikroslužeb i stavových workloadů díky vlastnostem jako jsou Deployment, Statefulset, Horizontal Pod Autoscaler, ale jeho nabídka pro “run to completion” typy úloh je poměrně omezená. Ano, má koncept Job, ale to je víceméně všechno - není moc dobře vyladěn na dávkové spracování typické pro spouštění úloh patřící různým datovým procesům ať už je to zpracování dat nebo trénování. Je to znát zejména pokud má cluster sloužit pro víc jak jeden tým a model, což je ale obvykle žádoucí pro schopnost lépe využít zdroje. V památných kontejnerových válkách byla jedna ze stran reprezentována Apache Mesos (posléze DC/OS od Mesosphere), což byl dvou-úrovňový scheduler optimalizovaný na souběžný běh mikroslužeb i Big Data úloh (tenkrát hlavně Hadoop). Byl inspirovaný klasickým Google Borg schedulerem a v roce 2010 ho proslavilo použití v Twitteru, nicméně od roku 2015 je značně na ústupu. Vyhrála cesta jednodušší, přístupnější pro vývojáře a taková, která se poučila z mnoha chyb předchůdců a udělala například networking konečně správně - Kubernetes.

Co přidává projekt Volcano nad běžný Kubernetes? Tak například plánování Jobů v Kubernetu je “férové” napříč vlastně vším, ale to je problém. Tak například potřebujete přiřadit Jobu nějaké SLA postavené na maximální době čekání ve frontě. Představte si, že máte Joby, které mají pro vás stejnou prioritu, ale jedny jsou malé (co do nároků na zdroje) a druhé velké. Jdete na to férově, tak kouknete na první balík a fajn, pouštíte. Pak zkusíme třeba nějaký velký ale ouha, nevejde se nám do clusteru. Nevadí, pojďme na jiný a hele, tenhle malý by se vešel. Ve finále tak větší Job má daleko menší šanci se dostat ke slovu. Potřebujeme spíše, aby pokud už tam čeká moc dlouho dostal vyšší prioritu. Ale jen za takových okolností, protože nechceme dát obecně větší prioritu většímu Jobu, to zas nikdy nespustíme ty malé. A teď si představme, že Joby se nejlépe dělají paraleleně, což je typické pro mnoho úloh v datové oblasti. Čím víc instancí, tím líp. Příliš málo je ale problém. Potřebujeme tedy říct, že Job má mít minimum 5 replik, ale pokud bude místo, tak klidně 10. HPA pro dlouho běžící workloady něco podobného dělá, ale tady mluvíme o Jobech a navíc potřebujeme i schopnost preemption těch, co jsou “navíc”, tedy musíme situaci přebalancovat. Celé to vede na to, že pro plánovač potřebujeme spouštět na základě kombinace fair-share, ale i podle namespace, vytvořit koncept front a nasazování v rámci fronty a taky vyřešit cross-queue scheduling. A do toho obvykle ještě vletí potřeba hierarchického frontování.

Při nasazování je v datové oblasti často důležitá topologie. Musíme vzít v úvahu například NUMA, tedy aby core přidelený Podu využíval paměť, která je přímo napojená na tento socket (dvou-socketové systémy mají dva procesory a dvě paměťové banky, ale jeden virtuální paměťový prostor - jenže pokud proces v socket 1 přistupuje k paměťové bance u socket 2, tak to jde přes inter-procesorovou sběrnici a je to pomalejší). Často je u úlohy nějaká hlava a k tomu workery a výkonnostně dává smysl, aby oboje bylo na stejném node, takže scheduler by měl efektivně využít přidělené nody, ale k nějakému počtu workerů na node vždy přihodit i hlavu.

Volcano přímo podporuje některé datové frameworky, tak například je optimalizované pro Spark, kdy chápe co se po něm chce (v kombinaci se Spark Operator) a nedovolí, aby například vznikl Spark driver Pod řešící Spark Job, který se ale skládá s vícero task rolí a pro executor Pod už nezbyde místo, takže to celé bylo zbytečné. Volcano si rezervuje prostor tak, aby Spark dobře běžel, tedy má znalosti Sparku jako takového. Podobně je přímo připraven na TensorFlow (strojové učení) nebo MPI (High Performance Computing).

Nedávno Apache Spark oznámil, že od verze 3.3 je Volcano jejich výchozí scheduler na Kubernetu. Azure Machine Learning zas před časem oznámilo, že na Kubernetes clusterech už umí nejen inferencing, ale i training, a to i na clusterech mimo Azure - díky napojení přes Azure Arc můžete Azure ML využívat tak, že jednotlivé úlohy běží na vašem vlastním clusteru kdekoli.

Nakoukněme co pod kapotou Azure ML s Kubernetes dělá

Nejdřív si vytvořím AzureML workspace, AKS cluster a zapnu audit logování, ať se můžeme podívat, jak do toho AzureML buší. Následně použijeme extension k přidání AzureML komponent do clusteru - v mém příkladu je to AKS, ale funguje to i s libovolným clusterem v on-prem nebo jiném cloudu (například OpenShift, Rancher, Tanzu, AKS on Azure Stack HCI, GKE, EKS) přes Azure Arc.

# Create Resource Group
az group create -n azureml -l westeurope

# Create Azure ML Workspace
az ml workspace create -n azureml -g azureml -l westeurope

# Create Log Analytics Workspace
az monitor log-analytics workspace create -n tomaskubicaaml12 -g azureml

# Create AKS
az aks create -n azuremlaks -c 3 -x -g azureml

# Enable audit logging (so we can see what AzureML is doing exactly)
az monitor diagnostic-settings create -n logs \
  --resource $(az aks show -n azuremlaks -g azureml --query id -o tsv) \
  --workspace $(az monitor log-analytics workspace show -n tomaskubicaaml12 -g azureml --query id -o tsv) \
  --logs '[
   {
    "category": "kube-audit-admin",
    "enabled": true,
    "retentionPolicy": {
     "enabled": false,
     "days": 0
    }
   }
  ]'

# Deploy AzureML extension
az k8s-extension create -n tomaskubicaaml \
  --extension-type Microsoft.AzureML.Kubernetes \
  --config enableTraining=True enableInference=True inferenceRouterServiceType=LoadBalancer allowInsecureConnections=True inferenceLoadBalancerHA=False \
  --cluster-type managedClusters \
  --cluster-name azuremlaks \
  -g azureml \
  --scope cluster

# Get AKS credentials
az aks get-credentials -n azuremlaks -g azureml

Podívejme co extension nasadila.

# What resources got AzureML extension deployed?
kubectl get pods -n azureml

NAME                           READY  STATUS   RESTARTS    AGE
aml-operator-6676d6c959-8kmcj              1/1   Running   0        2m23s
amlarc-identity-controller-95d7cb964-d2lbj        1/1   Running   0        2m23s
amlarc-identity-proxy-597b94d56-j4mqx          1/1   Running   0        2m22s
azureml-fe-v2-b8c86749f-4gfbw              3/3   Running   0        2m23s
azureml-ingress-nginx-controller-5996df8ddd-rtkzl    1/1   Running   0        2m22s
cluster-status-reporter-55f9f744dd-jc5fp         1/1   Running   0        2m22s
fluent-bit-dfhwl                     1/1   Running   0        2m23s
fluent-bit-gnpz5                     1/1   Running   0        2m23s
fluent-bit-vq72l                     1/1   Running   0        2m23s
gateway-7b58dc99cd-c6c4s                 1/1   Running   0        2m22s
healthcheck                       0/1   Completed  0        3m15s
inference-operator-controller-manager-56d97d6445-8spg9  1/1   Running   1 (2m13s ago)  2m23s
metrics-controller-manager-794b997d78-872lm       1/1   Running   0        2m23s
prometheus-prom-prometheus-0               2/2   Running   0        2m10s
relayserver-6995b6594d-2f4km               1/1   Running   0        2m23s
relayserver-6995b6594d-t5zrj               1/1   Running   0        2m23s
tomaskubicaaml-kube-state-metrics-785d98c5d5-dfbqc    1/1   Running   0        2m23s
tomaskubicaaml-prometheus-operator-6c978c7968-prsvl   1/1   Running   0        2m22s
volcano-admission-74f559c556-5l9np            1/1   Running   0        2m23s
volcano-controllers-56894dd996-fl5qx           1/1   Running   0        2m23s
volcano-scheduler-774bd78f4-cgsm4            1/1   Running   0        2m23s

Vidím tam Volcano a monitoring nástroje a agenty (Prometheus, FluentBit). Dále je tam Azure ML operátor, který bude asi hlavní způsob přijímání požadavků z Azure ML a bude nahazovat Volcano zdroje, ale taky hotové modely přes Inference Operator. Další komponenta je síťařina - Ingress kontroler, primárně pro inferencing (vystavení modelů přes API). Zajímavá je gateway, což je evidentně API pro příjem zadání z Azure ML a Relay Server, což funguje v kombinaci s Azure Relay Service a tzv. Hybrid Connections. Díky tomu může AzureML komunikovat s clusterem aniž by se do něj muselo na firewallu otvírat nějaké inbound spojení.

Počítám, že máme pár nových Custom Resource Definition.

# What Custom Resource Definitions are now in cluster?
kubectl get crds

NAME                       CREATED AT
alertmanagerconfigs.monitoring.coreos.com    2022-07-12T05:51:00Z
alertmanagers.monitoring.coreos.com       2022-07-12T05:51:00Z
amljobs.amlarc.azureml.com            2022-07-12T05:52:54Z
commands.bus.volcano.sh             2022-07-12T05:52:54Z
extensionconfigs.clusterconfig.azure.com     2022-07-12T05:49:29Z
identities.amlarc.azureml.com          2022-07-12T05:52:54Z
instancetypes.amlarc.azureml.com         2022-07-12T05:52:54Z
jobs.batch.volcano.sh              2022-07-12T05:52:54Z
metrics.amlarc.azureml.com            2022-07-12T05:52:54Z
numatopologies.nodeinfo.volcano.sh        2022-07-12T05:52:54Z
onlinedeployments.amlarc.azureml.com       2022-07-12T05:52:54Z
onlineendpoints.amlarc.azureml.com        2022-07-12T05:52:54Z
podgroups.scheduling.volcano.sh         2022-07-12T05:52:54Z
podmonitors.monitoring.coreos.com        2022-07-12T05:51:00Z
probes.monitoring.coreos.com           2022-07-12T05:51:00Z
prometheuses.monitoring.coreos.com        2022-07-12T05:51:01Z
prometheusrules.monitoring.coreos.com      2022-07-12T05:51:00Z
queues.scheduling.volcano.sh           2022-07-12T05:52:54Z
servicemonitors.monitoring.coreos.com      2022-07-12T05:51:00Z
thanosrulers.monitoring.coreos.com        2022-07-12T05:51:00Z
volumesnapshotclasses.snapshot.storage.k8s.io  2022-07-12T05:37:46Z
volumesnapshotcontents.snapshot.storage.k8s.io  2022-07-12T05:37:46Z
volumesnapshots.snapshot.storage.k8s.io     2022-07-12T05:37:46Z

AML Job, Volcano Job, Pod Groups, Queues … vypadá to dobře.

Skvělé - připojím cluster.

# Create namespace for azureml workloads
kubectl create ns azureml-workloads

# Attach this cluster to Azure ML workspace
az ml compute attach -n k8s-compute \
 -g azureml \
 --workspace-name azureml \
 --type Kubernetes \
 --resource-id $(az aks show -n azuremlaks -g azureml --query id -o tsv) \
 --identity-type SystemAssigned \
 --namespace azureml-workloads

V Azure ML teď půjdu do pipeline a vyberu si nějaký zabudovaný příklad.

Compute namířím na připojený cluster.

A pipeline spustím.

Co se dělo? Udělal jsem si v Log Analytics query, kterým se podívám na pár zajímavých Create událostí v Kubernetu.

# Query audit logs
az monitor log-analytics query -w $(az monitor log-analytics workspace show -n tomaskubicaaml12 -g azureml --query customerId -o tsv) \
 -o table --analytics-query 'AzureDiagnostics 
 | where Category == "kube-audit-admin"
 | where log_s has "\"verb\":\"create\""
 | project TimeGenerated, parse_json(log_s)
 | project TimeGenerated, verb = log_s.verb, resource = log_s.objectRef.resource, name = log_s.objectRef.name
 | where resource !in ("subjectaccessreviews","storageclasses", "tokenreviews", "selfsubjectaccessreviews")
 | sort by TimeGenerated' > audit-logs.txt

TableName   TimeGenerated     Name                                   Resource             Verb
------------- -------------------- ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------- ------
PrimaryResult 2022-07-12T06:37:52Z generic-garbage-collector                        serviceaccounts         create
PrimaryResult 2022-07-12T06:37:52Z resourcequota-controller                         serviceaccounts         create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:40Z amljobcontroller                             serviceaccounts         create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:40Z azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-worker-0       pods               create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:39Z amljobcontroller                             serviceaccounts         create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:38Z None                                   endpointslices          create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:38Z amlarcjob-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572                metrics             create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:38Z azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572            jobs               create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:38Z azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572            networkpolicies         create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:38Z azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572            services             create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:38Z azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-ssh          secrets             create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:38Z azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572            endpoints            create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:38Z azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-svc          configmaps            create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:38Z azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572            podgroups            create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:37Z prometheus-prom-prometheus-0                       pods               create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:37Z prom-prometheus                             serviceaccounts         create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:37Z prometheus-prom-prometheus-0.1701017457cc70da              events              create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:37Z azureml-workloads-72888029582f8ccfc5724be3e41a13da-worker-0       pods               create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:37Z prometheus-prom-prometheus-0                       pods               create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:36Z 8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-imagepull-0-secrets           secrets             create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:36Z 8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-lifecycle                configmaps            create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:36Z 8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-ssh-keys                secrets             create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:36Z 8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572                     configmaps            create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:36Z 8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-runtoken-secrets            secrets             create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:36Z 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-viennaglobal.azurecr.io         secrets             create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:35Z azureml-workloads-72888029582f8ccfc5724be3e41a13da            jobs               create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:35Z None                                   endpointslices          create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:35Z azureml-workloads-72888029582f8ccfc5724be3e41a13da            endpoints            create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:35Z azureml-workloads-72888029582f8ccfc5724be3e41a13da-ssh          secrets             create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:35Z prometheus-prom-prometheus-5df95b4d54                  controllerrevisions       create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:35Z azureml-workloads-72888029582f8ccfc5724be3e41a13da            networkpolicies         create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:35Z metrics-token                              secrets             create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:35Z azureml-workloads-72888029582f8ccfc5724be3e41a13da-svc          configmaps            create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:35Z amlarcjob-72888029582f8ccfc5724be3e41a13da                metrics             create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:35Z azureml-workloads-72888029582f8ccfc5724be3e41a13da            podgroups            create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:35Z azureml-workloads-72888029582f8ccfc5724be3e41a13da            services             create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:33Z 72888029582f8ccfc5724be3e41a13da-runtoken-secrets            secrets             create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:33Z 72888029582f8ccfc5724be3e41a13da-imagepull-0-secrets           secrets             create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:33Z 72f05b4a9d3446e49a93eb6b8e6254c2-viennaglobal.azurecr.io         secrets             create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:33Z 72888029582f8ccfc5724be3e41a13da-ssh-keys                secrets             create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:33Z 72888029582f8ccfc5724be3e41a13da                     configmaps            create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:33Z 72888029582f8ccfc5724be3e41a13da-lifecycle                configmaps            create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:16Z default                                 serviceaccounts         create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:16Z crbs-stable-356aea83-deployment-6bb9657b9f-gn847.1701016f8cd53f8d    events              create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:16Z crbs-stable-356aea83-deployment-6bb9657b9f-gn847             pods               create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:16Z amljobcontroller-token-hvhwv                       secrets             create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:16Z 72888029582f8ccfc5724be3e41a13da                     amljobs             create
PrimaryResult 2022-07-12T06:35:16Z amljobcontroller                             serviceaccounts         create

Zajímavé. Vytváří se objekty tříd amljob, následně to AML operátor nahazuje do Volcano a přidává podgroups a následně z nich nahazuje Pody pro jednotlivé kroky mojí pipeline.

Koukám na definici amljob.

apiVersion: amlarc.azureml.com/v1alpha1
kind: AmlJob
metadata:
 creationTimestamp: "2022-07-12T06:35:16Z"
 generation: 1
 name: 72888029582f8ccfc5724be3e41a13da
 namespace: azureml-workloads
 resourceVersion: "25364"
 uid: b41d8fe4-2d5d-45f4-9fb0-d0b5d10461ce
spec:
 job:
  jobId: 72888029582f8ccfc5724be3e41a13da
  name: 72888029582f8ccfc5724be3e41a13da
  options:
   commonRuntimeJobSpec: 
   ...

Je tam toho strašně moc - commonRuntimeJobSpec je base64, tak ho rozkóduju:

{
  "version": "2",
  "spec": {
    "name": "927f61e0-8999-4082-a685-d0c0a02b466e",
    "execution": {
      "container": {
        "image": {
          "fully_qualified_name": "mcr.microsoft.com/azureml/curated/designer:42",
          "registry_url": "mcr.microsoft.com"
        },
        "shm_size": "2g",
        "cap_add": [],
        "ulimit": [],
        "device": [],
        "env": [],
        "volume": []
      },
      "environment_variables": {
        "EXAMPLE_ENV_VAR": "EXAMPLE_VALUE",
        "AZUREML_PARAMETER_Node_Count": "1",
        "AZUREML_PARAMETER_Solution_method": "Ordinary Least Squares",
        "AZUREML_PARAMETER_Create_trainer_mode": "SingleParameter",
        "AZUREML_PARAMETER_Learning_rate": "0.1",
        "AZUREML_PARAMETER_Number_of_epochs_over_which_algorithm_iterates_through_examples": "10",
        "AZUREML_PARAMETER_L2_regularization_term_weight": "0.001",
        "AZUREML_PARAMETER_Range_for_learning_rate": "0.025; 0.05; 0.1; 0.2",
        "AZUREML_PARAMETER_Range_for_number_of_epochs_over_which_algorithm_iterates_through_examples": "1; 10; 100",
        "AZUREML_PARAMETER_Range_for_L2_regularization_term_weight": "0.001; 0.01; 0.1",
        "AZUREML_PARAMETER_Should_input_instances_be_normalized": "True",
        "AZUREML_PARAMETER_Decrease_learning_rate_as_iterations_progress": "True",
        "AZUREML_PARAMETER_L2_regularization_weight": "0.001",
        "AZUREML_PARAMETER_Include_intercept_term": "True",
        "AZUREML_PARAMETER_Random_number_seed": "",
        "MLFLOW_EXPERIMENT_ID": "e4360b71-5ba4-4789-8e0c-ab040462cc06",
        "MLFLOW_EXPERIMENT_NAME": "tomasexperiment",
        "MLFLOW_RUN_ID": "927f61e0-8999-4082-a685-d0c0a02b466e",
        "MLFLOW_TRACKING_URI": "azureml://westeurope.api.azureml.ms/mlflow/v1.0/subscriptions/a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45/resourceGroups/azureml/providers/Microsoft.MachineLearningServices/workspaces/azureml",
        "MLFLOW_TRACKING_TOKEN": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkUyQTBFNTU2RTNDNDZFQjg3QTA4RTJFMTBEMDFBQ0JDQ0UyN0QyRTMiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJyb2xlIjoiQ29udHJpYnV0b3IiLCJzY29wZSI6Ii9zdWJzY3JpcHRpb25zL2EwZjRhNzMzLTRmY2UtNGQ0OS1iOGE4LWQzMDU0MWZjMWI0NS9yZXNvdXJjZUdyb3Vwcy9henVyZW1sL3Byb3ZpZGVycy9NaWNyb3NvZnQuTWFjaGluZUxlYXJuaW5nU2VydmljZXMvd29ya3NwYWNlcy9henVyZW1sIiwiYWNjb3VudGlkIjoiMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIiwid29ya3NwYWNlSWQiOiIxMDQwMGMxNC05NDc3LTQxYWQtYTkzNS1lOTYzZDg1MTY1NGIiLCJwcm9qZWN0aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAiLCJkaXNjb3ZlcnkiOiJ1cmk6Ly9kaXNjb3Zlcnl1cmkvIiwidGlkIjoiNzJmOTg4YmYtODZmMS00MWFmLTkxYWItMmQ3Y2QwMTFkYjQ3Iiwib2lkIjoiNzQyNGZiNGMtNWU5Zi00NWNkLTlmN2QtNDUzZDQ1NjU1ZTc1IiwicHVpZCI6IjEwMDNCRkZEOURDM0I2OUYiLCJpc3MiOiJhenVyZW1sIiwiYXBwaWQiOiJUb21hcyBLdWJpY2EiLCJleHAiOjE2NTk0Mjg4NTIsImF1ZCI6ImF6dXJlbWwifQ.cHnnpoI_EHjKn-u6Y-Xz_BrsiZtKs537uzH2HM9f4NrF2VJVt11HqcfAcVomHUZl6iTe5W-CJRhEotAOaHeyT-nrM3atWE3mbZEJ26-nBidbQ68o2-HfPcIr92aPjqjcnnMbcByztBfIFXiQjCpE4j7QzFNhewqM9jA74s9dMJ83jnIrAkEzULCsmKNsEv7Ng9seKE-dRySPyHZ2Qlqs62Qe_ewXrHW8oufa1gzeUVdJqxeysyoMhL9V2JyuwQ88Gr5OXQ3JUN0otE7Yut6ch6eIwDECMKbfFm-frPQrbQI7wwE8RqrFNEutaB9moCTvsMwHBceE0gTZSYyYYCYZpw",
        "DATASET_MOUNT_BLOCK_BASED_CACHE_ENABLED": "true",
        "DATASET_RSLEX_UPLOAD": "true",
        "AZUREML_DATASET_FILE_OUTPUTS": "Untrained_model"
      },
      "phases": [
        {
          "coordinated_start": false,
          "nodes": [
            0
          ],
          "commands": {
            "command": {
              "executable": {
                "type": "Spawn",
                "success_return_code": {
                  "zero": {}
                },
                "program": "/azureml-envs/azureml_64165a26e38451d868d732a63dec2783/bin/python",
                "args": [
                  "-u",
                  "-c",
                  "\nimport json\nimport os\nimport os.path\nimport runpy\nimport sys\nimport traceback\n\nclass NoopContextManager:\n  def __enter__(self):\n    pass\n\n  def __exit__(self, *args, **kwargs):\n    pass\n\nclass ErrorHandlerContextManager:\n  def __init__(self, inner_cm):\n    self.inner_cm = inner_cm\n\n  def __enter__(self):\n    return ErrorHandlerContextManager.do_op_and_write_error(lambda: self.inner_cm.__enter__(), 'UserExecution.context_manager.enter')\n\n  def __exit__(self, exc_type, exc_value, traceback):\n    if exc_value:\n      write_error('UserExecution.script', 'UserError', exc_value, 'NonCompliant')\n    return ErrorHandlerContextManager.do_op_and_write_error(lambda: self.inner_cm.__exit__(exc_type, exc_value, traceback), 'UserExecution.context_manager.exit')\n\n  @staticmethod\n  def do_op_and_write_error(op, error_code):\n    try:\n      return op()\n    except Exception as e:\n      write_error(error_code, 'SystemError', e, 'Compliant')\n      raise\n\ndef write_error(code, category, error, compliant):\n  try:\n    error_path = os.environ.get('_AZUREML_CR_ERROR_JSON_FILE')\n    dir = os.path.dirname(error_path)\n    os.makedirs(dir, exist_ok=True)\n    with open(error_path, 'x') as f:\n      f.write(json.dumps(to_cr_error(code, category, error, compliant)))\n  except:\n    pass\n\ndef to_cr_error(code, category, error, compliant):\n  known_errors = [\n    'BaseException', 'SystemExit', 'KeyboardInterrupt', 'GeneratorExit', 'Exception', 'StopIteration', 'StopAsyncIteration',\n    'ArithmeticError', 'FloatingPointError', 'OverflowError', 'ZeroDivisionError', 'AssertionError', 'AttributeError',\n    'BufferError', 'EOFError', 'ImportError', 'ModuleNotFoundError', 'LookupError', 'IndexError', 'KeyError', 'MemoryError',\n    'NameError', 'UnboundLocalError', 'OSError', 'BlockingIOError', 'ChildProcessError', 'ConnectionError', 'BrokenPipeError',\n    'ConnectionAbortedError', 'ConnectionRefusedError', 'ConnectionResetError', 'FileExistsError', 'FileNotFoundError',\n    'InterruptedError', 'IsADirectoryError', 'NotADirectoryError', 'PermissionError', 'ProcessLookupError', 'TimeoutError',\n    'ReferenceError', 'RuntimeError', 'NotImplementedError', 'RecursionError', 'SyntaxError', 'IndentationError', 'TabError',\n    'SystemError', 'TypeError', 'ValueError', 'UnicodeError', 'UnicodeDecodeError', 'UnicodeEncodeError', 'UnicodeTranslateError',\n    'Warning', 'DeprecationWarning', 'PendingDeprecationWarning', 'RuntimeWarning', 'SyntaxWarning', 'UserWarning',\n    'FutureWarning', 'ImportWarning', 'UnicodeWarning', 'BytesWarning', 'EncodingWarning', 'ResourceWarning', 'IOError',\n    'EnvironmentError'\n  ]\n  exc_type, exc_val, exc_traceback = sys.exc_info()\n  stack_trace = ''.join(strip_stack_of_azureml_layers(exc_type, exc_val, exc_traceback))\n  exception_type = type(error).__name__\n  known_error = exception_type in known_errors\n  exception_type_compliance = 'Compliant' if known_error else compliant\n\n  cr_error = {\n    'code': code,\n    'category': category,\n    'message': { compliant: str(error) },\n    'details': [\n      {\n        'name': 'StackTrace',\n        'value': { compliant: stack_trace }\n      },\n      {\n        'name': 'ExceptionType',\n        'value': { exception_type_compliance: exception_type }\n      },\n    ]\n  }\n\n  try:\n    from azureml.exceptions import AzureMLException, UserErrorException\n    if isinstance(error, UserErrorException):\n      cr_error['category'] = 'UserError'\n    if isinstance(error, AzureMLException):\n      cr_error['details'][1]['value'] = { 'Compliant': exception_type }\n  except:\n    pass\n\n  return cr_error\n\n# Copied from context manager injector\ndef strip_stack_of_azureml_layers(exc_type, exc_val, exc_traceback):\n  \"\"\"\n    The actual traceback that gets printed when the exception is in the user code is:\n\n    Traceback(most recent call last) :\n      File 'azureml-setup/context_manager_injector.py', line 161, in <module>\n        execute_with_context(cm_objects, options.invocation)\n      File 'azureml-setup/context_manager_injector.py', line 91, in execute_with_context\n        runpy.run_path(sys.argv[0], globals(), run_name= '__main__')\n      File '<USERPROFILE>\\AppData\\Local\\Continuum\\Miniconda3\\envs\\cli_dev\\lib\\runpy.py', line 263, in run_path\n        pkg_name = pkg_name, script_name = fname)\n      File '<USERPROFILE>\\AppData\\Local\\Continuum\\Miniconda3\\envs\\cli_dev\\lib\\runpy.py', line 96, in _run_module_code\n        mod_name, mod_spec, pkg_name, script_name)\n      File '<USERPROFILE>\\AppData\\Local\\Continuum\\Miniconda3\\envs\\cli_dev\\lib\\runpy.py', line 85, in _run_code\n        exec(code, run_globals)\n      File 'bad_import.py', line 5, in <module>\n        import thisdoesnotexist\n    ModuleNotFoundError: No module named 'thisdoesnotexist'\n\n    however we strip the first 5 layers to give the user a traceback that only contains the user code as part of it\n  \"\"\"\n  traceback_as_list = traceback.format_exception(exc_type, exc_val, exc_traceback)\n  reversed_traceback_list = reversed(traceback_as_list)\n  reversed_trimmed_stack = []\n  # currently the innermost runpy stack occurs inside runpy.py in _run_code and inside the exec(code, run_globals) function\n  # if that changes then the regular stack will be printed\n  keywords_in_innermost_runpy_stack_frame = ['runpy.py', '_run_code', 'exec(code, run_globals)']\n  error_is_in_user_code = False\n  for stack_frame in reversed_traceback_list:\n    if all([keyword in stack_frame for keyword in keywords_in_innermost_runpy_stack_frame]):\n      error_is_in_user_code = True\n      break\n    reversed_trimmed_stack.append(stack_frame)\n  if error_is_in_user_code:\n    # Find the first index of 'Traceback (most recent call last):' in reversed list and append the cause exceptions\n    # This will handle users using 'from with raise' when raising exception\n    reversed_traceback_as_list = traceback_as_list[::-1]\n    traceback_indexes = [idx for idx,stack_frame in enumerate(reversed_traceback_as_list)\n               if 'Traceback (most recent call last):' in stack_frame]\n    if len(traceback_indexes) > 0:\n      reversed_trimmed_stack.extend(reversed_traceback_as_list[traceback_indexes[0]:])\n\n  return list(reversed(reversed_trimmed_stack))\n\ndef set_tags_for_mlflow_run():\n  # Prepare MLflow integration if supported\n  try:\n    from azureml.core.run import Run\n    from azureml.mlflow import _setup_remote\n    run = Run.get_context() \n    _setup_remote(run)\n  except Exception:\n    return\n\ndef main():\n  # This used to be done in a context_managers.py and context_manager_injector.py where it will add current working\n  # directory and the script's directory to sys.path respectively.\n  # We want to make sure the script's directory is added to the start of sys.path so that it is searched\n  # first and the current working directory is added to the end so that it is searched last.\n  sys.path.insert(0, os.path.dirname(os.path.abspath(sys.argv[1])))\n  sys.path.append(os.getcwd())\n\n  try:\n    # The Run import below is only needed to avoid circular dependency import issue\n    # in the context manager's exit calls\n    from azureml.core import Run\n    from azureml._history.utils.context_managers import SendRunKillSignal\n\n    # Only do this check if AzureML is used\n    if sys.version_info.major != 3 or sys.version_info.minor < 5:\n      raise RuntimeError(f'Python version {str(sys.version_info)} is not supported. Please use python>=3.5')\n\n    # The SendRunKillSignal context manager is misleadingly named. It is actually used to flush metrics of\n    # all the RunHistoryFacade instances. The way it does that is the RunHistoryFacade's constructor registers\n    # a clean up handler that calls flush on the metrics client it has, the handler itself is registered to\n    # a class variable of the RunHistoryFacade class. The SendRunKillSignal context manager's exit method\n    # calls the RunHistoryFacade._kill class method which goes and calls the all of the registered exit handlers\n    # which in turn flushes the metrics. The code below is copied from the run history context manager code.\n    send_kill_signal = not os.environ.get('AZUREML_DISABLE_RUN_KILL_SIGNAL')\n    kill_signal_timeout = float(os.environ.get('AZUREML_RUN_KILL_SIGNAL_TIMEOUT_SEC', '300'))\n    context = SendRunKillSignal(send_kill_signal, kill_signal_timeout)\n  except ImportError:\n    context = NoopContextManager()\n  except RuntimeError:\n    raise\n  except Exception as e:\n    print(f'Warning: Failed to setup Azure Machine Learning system code due to `{e}`. Your job will proceed but if you notice any issues, please contact Azure Support with this exception message.', file=sys.stderr)\n    context = NoopContextManager()\n    \n  set_tags_for_mlflow_run()\n\n  context = ErrorHandlerContextManager(context)\n  with context:\n    # when we invoke with `python -c program args`, sys.argv[0] will be -c, args will be the rest (i.e. sys.argv[1:])\n    expanded_argv = []\n    for arg in sys.argv[1:]:\n      arg = os.path.expandvars(arg)\n      expanded_argv.append(arg)\n    sys.argv = expanded_argv\n    runpy.run_path(sys.argv[0], globals(), run_name='__main__')\n\nif __name__ == '__main__':\n  try:\n    main()\n  except SystemExit as ex:\n    # Copied from context manager injector\n    exc_type, exc_val, exc_traceback = sys.exc_info()\n    print(''.join(strip_stack_of_azureml_layers(exc_type, exc_val, exc_traceback)), file=sys.stderr)\n    if ex.code is not None:\n      sys.exit(ex.code)\n  except Exception as ex:\n    # Copied from context manager injector\n    exc_type, exc_val, exc_traceback = sys.exc_info()\n    print(''.join(strip_stack_of_azureml_layers(exc_type, exc_val, exc_traceback)), file=sys.stderr)\n    sys.exit(1)\n",
                  "urldecode_invoker.py",
                  "python",
                  "-m",
                  "azureml.studio.modulehost.module_invoker",
                  "--module-name=azureml.studio.modules.ml.initialize_models.regressor.linear_regressor.linear_regressor",
                  "--untrained-model",
                  "$AZURE_ML_OUTPUT_Untrained_model",
                  "--solution-method=%22Ordinary+Least+Squares%22",
                  "--l2-regularization-weight=0.001",
                  "--include-intercept-term=True"
                ]
              },
              "stdout": "user_logs/std_log.txt"
            }
          }
        }
      ]
    },
    "lifecycler": {
      "name": "lifecycler",
      "version": "stable",
      "config": {
        "enable_termination_signal_handling": true
      }
    },
    "capabilities": [
      {
        "name": "data-capability",
        "version": "stable",
        "config": [
          {
            "to": "azuremldatastore://workspaceblobstore/azureml/927f61e0-8999-4082-a685-d0c0a02b466e/Untrained_model",
            "name": "Untrained_model",
            "mode": "mount",
            "environment_names": [
              "Untrained_model",
              "AZURE_ML_OUTPUT_Untrained_model"
            ],
            "options": {
              "is_single_file": false,
              "register_dataset": {
                "properties": {
                  "azureml.pipelineRunId": "f4a6c5eb-1feb-49ff-9429-4ec15b15393c",
                  "azureml.pipelineRun.moduleNodeId": "4b199015",
                  "azureml.pipelineRun.outputPortName": "Untrained_model"
                }
              }
            }
          }
        ]
      },
      {
        "name": "cs-capability",
        "version": "stable",
        "config": {
          "context_managers": [],
          "snapshot": "[{\"Id\":\"e5d61572-7dea-47b3-9538-221a88fcd381\",\"PathStack\":[\".\"],\"SnapshotEntityId\":null,\"SnapshotAssetId\":null}]"
        }
      },
      {
        "name": "hosttools-capability",
        "version": "stable",
        "config": {
          "dirs": [
            {
              "relative_path": "user_logs",
              "environment_name": "AZUREML_CR_HT_CAP_user_logs_PATH",
              "streamable": true
            },
            {
              "relative_path": "azureml-logs",
              "environment_name": "AZUREML_CR_HT_CAP_azureml_logs_PATH",
              "streamable": true
            },
            {
              "relative_path": "outputs",
              "environment_name": "AZUREML_CR_HT_CAP_outputs_PATH",
              "streamable": false
            },
            {
              "relative_path": "logs",
              "environment_name": "AZUREML_CR_HT_CAP_logs_PATH",
              "streamable": true
            }
          ],
          "metrics": {
            "enabled": true,
            "polling_interval_sec": 30,
            "send_to_history_interval_sec": 60
          },
          "use_block_blob_in_blob_streamer": true,
          "log_filtering_policy": null
        }
      }
    ],
    "azureml_context": {
      "subscription_id": "a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45",
      "resource_group": "azureml",
      "workspace_name": "azureml",
      "workspace_id": "10400c14-9477-41ad-a935-e963d851654b",
      "service_endpoint": "https://westeurope.api.azureml.ms",
      "discovery_endpoint": "https://westeurope.api.azureml.ms/discovery",
      "experiment_name": "tomasexperiment",
      "experiment_id": "e4360b71-5ba4-4789-8e0c-ab040462cc06",
      "root_run_id": "f4a6c5eb-1feb-49ff-9429-4ec15b15393c",
      "run_id": "927f61e0-8999-4082-a685-d0c0a02b466e",
      "run_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkUyQTBFNTU2RTNDNDZFQjg3QTA4RTJFMTBEMDFBQ0JDQ0UyN0QyRTMiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJyb2xlIjoiQ29udHJpYnV0b3IiLCJzY29wZSI6Ii9zdWJzY3JpcHRpb25zL2EwZjRhNzMzLTRmY2UtNGQ0OS1iOGE4LWQzMDU0MWZjMWI0NS9yZXNvdXJjZUdyb3Vwcy9henVyZW1sL3Byb3ZpZGVycy9NaWNyb3NvZnQuTWFjaGluZUxlYXJuaW5nU2VydmljZXMvd29ya3NwYWNlcy9henVyZW1sIiwiYWNjb3VudGlkIjoiMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIiwid29ya3NwYWNlSWQiOiIxMDQwMGMxNC05NDc3LTQxYWQtYTkzNS1lOTYzZDg1MTY1NGIiLCJwcm9qZWN0aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAiLCJkaXNjb3ZlcnkiOiJ1cmk6Ly9kaXNjb3Zlcnl1cmkvIiwidGlkIjoiNzJmOTg4YmYtODZmMS00MWFmLTkxYWItMmQ3Y2QwMTFkYjQ3Iiwib2lkIjoiNzQyNGZiNGMtNWU5Zi00NWNkLTlmN2QtNDUzZDQ1NjU1ZTc1IiwicHVpZCI6IjEwMDNCRkZEOURDM0I2OUYiLCJpc3MiOiJhenVyZW1sIiwiYXBwaWQiOiJUb21hcyBLdWJpY2EiLCJleHAiOjE2NTk0Mjg4NTIsImF1ZCI6ImF6dXJlbWwifQ.cHnnpoI_EHjKn-u6Y-Xz_BrsiZtKs537uzH2HM9f4NrF2VJVt11HqcfAcVomHUZl6iTe5W-CJRhEotAOaHeyT-nrM3atWE3mbZEJ26-nBidbQ68o2-HfPcIr92aPjqjcnnMbcByztBfIFXiQjCpE4j7QzFNhewqM9jA74s9dMJ83jnIrAkEzULCsmKNsEv7Ng9seKE-dRySPyHZ2Qlqs62Qe_ewXrHW8oufa1gzeUVdJqxeysyoMhL9V2JyuwQ88Gr5OXQ3JUN0otE7Yut6ch6eIwDECMKbfFm-frPQrbQI7wwE8RqrFNEutaB9moCTvsMwHBceE0gTZSYyYYCYZpw",
      "run_history_service_endpoint": "https://westeurope.api.azureml.ms",
      "data_container_id": "dcid.927f61e0-8999-4082-a685-d0c0a02b466e",
      "run_uuid": "72f05b4a-9d34-46e4-9a93-eb6b8e6254c2"
    },
    "compute_context": {
      "cluster_name": "k8s-compute",
      "node_id": {
        "Literal": ""
      }
    },
    "observability_config": {
      "collector": {
        "exporter": {
          "appinsights": {
            "instrumentation_key": "fca5a4c9-adb4-44ae-bece-69e2cc91ff66"
          }
        }
      },
      "logger": {
        "appinsights": {
          "instrumentation_key": "fca5a4c9-adb4-44ae-bece-69e2cc91ff66",
          "level": "info",
          "enabled": true
        },
        "file": {
          "extension": "log",
          "level": "info",
          "enabled": true
        }
      }
    },
    "bootstrapper_config": {
      "version": "stable",
      "config": {
        "capabilities_registry": {
          "registry": {
            "url": "viennaglobal.azurecr.io",
            "username": "vienna-global-reader",
            "password": "5889T4YAGWD=L2G=bmvy3pfwGRVoGUN6"
          },
          "regional_tag_prefix": true
        },
        "resource_constraints": {
          "cpu_shares": 6144,
          "reserved_mem_mb": 650,
          "sys_cpu_shares": 1024,
          "sys_reserved_mem_mb": 500
        },
        "disk_thresholds": {
          "disk_free_before_job_mb": 1500,
          "disk_free_after_job_mb": 5000
        },
        "image_cache_config": {
          "cache_size_mb": 2000,
          "purge_after_job_completion": false
        },
        "enable_pre_job_cleanup": false
      }
    }
  }
}

Zajímavé - tohle je předpřipravený job (a kontejner a tak podobně). Pokud si budu dělat svoje vlastní kroky, mohu je postavit na managed image nebo si klidně udělat svůj vlastní a v něm jednotlivé kroky a skripty spouštět. Velmi univerzální, velmi mocné, líbí se mi to.

Volcano Job je poměrně jednoduchý, protože to spouštím jen jako jednu instanci.

apiVersion: scheduling.volcano.sh/v1beta1
kind: PodGroup
metadata:
 annotations:
  volcano.sh/task-topology-affinity: worker
 creationTimestamp: "2022-07-12T06:35:35Z"
 generation: 3
 labels:
  jobId: 72888029582f8ccfc5724be3e41a13da
 name: azureml-workloads-72888029582f8ccfc5724be3e41a13da
 namespace: azureml-workloads
 ownerReferences:
 - apiVersion: batch.volcano.sh/v1alpha1
  blockOwnerDeletion: true
  controller: true
  kind: Job
  name: azureml-workloads-72888029582f8ccfc5724be3e41a13da
  uid: 96e3e3e2-f8c9-4f5e-9225-d41308c9a8ed
 resourceVersion: "26363"
 uid: bdf9fc47-d294-47be-a2c9-d50bfcd97866
spec:
 minResources: {}
 minTaskMember:
  worker: 1
 queue: default
status:
 conditions:
 - lastTransitionTime: "2022-07-12T06:36:47Z"
  reason: tasks in gang are ready to be scheduled
  status: "True"
  transitionID: 76ebd086-ee6c-404a-a50e-6965afc88ab8
  type: Scheduled
 phase: Running

Dobré je, že i na bezpečnost se myslelo a kromě různých ověřovacích klíčů mi to nahodilo i síťovou izolaci.

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
 creationTimestamp: "2022-07-12T06:35:38Z"
 generation: 1
 name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572
 namespace: azureml-workloads
 ownerReferences:
 - apiVersion: batch.volcano.sh/v1alpha1
  blockOwnerDeletion: true
  controller: true
  kind: Job
  name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572
  uid: deddaa33-8044-438c-9095-46a604ae5b61
 resourceVersion: "25661"
 uid: 166af83e-5d7d-4d75-b88b-4b8eb373e82b
spec:
 ingress:
 - from:
  - podSelector:
    matchLabels:
     volcano.sh/job-name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572
     volcano.sh/job-namespace: azureml-workloads
 podSelector:
  matchLabels:
   volcano.sh/job-name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572
   volcano.sh/job-namespace: azureml-workloads
 policyTypes:
 - Ingress

Výsledný Pod je docela složitý, ale dává smysl.

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 annotations:
  container.apparmor.security.beta.kubernetes.io/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-execution-wrapper: unconfined
  scheduling.k8s.io/group-name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572
  volcano.sh/job-name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572
  volcano.sh/job-version: "0"
  volcano.sh/queue-name: default
  volcano.sh/task-spec: worker
  volcano.sh/template-uid: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-worker
 creationTimestamp: "2022-07-12T06:35:39Z"
 labels:
  controller: aml-operator
  gpu-request: "0"
  jobId: 8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572
  jobRole: worker
  jobScale: regular
  jobsource: aml
  mainContainers: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-lifecycler
  ml.azure.com/billing-category: azureml-training
  ml.azure.com/compute: k8s-compute
  ml.azure.com/resource-group: azureml
  ml.azure.com/run-id: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869
  ml.azure.com/scrape-metrics: "true"
  ml.azure.com/subscription-id: a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45
  ml.azure.com/workspace: azureml
  role: worker
  run: 8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572
  type: job
  userName: amluser
  vcName: amldefaultvc
  volcano.sh/job-name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572
  volcano.sh/job-namespace: azureml-workloads
  volcano.sh/queue-name: default
  volcano.sh/task-spec: worker
 name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-worker-0
 namespace: azureml-workloads
 ownerReferences:
 - apiVersion: batch.volcano.sh/v1alpha1
  blockOwnerDeletion: true
  controller: true
  kind: Job
  name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572
  uid: deddaa33-8044-438c-9095-46a604ae5b61
 resourceVersion: "25928"
 uid: d757cf06-18fd-44a5-b228-9242177515c1
spec:
 automountServiceAccountToken: true
 containers:
 - command:
  - /bin/bash
  - /training-identity-sidecar/run.sh
  env:
  - name: AMLARC_NUM_GPU_PER_WORKER
   value: "0"
  - name: AMLARC_NUM_WORKER
   value: "1"
  - name: AML_JOB_ID
   value: 8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572
  - name: POD_UID
   valueFrom:
    fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: metadata.uid
  - name: AMLARC_NUM_PS
   value: "0"
  - name: AMLARC_NUM_WORKER
   value: "1"
  - name: AMLARC_ROLE_INDEX_REGEX
   value: '[a-zA-Z0-9\-]*-([a-zA-Z[]*)-([0-9[]*)'
  - name: AZUREML_OBO_CANARY_TOKEN
   value: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkUyQTBFNTU2RTNDNDZFQjg3QTA4RTJFMTBEMDFBQ0JDQ0UyN0QyRTMiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJyb2xlIjoiQ29udHJpYnV0b3IiLCJzY29wZSI6Ii9zdWJzY3JpcHRpb25zL2EwZjRhNzMzLTRmY2UtNGQ0OS1iOGE4LWQzMDU0MWZjMWI0NS9yZXNvdXJjZUdyb3Vwcy9henVyZW1sL3Byb3ZpZGVycy9NaWNyb3NvZnQuTWFjaGluZUxlYXJuaW5nU2VydmljZXMvd29ya3NwYWNlcy9henVyZW1sL2V4cGVyaW1lbnROYW1lL3RvbWFzZXhwZXJpbWVudC9ydW5JZC84OWEwMWRhNS05MDdmLTQyYTYtOTZlNC04ZDJlNmEyMmM4NjkiLCJhY2NvdW50aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAiLCJ3b3Jrc3BhY2VJZCI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCIsInByb2plY3RpZCI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCIsImRpc2NvdmVyeSI6InVyaTovL2Rpc2NvdmVyeXVyaS8iLCJ0aWQiOiI3MmY5ODhiZi04NmYxLTQxYWYtOTFhYi0yZDdjZDAxMWRiNDciLCJvaWQiOiIzZTEzMWZiZS0zNDU0LTRiMGMtODRhZi03NDVhYjE3NmQzNGQiLCJpc3MiOiJhenVyZW1sIiwiaWRwIjoiaHR0cHM6Ly9zdHMud2luZG93cy5uZXQvNzJmOTg4YmYtODZmMS00MWFmLTkxYWItMmQ3Y2QwMTFkYjQ3LyIsImV4cCI6MTY1OTMzNTI2MCwiYXVkIjoiYXp1cmVtbCJ9.LgInzjMVeUO-1vcr-hrK4KeYNvWlAI3rTwaTimQ9OmJcCYopbWYWg8_aVwUKvKa3goqoZJgs2UEUwgv19r_cyL-BR8v-4opIRJh68ZLUBJYPuVRK_qRQdM7OkJdU2PZugiBFYGSicG40xE1I80LjdnEcrJHRVQ0-UFNJvaWtu-HHpV_aKedQNClO4jZb9Dfoax63ZHw4C4e2f9GV7JTQ1v18SlXlyEHR8iSRg9p-cDnmiktBkctYs2VMIU_k57hNtq5fJS5zBetjlA9wYIHzOAER2CefogBWSXxBhGKTRlDX-ovIz3j9JE2H5BuNNhm2yEcucrB8oROVgGF2zcb-vQ
  - name: AZUREML_OBO_ENABLED
   value: "True"
  - name: OBO_ENDPOINT
   value: http://127.0.0.1:12342/token
  - name: MSI_ENDPOINT
   value: http://127.0.0.1:12342/token
  - name: EXIT_FILE
   value: /pod-lifecycle/$(POD_UID).exit
  - name: VC_WORKER_HOSTS
   valueFrom:
    configMapKeyRef:
     key: VC_WORKER_HOSTS
     name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-svc
  - name: VC_WORKER_NUM
   valueFrom:
    configMapKeyRef:
     key: VC_WORKER_NUM
     name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-svc
  - name: VK_TASK_INDEX
   value: "0"
  - name: VC_TASK_INDEX
   value: "0"
  image: mcr.microsoft.com/azureml/amlarc/docker/training-identity-sidecar:1.1.6
  imagePullPolicy: Always
  lifecycle:
   postStart:
    exec:
     command:
     - /bin/bash
     - /training-identity-sidecar/ready.sh
  livenessProbe:
   exec:
    command:
    - /bin/bash
    - -c
    - /pod-lifecycle/lifecycle_script.sh training-identity-sidecar
   failureThreshold: 3
   initialDelaySeconds: 3
   periodSeconds: 10
   successThreshold: 1
   timeoutSeconds: 1
  name: training-identity-sidecar
  resources: {}
  terminationMessagePath: /dev/termination-log
  terminationMessagePolicy: FallbackToLogsOnError
  volumeMounts:
  - mountPath: /tmp/runtoken
   name: runtoken
  - mountPath: /pod-lifecycle
   name: lifecycle-cm
  - mountPath: /etc/volcano
   name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-svc
  - mountPath: /root/.ssh
   name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-ssh
   subPath: .ssh
  - mountPath: /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount
   name: kube-api-access-vpq6k
   readOnly: true
 - env:
  - name: AMLARC_NUM_GPU_PER_WORKER
   value: "0"
  - name: AMLARC_NUM_WORKER
   value: "1"
  - name: AML_JOB_ID
   value: 8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572
  - name: POD_UID
   valueFrom:
    fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: metadata.uid
  - name: AMLARC_NUM_PS
   value: "0"
  - name: AMLARC_NUM_WORKER
   value: "1"
  - name: AMLARC_ROLE_INDEX_REGEX
   value: '[a-zA-Z0-9\-]*-([a-zA-Z[]*)-([0-9[]*)'
  - name: AZUREML_OBO_CANARY_TOKEN
   value: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkUyQTBFNTU2RTNDNDZFQjg3QTA4RTJFMTBEMDFBQ0JDQ0UyN0QyRTMiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJyb2xlIjoiQ29udHJpYnV0b3IiLCJzY29wZSI6Ii9zdWJzY3JpcHRpb25zL2EwZjRhNzMzLTRmY2UtNGQ0OS1iOGE4LWQzMDU0MWZjMWI0NS9yZXNvdXJjZUdyb3Vwcy9henVyZW1sL3Byb3ZpZGVycy9NaWNyb3NvZnQuTWFjaGluZUxlYXJuaW5nU2VydmljZXMvd29ya3NwYWNlcy9henVyZW1sL2V4cGVyaW1lbnROYW1lL3RvbWFzZXhwZXJpbWVudC9ydW5JZC84OWEwMWRhNS05MDdmLTQyYTYtOTZlNC04ZDJlNmEyMmM4NjkiLCJhY2NvdW50aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAiLCJ3b3Jrc3BhY2VJZCI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCIsInByb2plY3RpZCI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCIsImRpc2NvdmVyeSI6InVyaTovL2Rpc2NvdmVyeXVyaS8iLCJ0aWQiOiI3MmY5ODhiZi04NmYxLTQxYWYtOTFhYi0yZDdjZDAxMWRiNDciLCJvaWQiOiIzZTEzMWZiZS0zNDU0LTRiMGMtODRhZi03NDVhYjE3NmQzNGQiLCJpc3MiOiJhenVyZW1sIiwiaWRwIjoiaHR0cHM6Ly9zdHMud2luZG93cy5uZXQvNzJmOTg4YmYtODZmMS00MWFmLTkxYWItMmQ3Y2QwMTFkYjQ3LyIsImV4cCI6MTY1OTMzNTI2MCwiYXVkIjoiYXp1cmVtbCJ9.LgInzjMVeUO-1vcr-hrK4KeYNvWlAI3rTwaTimQ9OmJcCYopbWYWg8_aVwUKvKa3goqoZJgs2UEUwgv19r_cyL-BR8v-4opIRJh68ZLUBJYPuVRK_qRQdM7OkJdU2PZugiBFYGSicG40xE1I80LjdnEcrJHRVQ0-UFNJvaWtu-HHpV_aKedQNClO4jZb9Dfoax63ZHw4C4e2f9GV7JTQ1v18SlXlyEHR8iSRg9p-cDnmiktBkctYs2VMIU_k57hNtq5fJS5zBetjlA9wYIHzOAER2CefogBWSXxBhGKTRlDX-ovIz3j9JE2H5BuNNhm2yEcucrB8oROVgGF2zcb-vQ
  - name: AZUREML_OBO_ENABLED
   value: "True"
  - name: OBO_ENDPOINT
   value: http://127.0.0.1:12342/token
  - name: MSI_ENDPOINT
   value: http://127.0.0.1:12342/token
  - name: AZUREML_CR_LIFECYCLER_CONFIG
   value: eyJwaGFzZXMiOlt7ImNvb3JkaW5hdGVkX3N0YXJ0IjpmYWxzZSwibm9kZXMiOlswXSwiY29tbWFuZHMiOnsiY29tbWFuZCI6eyJleGVjdXRhYmxlIjp7InR5cGUiOiJTcGF3biIsInByb2dyYW0iOiIvYXp1cmVtbC1lbnZzL2F6dXJlbWxfNjQxNjVhMjZlMzg0NTFkODY4ZDczMmE2M2RlYzI3ODMvYmluL3B5dGhvbiIsImFyZ3MiOlsiLXUiLCItYyIsIlxuaW1wb3J0IGpzb25cbmltcG9ydCBvc1xuaW1wb3J0IG9zLnBhdGhcbmltcG9ydCBydW5weVxuaW1wb3J0IHN5c1xuaW1wb3J0IHRyYWNlYmFja1xuXG5jbGFzcyBOb29wQ29udGV4dE1hbmFnZXI6XG4gICAgZGVmIF9fZW50ZXJfXyhzZWxmKTpcbiAgICAgICAgcGFzc1xuXG4gICAgZGVmIF9fZXhpdF9fKHNlbGYsICphcmdzLCAqKmt3YXJncyk6XG4gICAgICAgIHBhc3NcblxuY2xhc3MgRXJyb3JIYW5kbGVyQ29udGV4dE1hbmFnZXI6XG4gICAgZGVmIF9faW5pdF9fKHNlbGYsIGlubmVyX2NtKTpcbiAgICAgICAgc2VsZi5pbm5lcl9jbSA9IGlubmVyX2NtXG5cbiAgICBkZWYgX19lbnRlcl9fKHNlbGYpOlxuICAgICAgICByZXR1cm4gRXJyb3JIYW5kbGVyQ29udGV4dE1hbmFnZXIuZG9fb3BfYW5kX3dyaXRlX2Vycm9yKGxhbWJkYTogc2VsZi5pbm5lcl9jbS5fX2VudGVyX18oKSwgJ1VzZXJFeGVjdXRpb24uY29udGV4dF9tYW5hZ2VyLmVudGVyJylcblxuICAgIGRlZiBfX2V4aXRfXyhzZWxmLCBleGNfdHlwZSwgZXhjX3ZhbHVlLCB0cmFjZWJhY2spOlxuICAgICAgICBpZiBleGNfdmFsdWU6XG4gICAgICAgICAgICB3cml0ZV9lcnJvcignVXNlckV4ZWN1dGlvbi5zY3JpcHQnLCAnVXNlckVycm9yJywgZXhjX3ZhbHVlLCAnTm9uQ29tcGxpYW50JylcbiAgICAgICAgcmV0dXJuIEVycm9ySGFuZGxlckNvbnRleHRNYW5hZ2VyLmRvX29wX2FuZF93cml0ZV9lcnJvcihsYW1iZGE6IHNlbGYuaW5uZXJfY20uX19leGl0X18oZXhjX3R5cGUsIGV4Y192YWx1ZSwgdHJhY2ViYWNrKSwgJ1VzZXJFeGVjdXRpb24uY29udGV4dF9tYW5hZ2VyLmV4aXQnKVxuXG4gICAgQHN0YXRpY21ldGhvZFxuICAgIGRlZiBkb19vcF9hbmRfd3JpdGVfZXJyb3Iob3AsIGVycm9yX2NvZGUpOlxuICAgICAgICB0cnk6XG4gICAgICAgICAgICByZXR1cm4gb3AoKVxuICAgICAgICBleGNlcHQgRXhjZXB0aW9uIGFzIGU6XG4gICAgICAgICAgICB3cml0ZV9lcnJvcihlcnJvcl9jb2RlLCAnU3lzdGVtRXJyb3InLCBlLCAnQ29tcGxpYW50JylcbiAgICAgICAgICAgIHJhaXNlXG5cbmRlZiB3cml0ZV9lcnJvcihjb2RlLCBjYXRlZ29yeSwgZXJyb3IsIGNvbXBsaWFudCk6XG4gICAgdHJ5OlxuICAgICAgICBlcnJvcl9wYXRoID0gb3MuZW52aXJvbi5nZXQoJ19BWlVSRU1MX0NSX0VSUk9SX0pTT05fRklMRScpXG4gICAgICAgIGRpciA9IG9zLnBhdGguZGlybmFtZShlcnJvcl9wYXRoKVxuICAgICAgICBvcy5tYWtlZGlycyhkaXIsIGV4aXN0X29rPVRydWUpXG4gICAgICAgIHdpdGggb3BlbihlcnJvcl9wYXRoLCAneCcpIGFzIGY6XG4gICAgICAgICAgICBmLndyaXRlKGpzb24uZHVtcHModG9fY3JfZXJyb3IoY29kZSwgY2F0ZWdvcnksIGVycm9yLCBjb21wbGlhbnQpKSlcbiAgICBleGNlcHQ6XG4gICAgICAgIHBhc3NcblxuZGVmIHRvX2NyX2Vycm9yKGNvZGUsIGNhdGVnb3J5LCBlcnJvciwgY29tcGxpYW50KTpcbiAgICBrbm93bl9lcnJvcnMgPSBbXG4gICAgICAgICdCYXNlRXhjZXB0aW9uJywgJ1N5c3RlbUV4aXQnLCAnS2V5Ym9hcmRJbnRlcnJ1cHQnLCAnR2VuZXJhdG9yRXhpdCcsICdFeGNlcHRpb24nLCAnU3RvcEl0ZXJhdGlvbicsICdTdG9wQXN5bmNJdGVyYXRpb24nLFxuICAgICAgICAnQXJpdGhtZXRpY0Vycm9yJywgJ0Zsb2F0aW5nUG9pbnRFcnJvcicsICdPdmVyZmxvd0Vycm9yJywgJ1plcm9EaXZpc2lvbkVycm9yJywgJ0Fzc2VydGlvbkVycm9yJywgJ0F0dHJpYnV0ZUVycm9yJyxcbiAgICAgICAgJ0J1ZmZlckVycm9yJywgJ0VPRkVycm9yJywgJ0ltcG9ydEVycm9yJywgJ01vZHVsZU5vdEZvdW5kRXJyb3InLCAnTG9va3VwRXJyb3InLCAnSW5kZXhFcnJvcicsICdLZXlFcnJvcicsICdNZW1vcnlFcnJvcicsXG4gICAgICAgICdOYW1lRXJyb3InLCAnVW5ib3VuZExvY2FsRXJyb3InLCAnT1NFcnJvcicsICdCbG9ja2luZ0lPRXJyb3InLCAnQ2hpbGRQcm9jZXNzRXJyb3InLCAnQ29ubmVjdGlvbkVycm9yJywgJ0Jyb2tlblBpcGVFcnJvcicsXG4gICAgICAgICdDb25uZWN0aW9uQWJvcnRlZEVycm9yJywgJ0Nvbm5lY3Rpb25SZWZ1c2VkRXJyb3InLCAnQ29ubmVjdGlvblJlc2V0RXJyb3InLCAnRmlsZUV4aXN0c0Vycm9yJywgJ0ZpbGVOb3RGb3VuZEVycm9yJyxcbiAgICAgICAgJ0ludGVycnVwdGVkRXJyb3InLCAnSXNBRGlyZWN0b3J5RXJyb3InLCAnTm90QURpcmVjdG9yeUVycm9yJywgJ1Blcm1pc3Npb25FcnJvcicsICdQcm9jZXNzTG9va3VwRXJyb3InLCAnVGltZW91dEVycm9yJyxcbiAgICAgICAgJ1JlZmVyZW5jZUVycm9yJywgJ1J1bnRpbWVFcnJvcicsICdOb3RJbXBsZW1lbnRlZEVycm9yJywgJ1JlY3Vyc2lvbkVycm9yJywgJ1N5bnRheEVycm9yJywgJ0luZGVudGF0aW9uRXJyb3InLCAnVGFiRXJyb3InLFxuICAgICAgICAnU3lzdGVtRXJyb3InLCAnVHlwZUVycm9yJywgJ1ZhbHVlRXJyb3InLCAnVW5pY29kZUVycm9yJywgJ1VuaWNvZGVEZWNvZGVFcnJvcicsICdVbmljb2RlRW5jb2RlRXJyb3InLCAnVW5pY29kZVRyYW5zbGF0ZUVycm9yJyxcbiAgICAgICAgJ1dhcm5pbmcnLCAnRGVwcmVjYXRpb25XYXJuaW5nJywgJ1BlbmRpbmdEZXByZWNhdGlvbldhcm5pbmcnLCAnUnVudGltZVdhcm5pbmcnLCAnU3ludGF4V2FybmluZycsICdVc2VyV2FybmluZycsXG4gICAgICAgICdGdXR1cmVXYXJuaW5nJywgJ0ltcG9ydFdhcm5pbmcnLCAnVW5pY29kZVdhcm5pbmcnLCAnQnl0ZXNXYXJuaW5nJywgJ0VuY29kaW5nV2FybmluZycsICdSZXNvdXJjZVdhcm5pbmcnLCAnSU9FcnJvcicsXG4gICAgICAgICdFbnZpcm9ubWVudEVycm9yJ1xuICAgIF1cbiAgICBleGNfdHlwZSwgZXhjX3ZhbCwgZXhjX3RyYWNlYmFjayA9IHN5cy5leGNfaW5mbygpXG4gICAgc3RhY2tfdHJhY2UgPSAnJy5qb2luKHN0cmlwX3N0YWNrX29mX2F6dXJlbWxfbGF5ZXJzKGV4Y190eXBlLCBleGNfdmFsLCBleGNfdHJhY2ViYWNrKSlcbiAgICBleGNlcHRpb25fdHlwZSA9IHR5cGUoZXJyb3IpLl9fbmFtZV9fXG4gICAga25vd25fZXJyb3IgPSBleGNlcHRpb25fdHlwZSBpbiBrbm93bl9lcnJvcnNcbiAgICBleGNlcHRpb25fdHlwZV9jb21wbGlhbmNlID0gJ0NvbXBsaWFudCcgaWYga25vd25fZXJyb3IgZWxzZSBjb21wbGlhbnRcblxuICAgIGNyX2Vycm9yID0ge1xuICAgICAgICAnY29kZSc6IGNvZGUsXG4gICAgICAgICdjYXRlZ29yeSc6IGNhdGVnb3J5LFxuICAgICAgICAnbWVzc2FnZSc6IHsgY29tcGxpYW50OiBzdHIoZXJyb3IpIH0sXG4gICAgICAgICdkZXRhaWxzJzogW1xuICAgICAgICAgICAge1xuICAgICAgICAgICAgICAgICduYW1lJzogJ1N0YWNrVHJhY2UnLFxuICAgICAgICAgICAgICAgICd2YWx1ZSc6IHsgY29tcGxpYW50OiBzdGFja190cmFjZSB9XG4gICAgICAgICAgICB9LFxuICAgICAgICAgICAge1xuICAgICAgICAgICAgICAgICduYW1lJzogJ0V4Y2VwdGlvblR5cGUnLFxuICAgICAgICAgICAgICAgICd2YWx1ZSc6IHsgZXhjZXB0aW9uX3R5cGVfY29tcGxpYW5jZTogZXhjZXB0aW9uX3R5cGUgfVxuICAgICAgICAgICAgfSxcbiAgICAgICAgXVxuICAgIH1cblxuICAgIHRyeTpcbiAgICAgICAgZnJvbSBhenVyZW1sLmV4Y2VwdGlvbnMgaW1wb3J0IEF6dXJlTUxFeGNlcHRpb24sIFVzZXJFcnJvckV4Y2VwdGlvblxuICAgICAgICBpZiBpc2luc3RhbmNlKGVycm9yLCBVc2VyRXJyb3JFeGNlcHRpb24pOlxuICAgICAgICAgICAgY3JfZXJyb3JbJ2NhdGVnb3J5J10gPSAnVXNlckVycm9yJ1xuICAgICAgICBpZiBpc2luc3RhbmNlKGVycm9yLCBBenVyZU1MRXhjZXB0aW9uKTpcbiAgICAgICAgICAgIGNyX2Vycm9yWydkZXRhaWxzJ11bMV1bJ3ZhbHVlJ10gPSB7ICdDb21wbGlhbnQnOiBleGNlcHRpb25fdHlwZSB9XG4gICAgZXhjZXB0OlxuICAgICAgICBwYXNzXG5cbiAgICByZXR1cm4gY3JfZXJyb3JcblxuIyBDb3BpZWQgZnJvbSBjb250ZXh0IG1hbmFnZXIgaW5qZWN0b3JcbmRlZiBzdHJpcF9zdGFja19vZl9henVyZW1sX2xheWVycyhleGNfdHlwZSwgZXhjX3ZhbCwgZXhjX3RyYWNlYmFjayk6XG4gICAgXCJcIlwiXG4gICAgICAgIFRoZSBhY3R1YWwgdHJhY2ViYWNrIHRoYXQgZ2V0cyBwcmludGVkIHdoZW4gdGhlIGV4Y2VwdGlvbiBpcyBpbiB0aGUgdXNlciBjb2RlIGlzOlxuXG4gICAgICAgIFRyYWNlYmFjayhtb3N0IHJlY2VudCBjYWxsIGxhc3QpIDpcbiAgICAgICAgICAgIEZpbGUgJ2F6dXJlbWwtc2V0dXAvY29udGV4dF9tYW5hZ2VyX2luamVjdG9yLnB5JywgbGluZSAxNjEsIGluIDxtb2R1bGU+XG4gICAgICAgICAgICAgICAgZXhlY3V0ZV93aXRoX2NvbnRleHQoY21fb2JqZWN0cywgb3B0aW9ucy5pbnZvY2F0aW9uKVxuICAgICAgICAgICAgRmlsZSAnYXp1cmVtbC1zZXR1cC9jb250ZXh0X21hbmFnZXJfaW5qZWN0b3IucHknLCBsaW5lIDkxLCBpbiBleGVjdXRlX3dpdGhfY29udGV4dFxuICAgICAgICAgICAgICAgIHJ1bnB5LnJ1bl9wYXRoKHN5cy5hcmd2WzBdLCBnbG9iYWxzKCksIHJ1bl9uYW1lPSAnX19tYWluX18nKVxuICAgICAgICAgICAgRmlsZSAnPFVTRVJQUk9GSUxFPlxcQXBwRGF0YVxcTG9jYWxcXENvbnRpbnV1bVxcTWluaWNvbmRhM1xcZW52c1xcY2xpX2RldlxcbGliXFxydW5weS5weScsIGxpbmUgMjYzLCBpbiBydW5fcGF0aFxuICAgICAgICAgICAgICAgIHBrZ19uYW1lID0gcGtnX25hbWUsIHNjcmlwdF9uYW1lID0gZm5hbWUpXG4gICAgICAgICAgICBGaWxlICc8VVNFUlBST0ZJTEU+XFxBcHBEYXRhXFxMb2NhbFxcQ29udGludXVtXFxNaW5pY29uZGEzXFxlbnZzXFxjbGlfZGV2XFxsaWJcXHJ1bnB5LnB5JywgbGluZSA5NiwgaW4gX3J1bl9tb2R1bGVfY29kZVxuICAgICAgICAgICAgICAgIG1vZF9uYW1lLCBtb2Rfc3BlYywgcGtnX25hbWUsIHNjcmlwdF9uYW1lKVxuICAgICAgICAgICAgRmlsZSAnPFVTRVJQUk9GSUxFPlxcQXBwRGF0YVxcTG9jYWxcXENvbnRpbnV1bVxcTWluaWNvbmRhM1xcZW52c1xcY2xpX2RldlxcbGliXFxydW5weS5weScsIGxpbmUgODUsIGluIF9ydW5fY29kZVxuICAgICAgICAgICAgICAgIGV4ZWMoY29kZSwgcnVuX2dsb2JhbHMpXG4gICAgICAgICAgICBGaWxlICdiYWRfaW1wb3J0LnB5JywgbGluZSA1LCBpbiA8bW9kdWxlPlxuICAgICAgICAgICAgICAgIGltcG9ydCB0aGlzZG9lc25vdGV4aXN0XG4gICAgICAgIE1vZHVsZU5vdEZvdW5kRXJyb3I6IE5vIG1vZHVsZSBuYW1lZCAndGhpc2RvZXNub3RleGlzdCdcblxuICAgICAgICBob3dldmVyIHdlIHN0cmlwIHRoZSBmaXJzdCA1IGxheWVycyB0byBnaXZlIHRoZSB1c2VyIGEgdHJhY2ViYWNrIHRoYXQgb25seSBjb250YWlucyB0aGUgdXNlciBjb2RlIGFzIHBhcnQgb2YgaXRcbiAgICBcIlwiXCJcbiAgICB0cmFjZWJhY2tfYXNfbGlzdCA9IHRyYWNlYmFjay5mb3JtYXRfZXhjZXB0aW9uKGV4Y190eXBlLCBleGNfdmFsLCBleGNfdHJhY2ViYWNrKVxuICAgIHJldmVyc2VkX3RyYWNlYmFja19saXN0ID0gcmV2ZXJzZWQodHJhY2ViYWNrX2FzX2xpc3QpXG4gICAgcmV2ZXJzZWRfdHJpbW1lZF9zdGFjayA9IFtdXG4gICAgIyBjdXJyZW50bHkgdGhlIGlubmVybW9zdCBydW5weSBzdGFjayBvY2N1cnMgaW5zaWRlIHJ1bnB5LnB5IGluIF9ydW5fY29kZSBhbmQgaW5zaWRlIHRoZSBleGVjKGNvZGUsIHJ1bl9nbG9iYWxzKSBmdW5jdGlvblxuICAgICMgaWYgdGhhdCBjaGFuZ2VzIHRoZW4gdGhlIHJlZ3VsYXIgc3RhY2sgd2lsbCBiZSBwcmludGVkXG4gICAga2V5d29yZHNfaW5faW5uZXJtb3N0X3J1bnB5X3N0YWNrX2ZyYW1lID0gWydydW5weS5weScsICdfcnVuX2NvZGUnLCAnZXhlYyhjb2RlLCBydW5fZ2xvYmFscyknXVxuICAgIGVycm9yX2lzX2luX3VzZXJfY29kZSA9IEZhbHNlXG4gICAgZm9yIHN0YWNrX2ZyYW1lIGluIHJldmVyc2VkX3RyYWNlYmFja19saXN0OlxuICAgICAgICBpZiBhbGwoW2tleXdvcmQgaW4gc3RhY2tfZnJhbWUgZm9yIGtleXdvcmQgaW4ga2V5d29yZHNfaW5faW5uZXJtb3N0X3J1bnB5X3N0YWNrX2ZyYW1lXSk6XG4gICAgICAgICAgICBlcnJvcl9pc19pbl91c2VyX2NvZGUgPSBUcnVlXG4gICAgICAgICAgICBicmVha1xuICAgICAgICByZXZlcnNlZF90cmltbWVkX3N0YWNrLmFwcGVuZChzdGFja19mcmFtZSlcbiAgICBpZiBlcnJvcl9pc19pbl91c2VyX2NvZGU6XG4gICAgICAgICMgRmluZCB0aGUgZmlyc3QgaW5kZXggb2YgJ1RyYWNlYmFjayAobW9zdCByZWNlbnQgY2FsbCBsYXN0KTonIGluIHJldmVyc2VkIGxpc3QgYW5kIGFwcGVuZCB0aGUgY2F1c2UgZXhjZXB0aW9uc1xuICAgICAgICAjIFRoaXMgd2lsbCBoYW5kbGUgdXNlcnMgdXNpbmcgJ2Zyb20gd2l0aCByYWlzZScgd2hlbiByYWlzaW5nIGV4Y2VwdGlvblxuICAgICAgICByZXZlcnNlZF90cmFjZWJhY2tfYXNfbGlzdCA9IHRyYWNlYmFja19hc19saXN0Wzo6LTFdXG4gICAgICAgIHRyYWNlYmFja19pbmRleGVzID0gW2lkeCBmb3IgaWR4LHN0YWNrX2ZyYW1lIGluIGVudW1lcmF0ZShyZXZlcnNlZF90cmFjZWJhY2tfYXNfbGlzdClcbiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYgJ1RyYWNlYmFjayAobW9zdCByZWNlbnQgY2FsbCBsYXN0KTonIGluIHN0YWNrX2ZyYW1lXVxuICAgICAgICBpZiBsZW4odHJhY2ViYWNrX2luZGV4ZXMpID4gMDpcbiAgICAgICAgICAgIHJldmVyc2VkX3RyaW1tZWRfc3RhY2suZXh0ZW5kKHJldmVyc2VkX3RyYWNlYmFja19hc19saXN0W3RyYWNlYmFja19pbmRleGVzWzBdOl0pXG5cbiAgICByZXR1cm4gbGlzdChyZXZlcnNlZChyZXZlcnNlZF90cmltbWVkX3N0YWNrKSlcblxuZGVmIHNldF90YWdzX2Zvcl9tbGZsb3dfcnVuKCk6XG4gICAgIyBQcmVwYXJlIE1MZmxvdyBpbnRlZ3JhdGlvbiBpZiBzdXBwb3J0ZWRcbiAgICB0cnk6XG4gICAgICAgIGZyb20gYXp1cmVtbC5jb3JlLnJ1biBpbXBvcnQgUnVuXG4gICAgICAgIGZyb20gYXp1cmVtbC5tbGZsb3cgaW1wb3J0IF9zZXR1cF9yZW1vdGVcbiAgICAgICAgcnVuID0gUnVuLmdldF9jb250ZXh0KCkgXG4gICAgICAgIF9zZXR1cF9yZW1vdGUocnVuKVxuICAgIGV4Y2VwdCBFeGNlcHRpb246XG4gICAgICAgIHJldHVyblxuXG5kZWYgbWFpbigpOlxuICAgICMgVGhpcyB1c2VkIHRvIGJlIGRvbmUgaW4gYSBjb250ZXh0X21hbmFnZXJzLnB5IGFuZCBjb250ZXh0X21hbmFnZXJfaW5qZWN0b3IucHkgd2hlcmUgaXQgd2lsbCBhZGQgY3VycmVudCB3b3JraW5nXG4gICAgIyBkaXJlY3RvcnkgYW5kIHRoZSBzY3JpcHQncyBkaXJlY3RvcnkgdG8gc3lzLnBhdGggcmVzcGVjdGl2ZWx5LlxuICAgICMgV2Ugd2FudCB0byBtYWtlIHN1cmUgdGhlIHNjcmlwdCdzIGRpcmVjdG9yeSBpcyBhZGRlZCB0byB0aGUgc3RhcnQgb2Ygc3lzLnBhdGggc28gdGhhdCBpdCBpcyBzZWFyY2hlZFxuICAgICMgZmlyc3QgYW5kIHRoZSBjdXJyZW50IHdvcmtpbmcgZGlyZWN0b3J5IGlzIGFkZGVkIHRvIHRoZSBlbmQgc28gdGhhdCBpdCBpcyBzZWFyY2hlZCBsYXN0LlxuICAgIHN5cy5wYXRoLmluc2VydCgwLCBvcy5wYXRoLmRpcm5hbWUob3MucGF0aC5hYnNwYXRoKHN5cy5hcmd2WzFdKSkpXG4gICAgc3lzLnBhdGguYXBwZW5kKG9zLmdldGN3ZCgpKVxuXG4gICAgdHJ5OlxuICAgICAgICAjIFRoZSBSdW4gaW1wb3J0IGJlbG93IGlzIG9ubHkgbmVlZGVkIHRvIGF2b2lkIGNpcmN1bGFyIGRlcGVuZGVuY3kgaW1wb3J0IGlzc3VlXG4gICAgICAgICMgaW4gdGhlIGNvbnRleHQgbWFuYWdlcidzIGV4aXQgY2FsbHNcbiAgICAgICAgZnJvbSBhenVyZW1sLmNvcmUgaW1wb3J0IFJ1blxuICAgICAgICBmcm9tIGF6dXJlbWwuX2hpc3RvcnkudXRpbHMuY29udGV4dF9tYW5hZ2VycyBpbXBvcnQgU2VuZFJ1bktpbGxTaWduYWxcblxuICAgICAgICAjIE9ubHkgZG8gdGhpcyBjaGVjayBpZiBBenVyZU1MIGlzIHVzZWRcbiAgICAgICAgaWYgc3lzLnZlcnNpb25faW5mby5tYWpvciAhPSAzIG9yIHN5cy52ZXJzaW9uX2luZm8ubWlub3IgPCA1OlxuICAgICAgICAgICAgcmFpc2UgUnVudGltZUVycm9yKGYnUHl0aG9uIHZlcnNpb24ge3N0cihzeXMudmVyc2lvbl9pbmZvKX0gaXMgbm90IHN1cHBvcnRlZC4gUGxlYXNlIHVzZSBweXRob24+PTMuNScpXG5cbiAgICAgICAgIyBUaGUgU2VuZFJ1bktpbGxTaWduYWwgY29udGV4dCBtYW5hZ2VyIGlzIG1pc2xlYWRpbmdseSBuYW1lZC4gSXQgaXMgYWN0dWFsbHkgdXNlZCB0byBmbHVzaCBtZXRyaWNzIG9mXG4gICAgICAgICMgYWxsIHRoZSBSdW5IaXN0b3J5RmFjYWRlIGluc3RhbmNlcy4gVGhlIHdheSBpdCBkb2VzIHRoYXQgaXMgdGhlIFJ1bkhpc3RvcnlGYWNhZGUncyBjb25zdHJ1Y3RvciByZWdpc3RlcnNcbiAgICAgICAgIyBhIGNsZWFuIHVwIGhhbmRsZXIgdGhhdCBjYWxscyBmbHVzaCBvbiB0aGUgbWV0cmljcyBjbGllbnQgaXQgaGFzLCB0aGUgaGFuZGxlciBpdHNlbGYgaXMgcmVnaXN0ZXJlZCB0b1xuICAgICAgICAjIGEgY2xhc3MgdmFyaWFibGUgb2YgdGhlIFJ1bkhpc3RvcnlGYWNhZGUgY2xhc3MuIFRoZSBTZW5kUnVuS2lsbFNpZ25hbCBjb250ZXh0IG1hbmFnZXIncyBleGl0IG1ldGhvZFxuICAgICAgICAjIGNhbGxzIHRoZSBSdW5IaXN0b3J5RmFjYWRlLl9raWxsIGNsYXNzIG1ldGhvZCB3aGljaCBnb2VzIGFuZCBjYWxscyB0aGUgYWxsIG9mIHRoZSByZWdpc3RlcmVkIGV4aXQgaGFuZGxlcnNcbiAgICAgICAgIyB3aGljaCBpbiB0dXJuIGZsdXNoZXMgdGhlIG1ldHJpY3MuIFRoZSBjb2RlIGJlbG93IGlzIGNvcGllZCBmcm9tIHRoZSBydW4gaGlzdG9yeSBjb250ZXh0IG1hbmFnZXIgY29kZS5cbiAgICAgICAgc2VuZF9raWxsX3NpZ25hbCA9IG5vdCBvcy5lbnZpcm9uLmdldCgnQVpVUkVNTF9ESVNBQkxFX1JVTl9LSUxMX1NJR05BTCcpXG4gICAgICAgIGtpbGxfc2lnbmFsX3RpbWVvdXQgPSBmbG9hdChvcy5lbnZpcm9uLmdldCgnQVpVUkVNTF9SVU5fS0lMTF9TSUdOQUxfVElNRU9VVF9TRUMnLCAnMzAwJykpXG4gICAgICAgIGNvbnRleHQgPSBTZW5kUnVuS2lsbFNpZ25hbChzZW5kX2tpbGxfc2lnbmFsLCBraWxsX3NpZ25hbF90aW1lb3V0KVxuICAgIGV4Y2VwdCBJbXBvcnRFcnJvcjpcbiAgICAgICAgY29udGV4dCA9IE5vb3BDb250ZXh0TWFuYWdlcigpXG4gICAgZXhjZXB0IFJ1bnRpbWVFcnJvcjpcbiAgICAgICAgcmFpc2VcbiAgICBleGNlcHQgRXhjZXB0aW9uIGFzIGU6XG4gICAgICAgIHByaW50KGYnV2FybmluZzogRmFpbGVkIHRvIHNldHVwIEF6dXJlIE1hY2hpbmUgTGVhcm5pbmcgc3lzdGVtIGNvZGUgZHVlIHRvIGB7ZX1gLiBZb3VyIGpvYiB3aWxsIHByb2NlZWQgYnV0IGlmIHlvdSBub3RpY2UgYW55IGlzc3VlcywgcGxlYXNlIGNvbnRhY3QgQXp1cmUgU3VwcG9ydCB3aXRoIHRoaXMgZXhjZXB0aW9uIG1lc3NhZ2UuJywgZmlsZT1zeXMuc3RkZXJyKVxuICAgICAgICBjb250ZXh0ID0gTm9vcENvbnRleHRNYW5hZ2VyKClcbiAgICAgICAgXG4gICAgc2V0X3RhZ3NfZm9yX21sZmxvd19ydW4oKVxuXG4gICAgY29udGV4dCA9IEVycm9ySGFuZGxlckNvbnRleHRNYW5hZ2VyKGNvbnRleHQpXG4gICAgd2l0aCBjb250ZXh0OlxuICAgICAgICAjIHdoZW4gd2UgaW52b2tlIHdpdGggYHB5dGhvbiAtYyBwcm9ncmFtIGFyZ3NgLCBzeXMuYXJndlswXSB3aWxsIGJlIC1jLCBhcmdzIHdpbGwgYmUgdGhlIHJlc3QgKGkuZS4gc3lzLmFyZ3ZbMTpdKVxuICAgICAgICBleHBhbmRlZF9hcmd2ID0gW11cbiAgICAgICAgZm9yIGFyZyBpbiBzeXMuYXJndlsxOl06XG4gICAgICAgICAgICBhcmcgPSBvcy5wYXRoLmV4cGFuZHZhcnMoYXJnKVxuICAgICAgICAgICAgZXhwYW5kZWRfYXJndi5hcHBlbmQoYXJnKVxuICAgICAgICBzeXMuYXJndiA9IGV4cGFuZGVkX2FyZ3ZcbiAgICAgICAgcnVucHkucnVuX3BhdGgoc3lzLmFyZ3ZbMF0sIGdsb2JhbHMoKSwgcnVuX25hbWU9J19fbWFpbl9fJylcblxuaWYgX19uYW1lX18gPT0gJ19fbWFpbl9fJzpcbiAgICB0cnk6XG4gICAgICAgIG1haW4oKVxuICAgIGV4Y2VwdCBTeXN0ZW1FeGl0IGFzIGV4OlxuICAgICAgICAjIENvcGllZCBmcm9tIGNvbnRleHQgbWFuYWdlciBpbmplY3RvclxuICAgICAgICBleGNfdHlwZSwgZXhjX3ZhbCwgZXhjX3RyYWNlYmFjayA9IHN5cy5leGNfaW5mbygpXG4gICAgICAgIHByaW50KCcnLmpvaW4oc3RyaXBfc3RhY2tfb2ZfYXp1cmVtbF9sYXllcnMoZXhjX3R5cGUsIGV4Y192YWwsIGV4Y190cmFjZWJhY2spKSwgZmlsZT1zeXMuc3RkZXJyKVxuICAgICAgICBpZiBleC5jb2RlIGlzIG5vdCBOb25lOlxuICAgICAgICAgICAgc3lzLmV4aXQoZXguY29kZSlcbiAgICBleGNlcHQgRXhjZXB0aW9uIGFzIGV4OlxuICAgICAgICAjIENvcGllZCBmcm9tIGNvbnRleHQgbWFuYWdlciBpbmplY3RvclxuICAgICAgICBleGNfdHlwZSwgZXhjX3ZhbCwgZXhjX3RyYWNlYmFjayA9IHN5cy5leGNfaW5mbygpXG4gICAgICAgIHByaW50KCcnLmpvaW4oc3RyaXBfc3RhY2tfb2ZfYXp1cmVtbF9sYXllcnMoZXhjX3R5cGUsIGV4Y192YWwsIGV4Y190cmFjZWJhY2spKSwgZmlsZT1zeXMuc3RkZXJyKVxuICAgICAgICBzeXMuZXhpdCgxKVxuIiwidXJsZGVjb2RlX2ludm9rZXIucHkiLCJweXRob24iLCItbSIsImF6dXJlbWwuc3R1ZGlvLm1vZHVsZWhvc3QubW9kdWxlX2ludm9rZXIiLCItLW1vZHVsZS1uYW1lPWF6dXJlbWwuc3R1ZGlvLm1vZHVsZXMuZGF0YXRyYW5zZm9ybS5tYW5pcHVsYXRpb24uc2VsZWN0X2NvbHVtbnMuc2VsZWN0X2NvbHVtbnMiLCItLXJlc3VsdHMtZGF0YXNldCIsIiRBWlVSRV9NTF9PVVRQVVRfUmVzdWx0c19kYXRhc2V0IiwiLS1kYXRhc2V0PSRBWlVSRU1MX0RBVEFSRUZFUkVOQ0VfRGF0YXNldCIsIi0tc2VsZWN0LWNvbHVtbnM9JTI1N0IlMjUyMmlzRmlsdGVyJTI1MjIlMjUzQXRydWUlMjUyQyUyNTIycnVsZXMlMjUyMiUyNTNBJTI1NUIlMjU3QiUyNTIyZXhjbHVkZSUyNTIyJTI1M0FmYWxzZSUyNTJDJTI1MjJydWxlVHlwZSUyNTIyJTI1M0ElMjUyMkFsbENvbHVtbnMlMjUyMiUyNTdEJTI1MkMlMjU3QiUyNTIyZXhjbHVkZSUyNTIyJTI1M0F0cnVlJTI1MkMlMjUyMnJ1bGVUeXBlJTI1MjIlMjUzQSUyNTIyQ29sdW1uTmFtZXMlMjUyMiUyNTJDJTI1MjJjb2x1bW5zJTI1MjIlMjUzQSUyNTVCJTI1MjJub3JtYWxpemVkLWxvc3NlcyUyNTIyJTI1NUQlMjU3RCUyNTVEJTI1N0QiXSwic3VjY2Vzc19yZXR1cm5fY29kZSI6eyJ6ZXJvIjp7ImFkZGl0aW9uYWxfY29kZXMiOltdfX19LCJzdGRlcnIiOm51bGwsInN0ZG91dCI6InVzZXJfbG9ncy9zdGRfbG9nLnR4dCJ9fX1dLCJleGVjdXRpb25fZW52aXJvbm1lbnQiOlt7Im5hbWUiOiJBWlVSRU1MX0FSTV9QUk9KRUNUX05BTUUiLCJ2YWx1ZSI6InRvbWFzZXhwZXJpbWVudCJ9LHsibmFtZSI6IkFaVVJFTUxfQVJNX1JFU09VUkNFR1JPVVAiLCJ2YWx1ZSI6ImF6dXJlbWwifSx7Im5hbWUiOiJBWlVSRU1MX0FSTV9TVUJTQ1JJUFRJT04iLCJ2YWx1ZSI6ImEwZjRhNzMzLTRmY2UtNGQ0OS1iOGE4LWQzMDU0MWZjMWI0NSJ9LHsibmFtZSI6IkFaVVJFTUxfQVJNX1dPUktTUEFDRV9OQU1FIiwidmFsdWUiOiJhenVyZW1sIn0seyJuYW1lIjoiQVpVUkVNTF9DUl9BWlVSRU1MX0NPTlRFWFQiLCJ2YWx1ZSI6IntcInN1YnNjcmlwdGlvbl9pZFwiOlwiYTBmNGE3MzMtNGZjZS00ZDQ5LWI4YTgtZDMwNTQxZmMxYjQ1XCIsXCJyZXNvdXJjZV9ncm91cFwiOlwiYXp1cmVtbFwiLFwid29ya3NwYWNlX25hbWVcIjpcImF6dXJlbWxcIixcIndvcmtzcGFjZV9pZFwiOlwiMTA0MDBjMTQtOTQ3Ny00MWFkLWE5MzUtZTk2M2Q4NTE2NTRiXCIsXCJzZXJ2aWNlX2VuZHBvaW50XCI6XCJodHRwczovL3dlc3RldXJvcGUuYXBpLmF6dXJlbWwubXNcIixcImRpc2NvdmVyeV9lbmRwb2ludFwiOlwiaHR0cHM6Ly93ZXN0ZXVyb3BlLmFwaS5henVyZW1sLm1zL2Rpc2NvdmVyeVwiLFwiZXhwZXJpbWVudF9uYW1lXCI6XCJ0b21hc2V4cGVyaW1lbnRcIixcImV4cGVyaW1lbnRfaWRcIjpcImU0MzYwYjcxLTViYTQtNDc4OS04ZTBjLWFiMDQwNDYyY2MwNlwiLFwicm9vdF9ydW5faWRcIjpcImY0YTZjNWViLTFmZWItNDlmZi05NDI5LTRlYzE1YjE1MzkzY1wiLFwicnVuX2lkXCI6XCI4OWEwMWRhNS05MDdmLTQyYTYtOTZlNC04ZDJlNmEyMmM4NjlcIixcInJ1bl90b2tlblwiOlwiZXlKaGJHY2lPaUpTVXpJMU5pSXNJbXRwWkNJNklrVXlRVEJGTlRVMlJUTkRORFpGUWpnM1FUQTRSVEpGTVRCRU1ERkJRMEpEUTBVeU4wUXlSVE1pTENKMGVYQWlPaUpLVjFRaWZRLmV5SnliMnhsSWpvaVEyOXVkSEpwWW5WMGIzSWlMQ0p6WTI5d1pTSTZJaTl6ZFdKelkzSnBjSFJwYjI1ekwyRXdaalJoTnpNekxUUm1ZMlV0TkdRME9TMWlPR0U0TFdRek1EVTBNV1pqTVdJME5TOXlaWE52ZFhKalpVZHliM1Z3Y3k5aGVuVnlaVzFzTDNCeWIzWnBaR1Z5Y3k5TmFXTnliM052Wm5RdVRXRmphR2x1WlV4bFlYSnVhVzVuVTJWeWRtbGpaWE12ZDI5eWEzTndZV05sY3k5aGVuVnlaVzFzSWl3aVlXTmpiM1Z1ZEdsa0lqb2lNREF3TURBd01EQXRNREF3TUMwd01EQXdMVEF3TURBdE1EQXdNREF3TURBd01EQXdJaXdpZDI5eWEzTndZV05sU1dRaU9pSXhNRFF3TUdNeE5DMDVORGMzTFRReFlXUXRZVGt6TlMxbE9UWXpaRGcxTVRZMU5HSWlMQ0p3Y205cVpXTjBhV1FpT2lJd01EQXdNREF3TUMwd01EQXdMVEF3TURBdE1EQXdNQzB3TURBd01EQXdNREF3TURBaUxDSmthWE5qYjNabGNua2lPaUoxY21rNkx5OWthWE5qYjNabGNubDFjbWt2SWl3aWRHbGtJam9pTnpKbU9UZzRZbVl0T0RabU1TMDBNV0ZtTFRreFlXSXRNbVEzWTJRd01URmtZalEzSWl3aWIybGtJam9pTnpReU5HWmlOR010TldVNVppMDBOV05rTFRsbU4yUXRORFV6WkRRMU5qVTFaVGMxSWl3aWNIVnBaQ0k2SWpFd01ETkNSa1pFT1VSRE0wSTJPVVlpTENKcGMzTWlPaUpoZW5WeVpXMXNJaXdpWVhCd2FXUWlPaUpVYjIxaGN5QkxkV0pwWTJFaUxDSmxlSEFpT2pFMk5UazBNamc0TlRJc0ltRjFaQ0k2SW1GNmRYSmxiV3dpZlEuY0hubnBvSV9FSGpLbi11NlktWHpfQnJzaVp0S3M1Mzd1ekgySE05ZjROckYyVkpWdDExSHFjZkFjVm9tSFVabDZpVGU1Vy1DSlJoRW90QU9hSGV5VC1uck0zYXRXRTNtYlpFSjI2LW5CaWRiUTY4bzItSGZQY0lyOTJhUGpxamNubk1iY0J5enRCZklGWGlRakNwRTRqN1F6Rk5oZXdxTTlqQTc0czlkTUo4M2puSXJBa0V6VUxDc21LTnNFdjdOZzlzZUtFLWRSeVNQeUhaMlFscXM2MlFlX2V3WHJIVzhvdWZhMWd6ZVVWZEpxeGV5c3lvTWhMOVYySnl1d1E4OEdyNU9YUTNKVU4wb3RFN1l1dDZjaDZlSXdERUNNS2JmRm0tZnJQUXJiUUk3d3dFOFJxckZORXV0YUI5bW9DVHZzTXdIQmNlRTBnVFpTWXlZWUNZWnB3XCIsXCJydW5faGlzdG9yeV9zZXJ2aWNlX2VuZHBvaW50XCI6XCJodHRwczovL3dlc3RldXJvcGUuYXBpLmF6dXJlbWwubXNcIixcImRhdGFfY29udGFpbmVyX2lkXCI6XCJkY2lkLjg5YTAxZGE1LTkwN2YtNDJhNi05NmU0LThkMmU2YTIyYzg2OVwiLFwicnVuX3V1aWRcIjpcIjFjZmM3NGFhLWUzMzMtNDZlOS1iNzc2LTcyZjgyYWIyNjc5MFwifSJ9LHsibmFtZSI6IkFaVVJFTUxfQ1JfQ09NUFVURV9DT05URVhUIiwidmFsdWUiOiJ7XCJjbHVzdGVyX25hbWVcIjpcIms4cy1jb21wdXRlXCIsXCJub2RlX2lkXCI6e1wiRW52aXJvbm1lbnRWYXJpYWJsZVwiOlwiUE9EX05BTUVcIn0sXCJ2bV9pZFwiOm51bGwsXCJydW5fYXR0ZW1wdF9jb3VudFwiOjEsXCJncHVfY291bnRcIjowLFwidm1fc2l6ZVwiOm51bGwsXCJyZWFkYWJsZV9jbHVzdGVyX25hbWVcIjpudWxsLFwidm1fcHJpb3JpdHlcIjpudWxsLFwidXNlX3ZuZXRfb3JfcHJpdmF0ZV9saW5rXCI6ZmFsc2V9In0seyJuYW1lIjoiQVpVUkVNTF9DUl9DT1JSRUxBVElPTl9JRCIsInZhbHVlIjoiODlhMDFkYTUtOTA3Zi00MmE2LTk2ZTQtOGQyZTZhMjJjODY5In0seyJuYW1lIjoiQVpVUkVNTF9DUl9ESVNUUklCVVRFRF9DT05GSUciLCJ2YWx1ZSI6IntcInJhbmtcIjpcIlZLX1RBU0tfSU5ERVhcIixcImhvc3RfbGlzdFwiOltcImF6dXJlbWwtd29ya2xvYWRzLThiMjgyMWNjZGM5YzlmYjgxODUwMmMwZTY5Yjk2NTcyLXdvcmtlci0wLmF6dXJlbWwtd29ya2xvYWRzLThiMjgyMWNjZGM5YzlmYjgxODUwMmMwZTY5Yjk2NTcyLmF6dXJlbWwtd29ya2xvYWRzLnN2Yy5jbHVzdGVyLmxvY2FsXCJdLFwicmVtb3RlX2dycGNcIjp7XCJUY3BcIjp7XCJsaWZlY3ljbGVyX3BvcnRcIjoxMzMzMyxcImV4ZWN1dG9yX3BvcnRcIjoxMzMzNH19fSJ9LHsibmFtZSI6IkFaVVJFTUxfQ1JfVEVMRU1FVFJZX0NPTkZJRyIsInZhbHVlIjoie1wiY29sbGVjdG9yXCI6e1wicmVjZWl2ZXJcIjpudWxsLFwiZXhwb3J0ZXJcIjp7XCJhcHBpbnNpZ2h0c1wiOntcImluc3RydW1lbnRhdGlvbl9rZXlcIjpcImZjYTVhNGM5LWFkYjQtNDRhZS1iZWNlLTY5ZTJjYzkxZmY2NlwifSxcImphZWdlclwiOm51bGwsXCJ0aW1lb3V0X21pbGxpc1wiOm51bGwsXCJsZXZlbFwiOm51bGx9fSxcImxvZ2dlclwiOntcImNvbnNvbGVcIjpudWxsLFwiYXBwaW5zaWdodHNcIjp7XCJpbnN0cnVtZW50YXRpb25fa2V5XCI6XCJmY2E1YTRjOS1hZGI0LTQ0YWUtYmVjZS02OWUyY2M5MWZmNjZcIixcImxldmVsXCI6XCJpbmZvXCIsXCJlbmFibGVkXCI6dHJ1ZX0sXCJmaWxlXCI6e1wiZXh0ZW5zaW9uXCI6XCJsb2dcIixcImxldmVsXCI6XCJpbmZvXCIsXCJlbmFibGVkXCI6dHJ1ZX19LFwibm9kZV9yYW5rXCI6XCJWS19UQVNLX0lOREVYXCIsXCJub2RlX2lkXCI6bnVsbCxcImRpc2FibGVfc2Vuc2l0aXZlX3NjcnViXCI6bnVsbH0ifSx7Im5hbWUiOiJBWlVSRU1MX0RBVEFTRVRfRklMRV9PVVRQVVRTIiwidmFsdWUiOiJSZXN1bHRzX2RhdGFzZXQifSx7Im5hbWUiOiJBWlVSRU1MX0RJU0NPVkVSWV9TRVJWSUNFX0VORFBPSU5UIiwidmFsdWUiOiJodHRwczovL3dlc3RldXJvcGUuYXBpLmF6dXJlbWwubXMvZGlzY292ZXJ5In0seyJuYW1lIjoiQVpVUkVNTF9FWFBFUklNRU5UX0lEIiwidmFsdWUiOiJlNDM2MGI3MS01YmE0LTQ3ODktOGUwYy1hYjA0MDQ2MmNjMDYifSx7Im5hbWUiOiJBWlVSRU1MX0VYUEVSSU1FTlRfU0NPUEUiLCJ2YWx1ZSI6Ii9zdWJzY3JpcHRpb25zL2EwZjRhNzMzLTRmY2UtNGQ0OS1iOGE4LWQzMDU0MWZjMWI0NS9yZXNvdXJjZUdyb3Vwcy9henVyZW1sL3Byb3ZpZGVycy9NaWNyb3NvZnQuTWFjaGluZUxlYXJuaW5nU2VydmljZXMvd29ya3NwYWNlcy9henVyZW1sL2V4cGVyaW1lbnRzL3RvbWFzZXhwZXJpbWVudCJ9LHsibmFtZSI6IkFaVVJFTUxfUEFSQU1FVEVSX05vZGVfQ291bnQiLCJ2YWx1ZSI6IjEifSx7Im5hbWUiOiJBWlVSRU1MX1BBUkFNRVRFUl9TZWxlY3RfQ29sdW1ucyIsInZhbHVlIjoiJTdCJTIyaXNGaWx0ZXIlMjIlM0F0cnVlJTJDJTIycnVsZXMlMjIlM0ElNUIlN0IlMjJleGNsdWRlJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJydWxlVHlwZSUyMiUzQSUyMkFsbENvbHVtbnMlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJleGNsdWRlJTIyJTNBdHJ1ZSUyQyUyMnJ1bGVUeXBlJTIyJTNBJTIyQ29sdW1uTmFtZXMlMjIlMkMlMjJjb2x1bW5zJTIyJTNBJTVCJTIybm9ybWFsaXplZC1sb3NzZXMlMjIlNUQlN0QlNUQlN0QifSx7Im5hbWUiOiJBWlVSRU1MX1JPT1RfUlVOX0lEIiwidmFsdWUiOiJmNGE2YzVlYi0xZmViLTQ5ZmYtOTQyOS00ZWMxNWIxNTM5M2MifSx7Im5hbWUiOiJBWlVSRU1MX1JVTl9ISVNUT1JZX1NFUlZJQ0VfRU5EUE9JTlQiLCJ2YWx1ZSI6Imh0dHBzOi8vd2VzdGV1cm9wZS5hcGkuYXp1cmVtbC5tcyJ9LHsibmFtZSI6IkFaVVJFTUxfUlVOX0lEIiwidmFsdWUiOiI4OWEwMWRhNS05MDdmLTQyYTYtOTZlNC04ZDJlNmEyMmM4NjkifSx7Im5hbWUiOiJBWlVSRU1MX1JVTl9UT0tFTiIsInZhbHVlIjoiZXlKaGJHY2lPaUpTVXpJMU5pSXNJbXRwWkNJNklrVXlRVEJGTlRVMlJUTkRORFpGUWpnM1FUQTRSVEpGTVRCRU1ERkJRMEpEUTBVeU4wUXlSVE1pTENKMGVYQWlPaUpLVjFRaWZRLmV5SnliMnhsSWpvaVEyOXVkSEpwWW5WMGIzSWlMQ0p6WTI5d1pTSTZJaTl6ZFdKelkzSnBjSFJwYjI1ekwyRXdaalJoTnpNekxUUm1ZMlV0TkdRME9TMWlPR0U0TFdRek1EVTBNV1pqTVdJME5TOXlaWE52ZFhKalpVZHliM1Z3Y3k5aGVuVnlaVzFzTDNCeWIzWnBaR1Z5Y3k5TmFXTnliM052Wm5RdVRXRmphR2x1WlV4bFlYSnVhVzVuVTJWeWRtbGpaWE12ZDI5eWEzTndZV05sY3k5aGVuVnlaVzFzSWl3aVlXTmpiM1Z1ZEdsa0lqb2lNREF3TURBd01EQXRNREF3TUMwd01EQXdMVEF3TURBdE1EQXdNREF3TURBd01EQXdJaXdpZDI5eWEzTndZV05sU1dRaU9pSXhNRFF3TUdNeE5DMDVORGMzTFRReFlXUXRZVGt6TlMxbE9UWXpaRGcxTVRZMU5HSWlMQ0p3Y205cVpXTjBhV1FpT2lJd01EQXdNREF3TUMwd01EQXdMVEF3TURBdE1EQXdNQzB3TURBd01EQXdNREF3TURBaUxDSmthWE5qYjNabGNua2lPaUoxY21rNkx5OWthWE5qYjNabGNubDFjbWt2SWl3aWRHbGtJam9pTnpKbU9UZzRZbVl0T0RabU1TMDBNV0ZtTFRreFlXSXRNbVEzWTJRd01URmtZalEzSWl3aWIybGtJam9pTnpReU5HWmlOR010TldVNVppMDBOV05rTFRsbU4yUXRORFV6WkRRMU5qVTFaVGMxSWl3aWNIVnBaQ0k2SWpFd01ETkNSa1pFT1VSRE0wSTJPVVlpTENKcGMzTWlPaUpoZW5WeVpXMXNJaXdpWVhCd2FXUWlPaUpVYjIxaGN5QkxkV0pwWTJFaUxDSmxlSEFpT2pFMk5UazBNamc0TlRJc0ltRjFaQ0k2SW1GNmRYSmxiV3dpZlEuY0hubnBvSV9FSGpLbi11NlktWHpfQnJzaVp0S3M1Mzd1ekgySE05ZjROckYyVkpWdDExSHFjZkFjVm9tSFVabDZpVGU1Vy1DSlJoRW90QU9hSGV5VC1uck0zYXRXRTNtYlpFSjI2LW5CaWRiUTY4bzItSGZQY0lyOTJhUGpxamNubk1iY0J5enRCZklGWGlRakNwRTRqN1F6Rk5oZXdxTTlqQTc0czlkTUo4M2puSXJBa0V6VUxDc21LTnNFdjdOZzlzZUtFLWRSeVNQeUhaMlFscXM2MlFlX2V3WHJIVzhvdWZhMWd6ZVVWZEpxeGV5c3lvTWhMOVYySnl1d1E4OEdyNU9YUTNKVU4wb3RFN1l1dDZjaDZlSXdERUNNS2JmRm0tZnJQUXJiUUk3d3dFOFJxckZORXV0YUI5bW9DVHZzTXdIQmNlRTBnVFpTWXlZWUNZWnB3In0seyJuYW1lIjoiQVpVUkVNTF9TRVJWSUNFX0VORFBPSU5UIiwidmFsdWUiOiJodHRwczovL3dlc3RldXJvcGUuYXBpLmF6dXJlbWwubXMifSx7Im5hbWUiOiJBWlVSRU1MX1dPUktTUEFDRV9JRCIsInZhbHVlIjoiMTA0MDBjMTQtOTQ3Ny00MWFkLWE5MzUtZTk2M2Q4NTE2NTRiIn0seyJuYW1lIjoiQVpVUkVNTF9XT1JLU1BBQ0VfU0NPUEUiLCJ2YWx1ZSI6Ii9zdWJzY3JpcHRpb25zL2EwZjRhNzMzLTRmY2UtNGQ0OS1iOGE4LWQzMDU0MWZjMWI0NS9yZXNvdXJjZUdyb3Vwcy9henVyZW1sL3Byb3ZpZGVycy9NaWNyb3NvZnQuTWFjaGluZUxlYXJuaW5nU2VydmljZXMvd29ya3NwYWNlcy9henVyZW1sIn0seyJuYW1lIjoiREFUQVNFVF9NT1VOVF9CTE9DS19CQVNFRF9DQUNIRV9FTkFCTEVEIiwidmFsdWUiOiJ0cnVlIn0seyJuYW1lIjoiREFUQVNFVF9SU0xFWF9VUExPQUQiLCJ2YWx1ZSI6InRydWUifSx7Im5hbWUiOiJFWEFNUExFX0VOVl9WQVIiLCJ2YWx1ZSI6IkVYQU1QTEVfVkFMVUUifSx7Im5hbWUiOiJNTEZMT1dfRVhQRVJJTUVOVF9JRCIsInZhbHVlIjoiZTQzNjBiNzEtNWJhNC00Nzg5LThlMGMtYWIwNDA0NjJjYzA2In0seyJuYW1lIjoiTUxGTE9XX0VYUEVSSU1FTlRfTkFNRSIsInZhbHVlIjoidG9tYXNleHBlcmltZW50In0seyJuYW1lIjoiTUxGTE9XX1JVTl9JRCIsInZhbHVlIjoiODlhMDFkYTUtOTA3Zi00MmE2LTk2ZTQtOGQyZTZhMjJjODY5In0seyJuYW1lIjoiTUxGTE9XX1RSQUNLSU5HX1RPS0VOIiwidmFsdWUiOiJleUpoYkdjaU9pSlNVekkxTmlJc0ltdHBaQ0k2SWtVeVFUQkZOVFUyUlRORE5EWkZRamczUVRBNFJUSkZNVEJFTURGQlEwSkRRMFV5TjBReVJUTWlMQ0owZVhBaU9pSktWMVFpZlEuZXlKeWIyeGxJam9pUTI5dWRISnBZblYwYjNJaUxDSnpZMjl3WlNJNklpOXpkV0p6WTNKcGNIUnBiMjV6TDJFd1pqUmhOek16TFRSbVkyVXROR1EwT1MxaU9HRTRMV1F6TURVME1XWmpNV0kwTlM5eVpYTnZkWEpqWlVkeWIzVndjeTloZW5WeVpXMXNMM0J5YjNacFpHVnljeTlOYVdOeWIzTnZablF1VFdGamFHbHVaVXhsWVhKdWFXNW5VMlZ5ZG1salpYTXZkMjl5YTNOd1lXTmxjeTloZW5WeVpXMXNJaXdpWVdOamIzVnVkR2xrSWpvaU1EQXdNREF3TURBdE1EQXdNQzB3TURBd0xUQXdNREF0TURBd01EQXdNREF3TURBd0lpd2lkMjl5YTNOd1lXTmxTV1FpT2lJeE1EUXdNR014TkMwNU5EYzNMVFF4WVdRdFlUa3pOUzFsT1RZelpEZzFNVFkxTkdJaUxDSndjbTlxWldOMGFXUWlPaUl3TURBd01EQXdNQzB3TURBd0xUQXdNREF0TURBd01DMHdNREF3TURBd01EQXdNREFpTENKa2FYTmpiM1psY25raU9pSjFjbWs2THk5a2FYTmpiM1psY25sMWNta3ZJaXdpZEdsa0lqb2lOekptT1RnNFltWXRPRFptTVMwME1XRm1MVGt4WVdJdE1tUTNZMlF3TVRGa1lqUTNJaXdpYjJsa0lqb2lOelF5TkdaaU5HTXROV1U1WmkwME5XTmtMVGxtTjJRdE5EVXpaRFExTmpVMVpUYzFJaXdpY0hWcFpDSTZJakV3TUROQ1JrWkVPVVJETTBJMk9VWWlMQ0pwYzNNaU9pSmhlblZ5Wlcxc0lpd2lZWEJ3YVdRaU9pSlViMjFoY3lCTGRXSnBZMkVpTENKbGVIQWlPakUyTlRrME1qZzROVElzSW1GMVpDSTZJbUY2ZFhKbGJXd2lmUS5jSG5ucG9JX0VIaktuLXU2WS1Yel9CcnNpWnRLczUzN3V6SDJITTlmNE5yRjJWSlZ0MTFIcWNmQWNWb21IVVpsNmlUZTVXLUNKUmhFb3RBT2FIZXlULW5yTTNhdFdFM21iWkVKMjYtbkJpZGJRNjhvMi1IZlBjSXI5MmFQanFqY25uTWJjQnl6dEJmSUZYaVFqQ3BFNGo3UXpGTmhld3FNOWpBNzRzOWRNSjgzam5JckFrRXpVTENzbUtOc0V2N05nOXNlS0UtZFJ5U1B5SFoyUWxxczYyUWVfZXdYckhXOG91ZmExZ3plVVZkSnF4ZXlzeW9NaEw5VjJKeXV3UTg4R3I1T1hRM0pVTjBvdEU3WXV0NmNoNmVJd0RFQ01LYmZGbS1mclBRcmJRSTd3d0U4UnFyRk5FdXRhQjltb0NUdnNNd0hCY2VFMGdUWlNZeVlZQ1lacHcifSx7Im5hbWUiOiJNTEZMT1dfVFJBQ0tJTkdfVVJJIiwidmFsdWUiOiJhenVyZW1sOi8vd2VzdGV1cm9wZS5hcGkuYXp1cmVtbC5tcy9tbGZsb3cvdjEuMC9zdWJzY3JpcHRpb25zL2EwZjRhNzMzLTRmY2UtNGQ0OS1iOGE4LWQzMDU0MWZjMWI0NS9yZXNvdXJjZUdyb3Vwcy9henVyZW1sL3Byb3ZpZGVycy9NaWNyb3NvZnQuTWFjaGluZUxlYXJuaW5nU2VydmljZXMvd29ya3NwYWNlcy9henVyZW1sIn1dLCJleGVjdXRvcl9hZGRyZXNzIjoiMC4wLjAuMDoxMzMzNCIsImxpZmVjeWNsZXJfYWRkcmVzcyI6IjAuMC4wLjA6MTMzMzMiLCJlcnJvcl9maWxlIjoiL3RtcC9henVyZW1sL2NyL2ovMWNmYzc0YWFlMzMzNDZlOWI3NzY3MmY4MmFiMjY3OTAvY2FwL2xpZmVjeWNsZXIvd2QvdGVybWluYXRpb24tbG9nIiwiZGlzdHJpYnV0ZWRfY29uZmlnIjp7InJhbmsiOiJWS19UQVNLX0lOREVYIiwiaG9zdF9saXN0IjpbImF6dXJlbWwtd29ya2xvYWRzLThiMjgyMWNjZGM5YzlmYjgxODUwMmMwZTY5Yjk2NTcyLXdvcmtlci0wLmF6dXJlbWwtd29ya2xvYWRzLThiMjgyMWNjZGM5YzlmYjgxODUwMmMwZTY5Yjk2NTcyLmF6dXJlbWwtd29ya2xvYWRzLnN2Yy5jbHVzdGVyLmxvY2FsIl0sInJlbW90ZV9ncnBjIjp7IlRjcCI6eyJsaWZlY3ljbGVyX3BvcnQiOjEzMzMzLCJleGVjdXRvcl9wb3J0IjoxMzMzNH19fSwibGlmZWN5Y2xlcl9jb25maWciOnsiZW5hYmxlX3Rlcm1pbmF0aW9uX3NpZ25hbF9oYW5kbGluZyI6dHJ1ZX19
  - name: AZUREML_ARM_WORKSPACE_NAME
   value: azureml
  - name: AZUREML_ARM_SUBSCRIPTION
   value: a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45
  - name: AZUREML_ARM_PROJECT_NAME
   value: tomasexperiment
  - name: AZUREML_DISCOVERY_SERVICE_ENDPOINT
   value: https://westeurope.api.azureml.ms/discovery
  - name: AZUREML_RUN_HISTORY_SERVICE_ENDPOINT
   value: https://westeurope.api.azureml.ms
  - name: AZUREML_WORKSPACE_SCOPE
   value: /subscriptions/a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45/resourceGroups/azureml/providers/Microsoft.MachineLearningServices/workspaces/azureml
  - name: AZUREML_CR_AZUREML_CONTEXT
   value: '{"subscription_id":"a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45","resource_group":"azureml","workspace_name":"azureml","workspace_id":"10400c14-9477-41ad-a935-e963d851654b","service_endpoint":"https://westeurope.api.azureml.ms","discovery_endpoint":"https://westeurope.api.azureml.ms/discovery","experiment_name":"tomasexperiment","experiment_id":"e4360b71-5ba4-4789-8e0c-ab040462cc06","root_run_id":"f4a6c5eb-1feb-49ff-9429-4ec15b15393c","run_id":"89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869","run_token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkUyQTBFNTU2RTNDNDZFQjg3QTA4RTJFMTBEMDFBQ0JDQ0UyN0QyRTMiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJyb2xlIjoiQ29udHJpYnV0b3IiLCJzY29wZSI6Ii9zdWJzY3JpcHRpb25zL2EwZjRhNzMzLTRmY2UtNGQ0OS1iOGE4LWQzMDU0MWZjMWI0NS9yZXNvdXJjZUdyb3Vwcy9henVyZW1sL3Byb3ZpZGVycy9NaWNyb3NvZnQuTWFjaGluZUxlYXJuaW5nU2VydmljZXMvd29ya3NwYWNlcy9henVyZW1sIiwiYWNjb3VudGlkIjoiMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIiwid29ya3NwYWNlSWQiOiIxMDQwMGMxNC05NDc3LTQxYWQtYTkzNS1lOTYzZDg1MTY1NGIiLCJwcm9qZWN0aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAiLCJkaXNjb3ZlcnkiOiJ1cmk6Ly9kaXNjb3Zlcnl1cmkvIiwidGlkIjoiNzJmOTg4YmYtODZmMS00MWFmLTkxYWItMmQ3Y2QwMTFkYjQ3Iiwib2lkIjoiNzQyNGZiNGMtNWU5Zi00NWNkLTlmN2QtNDUzZDQ1NjU1ZTc1IiwicHVpZCI6IjEwMDNCRkZEOURDM0I2OUYiLCJpc3MiOiJhenVyZW1sIiwiYXBwaWQiOiJUb21hcyBLdWJpY2EiLCJleHAiOjE2NTk0Mjg4NTIsImF1ZCI6ImF6dXJlbWwifQ.cHnnpoI_EHjKn-u6Y-Xz_BrsiZtKs537uzH2HM9f4NrF2VJVt11HqcfAcVomHUZl6iTe5W-CJRhEotAOaHeyT-nrM3atWE3mbZEJ26-nBidbQ68o2-HfPcIr92aPjqjcnnMbcByztBfIFXiQjCpE4j7QzFNhewqM9jA74s9dMJ83jnIrAkEzULCsmKNsEv7Ng9seKE-dRySPyHZ2Qlqs62Qe_ewXrHW8oufa1gzeUVdJqxeysyoMhL9V2JyuwQ88Gr5OXQ3JUN0otE7Yut6ch6eIwDECMKbfFm-frPQrbQI7wwE8RqrFNEutaB9moCTvsMwHBceE0gTZSYyYYCYZpw","run_history_service_endpoint":"https://westeurope.api.azureml.ms","data_container_id":"dcid.89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869","run_uuid":"1cfc74aa-e333-46e9-b776-72f82ab26790"}'
  - name: AZUREML_WORKSPACE_ID
   value: 10400c14-9477-41ad-a935-e963d851654b
  - name: AZUREML_EXPERIMENT_ID
   value: e4360b71-5ba4-4789-8e0c-ab040462cc06
  - name: AZUREML_RUN_ID
   value: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869
  - name: AZUREML_EXPERIMENT_SCOPE
   value: /subscriptions/a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45/resourceGroups/azureml/providers/Microsoft.MachineLearningServices/workspaces/azureml/experiments/tomasexperiment
  - name: AZUREML_ROOT_RUN_ID
   value: f4a6c5eb-1feb-49ff-9429-4ec15b15393c
  - name: AZUREML_RUN_TOKEN
   value: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkUyQTBFNTU2RTNDNDZFQjg3QTA4RTJFMTBEMDFBQ0JDQ0UyN0QyRTMiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJyb2xlIjoiQ29udHJpYnV0b3IiLCJzY29wZSI6Ii9zdWJzY3JpcHRpb25zL2EwZjRhNzMzLTRmY2UtNGQ0OS1iOGE4LWQzMDU0MWZjMWI0NS9yZXNvdXJjZUdyb3Vwcy9henVyZW1sL3Byb3ZpZGVycy9NaWNyb3NvZnQuTWFjaGluZUxlYXJuaW5nU2VydmljZXMvd29ya3NwYWNlcy9henVyZW1sIiwiYWNjb3VudGlkIjoiMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIiwid29ya3NwYWNlSWQiOiIxMDQwMGMxNC05NDc3LTQxYWQtYTkzNS1lOTYzZDg1MTY1NGIiLCJwcm9qZWN0aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAiLCJkaXNjb3ZlcnkiOiJ1cmk6Ly9kaXNjb3Zlcnl1cmkvIiwidGlkIjoiNzJmOTg4YmYtODZmMS00MWFmLTkxYWItMmQ3Y2QwMTFkYjQ3Iiwib2lkIjoiNzQyNGZiNGMtNWU5Zi00NWNkLTlmN2QtNDUzZDQ1NjU1ZTc1IiwicHVpZCI6IjEwMDNCRkZEOURDM0I2OUYiLCJpc3MiOiJhenVyZW1sIiwiYXBwaWQiOiJUb21hcyBLdWJpY2EiLCJleHAiOjE2NTk0Mjg4NTIsImF1ZCI6ImF6dXJlbWwifQ.cHnnpoI_EHjKn-u6Y-Xz_BrsiZtKs537uzH2HM9f4NrF2VJVt11HqcfAcVomHUZl6iTe5W-CJRhEotAOaHeyT-nrM3atWE3mbZEJ26-nBidbQ68o2-HfPcIr92aPjqjcnnMbcByztBfIFXiQjCpE4j7QzFNhewqM9jA74s9dMJ83jnIrAkEzULCsmKNsEv7Ng9seKE-dRySPyHZ2Qlqs62Qe_ewXrHW8oufa1gzeUVdJqxeysyoMhL9V2JyuwQ88Gr5OXQ3JUN0otE7Yut6ch6eIwDECMKbfFm-frPQrbQI7wwE8RqrFNEutaB9moCTvsMwHBceE0gTZSYyYYCYZpw
  - name: AZUREML_ARM_RESOURCEGROUP
   value: azureml
  - name: AZUREML_SERVICE_ENDPOINT
   value: https://westeurope.api.azureml.ms
  - name: AZUREML_CR_COMPUTE_CONTEXT
   value: '{"cluster_name":"k8s-compute","node_id":{"EnvironmentVariable":"POD_NAME"},"vm_id":null,"run_attempt_count":1,"gpu_count":0,"vm_size":null,"readable_cluster_name":null,"vm_priority":null,"use_vnet_or_private_link":false}'
  - name: AZUREML_CR_DISTRIBUTED_CONFIG
   value: '{"rank":"VK_TASK_INDEX","host_list":["azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-worker-0.azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572.azureml-workloads.svc.cluster.local"[],"remote_grpc":{"Tcp":{"lifecycler_port":13333,"executor_port":13334}}}'
  - name: AZUREML_CR_TELEMETRY_CONFIG
   value: '{"collector":{"receiver":null,"exporter":{"appinsights":{"instrumentation_key":"fca5a4c9-adb4-44ae-bece-69e2cc91ff66"},"jaeger":null,"timeout_millis":null,"level":null}},"logger":{"console":null,"appinsights":{"instrumentation_key":"fca5a4c9-adb4-44ae-bece-69e2cc91ff66","level":"info","enabled":true},"file":{"extension":"log","level":"info","enabled":true}},"node_rank":"VK_TASK_INDEX","node_id":null,"disable_sensitive_scrub":null}'
  - name: AZUREML_CR_GRPC_ADDRESS_BASE
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc
  - name: AZUREML_CR_DATA_CAPABILITY_ADDRESS
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc/data-capability:0
  - name: AZUREML_CR_DATA_CAPABILITY_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/data-capability/wd
  - name: AZUREML_CR_DATA_CAPABILITY_HOST
   value: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-data-capability
  - name: AZUREML_CR_CS_CAPABILITY_ADDRESS
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc/cs-capability:0
  - name: AZUREML_CR_CS_CAPABILITY_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/cs-capability/wd
  - name: AZUREML_CR_CS_CAPABILITY_HOST
   value: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-cs-capability
  - name: AZUREML_CR_HOSTTOOLS_CAPABILITY_ADDRESS
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc/hosttools-capability:0
  - name: AZUREML_CR_HOSTTOOLS_CAPABILITY_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/hosttools-capability/wd
  - name: AZUREML_CR_HOSTTOOLS_CAPABILITY_HOST
   value: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-hosttools-capability
  - name: AZUREML_CR_EXECUTION_WORKING_DIR_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/exe/wd
  - name: AZUREML_DATASET_FILE_OUTPUTS
   value: Results_dataset
  - name: AZUREML_PARAMETER_Select_Columns
   value: '%7B%22isFilter%22%3Atrue%2C%22rules%22%3A%5B%7B%22exclude%22%3Afalse%2C%22ruleType%22%3A%22AllColumns%22%7D%2C%7B%22exclude%22%3Atrue%2C%22ruleType%22%3A%22ColumnNames%22%2C%22columns%22%3A%5B%22normalized-losses%22%5D%7D%5D%7D'
  - name: DATASET_MOUNT_BLOCK_BASED_CACHE_ENABLED
   value: "true"
  - name: AZUREML_PARAMETER_Node_Count
   value: "1"
  - name: DATASET_RSLEX_UPLOAD
   value: "true"
  - name: AZUREML_CR_CORRELATION_ID
   value: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869
  - name: AZUREML_CR_LIFECYCLER_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/lifecycler/wd
  - name: POD_NAME
   valueFrom:
    fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: metadata.name
  - name: POD_NAMESPACE
   valueFrom:
    fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: metadata.namespace
  - name: POD_IP
   valueFrom:
    fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: status.podIP
  - name: NODE_NAME
   valueFrom:
    fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: spec.nodeName
  - name: VC_WORKER_HOSTS
   valueFrom:
    configMapKeyRef:
     key: VC_WORKER_HOSTS
     name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-svc
  - name: VC_WORKER_NUM
   valueFrom:
    configMapKeyRef:
     key: VC_WORKER_NUM
     name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-svc
  - name: VK_TASK_INDEX
   value: "0"
  - name: VC_TASK_INDEX
   value: "0"
  image: viennaglobal.azurecr.io/cap/lifecycler/installed:westeurope-stable
  imagePullPolicy: Always
  name: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-lifecycler
  resources: {}
  securityContext:
   privileged: true
  terminationMessagePath: /dev/termination-log
  terminationMessagePolicy: FallbackToLogsOnError
  volumeMounts:
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc
   mountPropagation: Bidirectional
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-a3ec5951
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/data-capability/wd
   mountPropagation: Bidirectional
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-b678f70c
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/cs-capability/wd
   mountPropagation: Bidirectional
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-77bc0027
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/hosttools-capability/wd
   mountPropagation: Bidirectional
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-ddcb583f
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/exe/wd
   mountPropagation: Bidirectional
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-e3108668
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/lifecycler/wd
   mountPropagation: Bidirectional
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-72150f7f
  - mountPath: /etc/podinfo
   name: podinfo
  - mountPath: /etc/volcano
   name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-svc
  - mountPath: /root/.ssh
   name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-ssh
   subPath: .ssh
  - mountPath: /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount
   name: kube-api-access-vpq6k
   readOnly: true
 - env:
  - name: AMLARC_NUM_GPU_PER_WORKER
   value: "0"
  - name: AMLARC_NUM_WORKER
   value: "1"
  - name: AML_JOB_ID
   value: 8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572
  - name: POD_UID
   valueFrom:
    fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: metadata.uid
  - name: AMLARC_NUM_PS
   value: "0"
  - name: AMLARC_NUM_WORKER
   value: "1"
  - name: AMLARC_ROLE_INDEX_REGEX
   value: '[a-zA-Z0-9\-]*-([a-zA-Z[]*)-([0-9[]*)'
  - name: AZUREML_OBO_CANARY_TOKEN
   value: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkUyQTBFNTU2RTNDNDZFQjg3QTA4RTJFMTBEMDFBQ0JDQ0UyN0QyRTMiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJyb2xlIjoiQ29udHJpYnV0b3IiLCJzY29wZSI6Ii9zdWJzY3JpcHRpb25zL2EwZjRhNzMzLTRmY2UtNGQ0OS1iOGE4LWQzMDU0MWZjMWI0NS9yZXNvdXJjZUdyb3Vwcy9henVyZW1sL3Byb3ZpZGVycy9NaWNyb3NvZnQuTWFjaGluZUxlYXJuaW5nU2VydmljZXMvd29ya3NwYWNlcy9henVyZW1sL2V4cGVyaW1lbnROYW1lL3RvbWFzZXhwZXJpbWVudC9ydW5JZC84OWEwMWRhNS05MDdmLTQyYTYtOTZlNC04ZDJlNmEyMmM4NjkiLCJhY2NvdW50aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAiLCJ3b3Jrc3BhY2VJZCI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCIsInByb2plY3RpZCI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCIsImRpc2NvdmVyeSI6InVyaTovL2Rpc2NvdmVyeXVyaS8iLCJ0aWQiOiI3MmY5ODhiZi04NmYxLTQxYWYtOTFhYi0yZDdjZDAxMWRiNDciLCJvaWQiOiIzZTEzMWZiZS0zNDU0LTRiMGMtODRhZi03NDVhYjE3NmQzNGQiLCJpc3MiOiJhenVyZW1sIiwiaWRwIjoiaHR0cHM6Ly9zdHMud2luZG93cy5uZXQvNzJmOTg4YmYtODZmMS00MWFmLTkxYWItMmQ3Y2QwMTFkYjQ3LyIsImV4cCI6MTY1OTMzNTI2MCwiYXVkIjoiYXp1cmVtbCJ9.LgInzjMVeUO-1vcr-hrK4KeYNvWlAI3rTwaTimQ9OmJcCYopbWYWg8_aVwUKvKa3goqoZJgs2UEUwgv19r_cyL-BR8v-4opIRJh68ZLUBJYPuVRK_qRQdM7OkJdU2PZugiBFYGSicG40xE1I80LjdnEcrJHRVQ0-UFNJvaWtu-HHpV_aKedQNClO4jZb9Dfoax63ZHw4C4e2f9GV7JTQ1v18SlXlyEHR8iSRg9p-cDnmiktBkctYs2VMIU_k57hNtq5fJS5zBetjlA9wYIHzOAER2CefogBWSXxBhGKTRlDX-ovIz3j9JE2H5BuNNhm2yEcucrB8oROVgGF2zcb-vQ
  - name: AZUREML_OBO_ENABLED
   value: "True"
  - name: OBO_ENDPOINT
   value: http://127.0.0.1:12342/token
  - name: MSI_ENDPOINT
   value: http://127.0.0.1:12342/token
  - name: AZUREML_CR_DATA_CAPABILITY_CONFIG
   value: '[{"environment_names":["AZUREML_DATAREFERENCE_Dataset","AZURE_ML_INPUT_Dataset"[],"from":"azuremldatareference://azureml_globaldatasets/GenericCSV/Automobile_price_data_(Raw)","mode":"mount","name":"Dataset","options":{"cache_size_buffer_mb":500,"force_folder":true}},{"environment_names":["Results_dataset","AZURE_ML_OUTPUT_Results_dataset"[],"mode":"mount","name":"Results_dataset","options":{"is_single_file":false,"register_dataset":{"properties":{"azureml.pipelineRun.moduleNodeId":"47566002","azureml.pipelineRun.outputPortName":"Results_dataset","azureml.pipelineRunId":"f4a6c5eb-1feb-49ff-9429-4ec15b15393c"}}},"to":"azuremldatastore://workspaceblobstore/azureml/89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869/Results_dataset"}]'
  - name: AZUREML_ARM_WORKSPACE_NAME
   value: azureml
  - name: AZUREML_ARM_SUBSCRIPTION
   value: a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45
  - name: AZUREML_ARM_PROJECT_NAME
   value: tomasexperiment
  - name: AZUREML_DISCOVERY_SERVICE_ENDPOINT
   value: https://westeurope.api.azureml.ms/discovery
  - name: AZUREML_RUN_HISTORY_SERVICE_ENDPOINT
   value: https://westeurope.api.azureml.ms
  - name: AZUREML_WORKSPACE_SCOPE
   value: /subscriptions/a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45/resourceGroups/azureml/providers/Microsoft.MachineLearningServices/workspaces/azureml
  - name: AZUREML_CR_AZUREML_CONTEXT
   value: '{"subscription_id":"a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45","resource_group":"azureml","workspace_name":"azureml","workspace_id":"10400c14-9477-41ad-a935-e963d851654b","service_endpoint":"https://westeurope.api.azureml.ms","discovery_endpoint":"https://westeurope.api.azureml.ms/discovery","experiment_name":"tomasexperiment","experiment_id":"e4360b71-5ba4-4789-8e0c-ab040462cc06","root_run_id":"f4a6c5eb-1feb-49ff-9429-4ec15b15393c","run_id":"89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869","run_token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkUyQTBFNTU2RTNDNDZFQjg3QTA4RTJFMTBEMDFBQ0JDQ0UyN0QyRTMiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJyb2xlIjoiQ29udHJpYnV0b3IiLCJzY29wZSI6Ii9zdWJzY3JpcHRpb25zL2EwZjRhNzMzLTRmY2UtNGQ0OS1iOGE4LWQzMDU0MWZjMWI0NS9yZXNvdXJjZUdyb3Vwcy9henVyZW1sL3Byb3ZpZGVycy9NaWNyb3NvZnQuTWFjaGluZUxlYXJuaW5nU2VydmljZXMvd29ya3NwYWNlcy9henVyZW1sIiwiYWNjb3VudGlkIjoiMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIiwid29ya3NwYWNlSWQiOiIxMDQwMGMxNC05NDc3LTQxYWQtYTkzNS1lOTYzZDg1MTY1NGIiLCJwcm9qZWN0aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAiLCJkaXNjb3ZlcnkiOiJ1cmk6Ly9kaXNjb3Zlcnl1cmkvIiwidGlkIjoiNzJmOTg4YmYtODZmMS00MWFmLTkxYWItMmQ3Y2QwMTFkYjQ3Iiwib2lkIjoiNzQyNGZiNGMtNWU5Zi00NWNkLTlmN2QtNDUzZDQ1NjU1ZTc1IiwicHVpZCI6IjEwMDNCRkZEOURDM0I2OUYiLCJpc3MiOiJhenVyZW1sIiwiYXBwaWQiOiJUb21hcyBLdWJpY2EiLCJleHAiOjE2NTk0Mjg4NTIsImF1ZCI6ImF6dXJlbWwifQ.cHnnpoI_EHjKn-u6Y-Xz_BrsiZtKs537uzH2HM9f4NrF2VJVt11HqcfAcVomHUZl6iTe5W-CJRhEotAOaHeyT-nrM3atWE3mbZEJ26-nBidbQ68o2-HfPcIr92aPjqjcnnMbcByztBfIFXiQjCpE4j7QzFNhewqM9jA74s9dMJ83jnIrAkEzULCsmKNsEv7Ng9seKE-dRySPyHZ2Qlqs62Qe_ewXrHW8oufa1gzeUVdJqxeysyoMhL9V2JyuwQ88Gr5OXQ3JUN0otE7Yut6ch6eIwDECMKbfFm-frPQrbQI7wwE8RqrFNEutaB9moCTvsMwHBceE0gTZSYyYYCYZpw","run_history_service_endpoint":"https://westeurope.api.azureml.ms","data_container_id":"dcid.89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869","run_uuid":"1cfc74aa-e333-46e9-b776-72f82ab26790"}'
  - name: AZUREML_WORKSPACE_ID
   value: 10400c14-9477-41ad-a935-e963d851654b
  - name: AZUREML_EXPERIMENT_ID
   value: e4360b71-5ba4-4789-8e0c-ab040462cc06
  - name: AZUREML_RUN_ID
   value: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869
  - name: AZUREML_EXPERIMENT_SCOPE
   value: /subscriptions/a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45/resourceGroups/azureml/providers/Microsoft.MachineLearningServices/workspaces/azureml/experiments/tomasexperiment
  - name: AZUREML_ROOT_RUN_ID
   value: f4a6c5eb-1feb-49ff-9429-4ec15b15393c
  - name: AZUREML_RUN_TOKEN
   value: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkUyQTBFNTU2RTNDNDZFQjg3QTA4RTJFMTBEMDFBQ0JDQ0UyN0QyRTMiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJyb2xlIjoiQ29udHJpYnV0b3IiLCJzY29wZSI6Ii9zdWJzY3JpcHRpb25zL2EwZjRhNzMzLTRmY2UtNGQ0OS1iOGE4LWQzMDU0MWZjMWI0NS9yZXNvdXJjZUdyb3Vwcy9henVyZW1sL3Byb3ZpZGVycy9NaWNyb3NvZnQuTWFjaGluZUxlYXJuaW5nU2VydmljZXMvd29ya3NwYWNlcy9henVyZW1sIiwiYWNjb3VudGlkIjoiMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIiwid29ya3NwYWNlSWQiOiIxMDQwMGMxNC05NDc3LTQxYWQtYTkzNS1lOTYzZDg1MTY1NGIiLCJwcm9qZWN0aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAiLCJkaXNjb3ZlcnkiOiJ1cmk6Ly9kaXNjb3Zlcnl1cmkvIiwidGlkIjoiNzJmOTg4YmYtODZmMS00MWFmLTkxYWItMmQ3Y2QwMTFkYjQ3Iiwib2lkIjoiNzQyNGZiNGMtNWU5Zi00NWNkLTlmN2QtNDUzZDQ1NjU1ZTc1IiwicHVpZCI6IjEwMDNCRkZEOURDM0I2OUYiLCJpc3MiOiJhenVyZW1sIiwiYXBwaWQiOiJUb21hcyBLdWJpY2EiLCJleHAiOjE2NTk0Mjg4NTIsImF1ZCI6ImF6dXJlbWwifQ.cHnnpoI_EHjKn-u6Y-Xz_BrsiZtKs537uzH2HM9f4NrF2VJVt11HqcfAcVomHUZl6iTe5W-CJRhEotAOaHeyT-nrM3atWE3mbZEJ26-nBidbQ68o2-HfPcIr92aPjqjcnnMbcByztBfIFXiQjCpE4j7QzFNhewqM9jA74s9dMJ83jnIrAkEzULCsmKNsEv7Ng9seKE-dRySPyHZ2Qlqs62Qe_ewXrHW8oufa1gzeUVdJqxeysyoMhL9V2JyuwQ88Gr5OXQ3JUN0otE7Yut6ch6eIwDECMKbfFm-frPQrbQI7wwE8RqrFNEutaB9moCTvsMwHBceE0gTZSYyYYCYZpw
  - name: AZUREML_ARM_RESOURCEGROUP
   value: azureml
  - name: AZUREML_SERVICE_ENDPOINT
   value: https://westeurope.api.azureml.ms
  - name: AZUREML_CR_COMPUTE_CONTEXT
   value: '{"cluster_name":"k8s-compute","node_id":{"EnvironmentVariable":"POD_NAME"},"vm_id":null,"run_attempt_count":1,"gpu_count":0,"vm_size":null,"readable_cluster_name":null,"vm_priority":null,"use_vnet_or_private_link":false}'
  - name: AZUREML_CR_DISTRIBUTED_CONFIG
   value: '{"rank":"VK_TASK_INDEX","host_list":["azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-worker-0.azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572.azureml-workloads.svc.cluster.local"[],"remote_grpc":{"Tcp":{"lifecycler_port":13333,"executor_port":13334}}}'
  - name: AZUREML_CR_TELEMETRY_CONFIG
   value: '{"collector":{"receiver":null,"exporter":{"appinsights":{"instrumentation_key":"fca5a4c9-adb4-44ae-bece-69e2cc91ff66"},"jaeger":null,"timeout_millis":null,"level":null}},"logger":{"console":null,"appinsights":{"instrumentation_key":"fca5a4c9-adb4-44ae-bece-69e2cc91ff66","level":"info","enabled":true},"file":{"extension":"log","level":"info","enabled":true}},"node_rank":"VK_TASK_INDEX","node_id":null,"disable_sensitive_scrub":null}'
  - name: AZUREML_CR_GRPC_ADDRESS_BASE
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc
  - name: AZUREML_CR_DATA_CAPABILITY_ADDRESS
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc/data-capability:0
  - name: AZUREML_CR_DATA_CAPABILITY_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/data-capability/wd
  - name: AZUREML_CR_DATA_CAPABILITY_HOST
   value: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-data-capability
  - name: AZUREML_CR_CS_CAPABILITY_ADDRESS
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc/cs-capability:0
  - name: AZUREML_CR_CS_CAPABILITY_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/cs-capability/wd
  - name: AZUREML_CR_CS_CAPABILITY_HOST
   value: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-cs-capability
  - name: AZUREML_CR_HOSTTOOLS_CAPABILITY_ADDRESS
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc/hosttools-capability:0
  - name: AZUREML_CR_HOSTTOOLS_CAPABILITY_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/hosttools-capability/wd
  - name: AZUREML_CR_HOSTTOOLS_CAPABILITY_HOST
   value: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-hosttools-capability
  - name: AZUREML_CR_EXECUTION_WORKING_DIR_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/exe/wd
  - name: AZUREML_DATASET_FILE_OUTPUTS
   value: Results_dataset
  - name: AZUREML_PARAMETER_Select_Columns
   value: '%7B%22isFilter%22%3Atrue%2C%22rules%22%3A%5B%7B%22exclude%22%3Afalse%2C%22ruleType%22%3A%22AllColumns%22%7D%2C%7B%22exclude%22%3Atrue%2C%22ruleType%22%3A%22ColumnNames%22%2C%22columns%22%3A%5B%22normalized-losses%22%5D%7D%5D%7D'
  - name: DATASET_MOUNT_BLOCK_BASED_CACHE_ENABLED
   value: "true"
  - name: AZUREML_PARAMETER_Node_Count
   value: "1"
  - name: DATASET_RSLEX_UPLOAD
   value: "true"
  - name: AZUREML_CR_CORRELATION_ID
   value: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869
  - name: AZUREML_CR_LIFECYCLER_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/lifecycler/wd
  - name: POD_NAME
   valueFrom:
    fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: metadata.name
  - name: POD_NAMESPACE
   valueFrom:
    fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: metadata.namespace
  - name: POD_IP
   valueFrom:
    fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: status.podIP
  - name: NODE_NAME
   valueFrom:
    fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: spec.nodeName
  - name: VC_WORKER_HOSTS
   valueFrom:
    configMapKeyRef:
     key: VC_WORKER_HOSTS
     name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-svc
  - name: VC_WORKER_NUM
   valueFrom:
    configMapKeyRef:
     key: VC_WORKER_NUM
     name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-svc
  - name: VK_TASK_INDEX
   value: "0"
  - name: VC_TASK_INDEX
   value: "0"
  image: viennaglobal.azurecr.io/cap/data-capability/installed:westeurope-stable
  imagePullPolicy: Always
  name: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-data-capability
  resources: {}
  securityContext:
   privileged: true
  terminationMessagePath: /dev/termination-log
  terminationMessagePolicy: FallbackToLogsOnError
  volumeMounts:
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc
   mountPropagation: Bidirectional
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-a3ec5951
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/data-capability/wd
   mountPropagation: Bidirectional
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-b678f70c
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/cs-capability/wd
   mountPropagation: Bidirectional
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-77bc0027
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/hosttools-capability/wd
   mountPropagation: Bidirectional
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-ddcb583f
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/exe/wd
   mountPropagation: Bidirectional
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-e3108668
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/lifecycler/wd
   mountPropagation: Bidirectional
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-72150f7f
  - mountPath: /etc/podinfo
   name: podinfo
  - mountPath: /etc/volcano
   name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-svc
  - mountPath: /root/.ssh
   name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-ssh
   subPath: .ssh
  - mountPath: /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount
   name: kube-api-access-vpq6k
   readOnly: true
 - env:
  - name: AMLARC_NUM_GPU_PER_WORKER
   value: "0"
  - name: AMLARC_NUM_WORKER
   value: "1"
  - name: AML_JOB_ID
   value: 8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572
  - name: POD_UID
   valueFrom:
    fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: metadata.uid
  - name: AMLARC_NUM_PS
   value: "0"
  - name: AMLARC_NUM_WORKER
   value: "1"
  - name: AMLARC_ROLE_INDEX_REGEX
   value: '[a-zA-Z0-9\-]*-([a-zA-Z[]*)-([0-9[]*)'
  - name: AZUREML_OBO_CANARY_TOKEN
   value: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkUyQTBFNTU2RTNDNDZFQjg3QTA4RTJFMTBEMDFBQ0JDQ0UyN0QyRTMiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJyb2xlIjoiQ29udHJpYnV0b3IiLCJzY29wZSI6Ii9zdWJzY3JpcHRpb25zL2EwZjRhNzMzLTRmY2UtNGQ0OS1iOGE4LWQzMDU0MWZjMWI0NS9yZXNvdXJjZUdyb3Vwcy9henVyZW1sL3Byb3ZpZGVycy9NaWNyb3NvZnQuTWFjaGluZUxlYXJuaW5nU2VydmljZXMvd29ya3NwYWNlcy9henVyZW1sL2V4cGVyaW1lbnROYW1lL3RvbWFzZXhwZXJpbWVudC9ydW5JZC84OWEwMWRhNS05MDdmLTQyYTYtOTZlNC04ZDJlNmEyMmM4NjkiLCJhY2NvdW50aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAiLCJ3b3Jrc3BhY2VJZCI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCIsInByb2plY3RpZCI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCIsImRpc2NvdmVyeSI6InVyaTovL2Rpc2NvdmVyeXVyaS8iLCJ0aWQiOiI3MmY5ODhiZi04NmYxLTQxYWYtOTFhYi0yZDdjZDAxMWRiNDciLCJvaWQiOiIzZTEzMWZiZS0zNDU0LTRiMGMtODRhZi03NDVhYjE3NmQzNGQiLCJpc3MiOiJhenVyZW1sIiwiaWRwIjoiaHR0cHM6Ly9zdHMud2luZG93cy5uZXQvNzJmOTg4YmYtODZmMS00MWFmLTkxYWItMmQ3Y2QwMTFkYjQ3LyIsImV4cCI6MTY1OTMzNTI2MCwiYXVkIjoiYXp1cmVtbCJ9.LgInzjMVeUO-1vcr-hrK4KeYNvWlAI3rTwaTimQ9OmJcCYopbWYWg8_aVwUKvKa3goqoZJgs2UEUwgv19r_cyL-BR8v-4opIRJh68ZLUBJYPuVRK_qRQdM7OkJdU2PZugiBFYGSicG40xE1I80LjdnEcrJHRVQ0-UFNJvaWtu-HHpV_aKedQNClO4jZb9Dfoax63ZHw4C4e2f9GV7JTQ1v18SlXlyEHR8iSRg9p-cDnmiktBkctYs2VMIU_k57hNtq5fJS5zBetjlA9wYIHzOAER2CefogBWSXxBhGKTRlDX-ovIz3j9JE2H5BuNNhm2yEcucrB8oROVgGF2zcb-vQ
  - name: AZUREML_OBO_ENABLED
   value: "True"
  - name: OBO_ENDPOINT
   value: http://127.0.0.1:12342/token
  - name: MSI_ENDPOINT
   value: http://127.0.0.1:12342/token
  - name: AZUREML_CR_CS_CAPABILITY_CONFIG
   value: '{"context_managers":[],"snapshot":"[{\"Id\":\"fc4a4324-6587-4219-91b9-109298ed4ad9\",\"PathStack\":[\".\"],\"SnapshotEntityId\":null,\"SnapshotAssetId\":null}]"}'
  - name: AZUREML_ARM_WORKSPACE_NAME
   value: azureml
  - name: AZUREML_ARM_SUBSCRIPTION
   value: a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45
  - name: AZUREML_ARM_PROJECT_NAME
   value: tomasexperiment
  - name: AZUREML_DISCOVERY_SERVICE_ENDPOINT
   value: https://westeurope.api.azureml.ms/discovery
  - name: AZUREML_RUN_HISTORY_SERVICE_ENDPOINT
   value: https://westeurope.api.azureml.ms
  - name: AZUREML_WORKSPACE_SCOPE
   value: /subscriptions/a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45/resourceGroups/azureml/providers/Microsoft.MachineLearningServices/workspaces/azureml
  - name: AZUREML_CR_AZUREML_CONTEXT
   value: '{"subscription_id":"a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45","resource_group":"azureml","workspace_name":"azureml","workspace_id":"10400c14-9477-41ad-a935-e963d851654b","service_endpoint":"https://westeurope.api.azureml.ms","discovery_endpoint":"https://westeurope.api.azureml.ms/discovery","experiment_name":"tomasexperiment","experiment_id":"e4360b71-5ba4-4789-8e0c-ab040462cc06","root_run_id":"f4a6c5eb-1feb-49ff-9429-4ec15b15393c","run_id":"89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869","run_token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkUyQTBFNTU2RTNDNDZFQjg3QTA4RTJFMTBEMDFBQ0JDQ0UyN0QyRTMiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJyb2xlIjoiQ29udHJpYnV0b3IiLCJzY29wZSI6Ii9zdWJzY3JpcHRpb25zL2EwZjRhNzMzLTRmY2UtNGQ0OS1iOGE4LWQzMDU0MWZjMWI0NS9yZXNvdXJjZUdyb3Vwcy9henVyZW1sL3Byb3ZpZGVycy9NaWNyb3NvZnQuTWFjaGluZUxlYXJuaW5nU2VydmljZXMvd29ya3NwYWNlcy9henVyZW1sIiwiYWNjb3VudGlkIjoiMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIiwid29ya3NwYWNlSWQiOiIxMDQwMGMxNC05NDc3LTQxYWQtYTkzNS1lOTYzZDg1MTY1NGIiLCJwcm9qZWN0aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAiLCJkaXNjb3ZlcnkiOiJ1cmk6Ly9kaXNjb3Zlcnl1cmkvIiwidGlkIjoiNzJmOTg4YmYtODZmMS00MWFmLTkxYWItMmQ3Y2QwMTFkYjQ3Iiwib2lkIjoiNzQyNGZiNGMtNWU5Zi00NWNkLTlmN2QtNDUzZDQ1NjU1ZTc1IiwicHVpZCI6IjEwMDNCRkZEOURDM0I2OUYiLCJpc3MiOiJhenVyZW1sIiwiYXBwaWQiOiJUb21hcyBLdWJpY2EiLCJleHAiOjE2NTk0Mjg4NTIsImF1ZCI6ImF6dXJlbWwifQ.cHnnpoI_EHjKn-u6Y-Xz_BrsiZtKs537uzH2HM9f4NrF2VJVt11HqcfAcVomHUZl6iTe5W-CJRhEotAOaHeyT-nrM3atWE3mbZEJ26-nBidbQ68o2-HfPcIr92aPjqjcnnMbcByztBfIFXiQjCpE4j7QzFNhewqM9jA74s9dMJ83jnIrAkEzULCsmKNsEv7Ng9seKE-dRySPyHZ2Qlqs62Qe_ewXrHW8oufa1gzeUVdJqxeysyoMhL9V2JyuwQ88Gr5OXQ3JUN0otE7Yut6ch6eIwDECMKbfFm-frPQrbQI7wwE8RqrFNEutaB9moCTvsMwHBceE0gTZSYyYYCYZpw","run_history_service_endpoint":"https://westeurope.api.azureml.ms","data_container_id":"dcid.89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869","run_uuid":"1cfc74aa-e333-46e9-b776-72f82ab26790"}'
  - name: AZUREML_WORKSPACE_ID
   value: 10400c14-9477-41ad-a935-e963d851654b
  - name: AZUREML_EXPERIMENT_ID
   value: e4360b71-5ba4-4789-8e0c-ab040462cc06
  - name: AZUREML_RUN_ID
   value: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869
  - name: AZUREML_EXPERIMENT_SCOPE
   value: /subscriptions/a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45/resourceGroups/azureml/providers/Microsoft.MachineLearningServices/workspaces/azureml/experiments/tomasexperiment
  - name: AZUREML_ROOT_RUN_ID
   value: f4a6c5eb-1feb-49ff-9429-4ec15b15393c
  - name: AZUREML_RUN_TOKEN
   value: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkUyQTBFNTU2RTNDNDZFQjg3QTA4RTJFMTBEMDFBQ0JDQ0UyN0QyRTMiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJyb2xlIjoiQ29udHJpYnV0b3IiLCJzY29wZSI6Ii9zdWJzY3JpcHRpb25zL2EwZjRhNzMzLTRmY2UtNGQ0OS1iOGE4LWQzMDU0MWZjMWI0NS9yZXNvdXJjZUdyb3Vwcy9henVyZW1sL3Byb3ZpZGVycy9NaWNyb3NvZnQuTWFjaGluZUxlYXJuaW5nU2VydmljZXMvd29ya3NwYWNlcy9henVyZW1sIiwiYWNjb3VudGlkIjoiMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIiwid29ya3NwYWNlSWQiOiIxMDQwMGMxNC05NDc3LTQxYWQtYTkzNS1lOTYzZDg1MTY1NGIiLCJwcm9qZWN0aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAiLCJkaXNjb3ZlcnkiOiJ1cmk6Ly9kaXNjb3Zlcnl1cmkvIiwidGlkIjoiNzJmOTg4YmYtODZmMS00MWFmLTkxYWItMmQ3Y2QwMTFkYjQ3Iiwib2lkIjoiNzQyNGZiNGMtNWU5Zi00NWNkLTlmN2QtNDUzZDQ1NjU1ZTc1IiwicHVpZCI6IjEwMDNCRkZEOURDM0I2OUYiLCJpc3MiOiJhenVyZW1sIiwiYXBwaWQiOiJUb21hcyBLdWJpY2EiLCJleHAiOjE2NTk0Mjg4NTIsImF1ZCI6ImF6dXJlbWwifQ.cHnnpoI_EHjKn-u6Y-Xz_BrsiZtKs537uzH2HM9f4NrF2VJVt11HqcfAcVomHUZl6iTe5W-CJRhEotAOaHeyT-nrM3atWE3mbZEJ26-nBidbQ68o2-HfPcIr92aPjqjcnnMbcByztBfIFXiQjCpE4j7QzFNhewqM9jA74s9dMJ83jnIrAkEzULCsmKNsEv7Ng9seKE-dRySPyHZ2Qlqs62Qe_ewXrHW8oufa1gzeUVdJqxeysyoMhL9V2JyuwQ88Gr5OXQ3JUN0otE7Yut6ch6eIwDECMKbfFm-frPQrbQI7wwE8RqrFNEutaB9moCTvsMwHBceE0gTZSYyYYCYZpw
  - name: AZUREML_ARM_RESOURCEGROUP
   value: azureml
  - name: AZUREML_SERVICE_ENDPOINT
   value: https://westeurope.api.azureml.ms
  - name: AZUREML_CR_COMPUTE_CONTEXT
   value: '{"cluster_name":"k8s-compute","node_id":{"EnvironmentVariable":"POD_NAME"},"vm_id":null,"run_attempt_count":1,"gpu_count":0,"vm_size":null,"readable_cluster_name":null,"vm_priority":null,"use_vnet_or_private_link":false}'
  - name: AZUREML_CR_DISTRIBUTED_CONFIG
   value: '{"rank":"VK_TASK_INDEX","host_list":["azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-worker-0.azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572.azureml-workloads.svc.cluster.local"[],"remote_grpc":{"Tcp":{"lifecycler_port":13333,"executor_port":13334}}}'
  - name: AZUREML_CR_TELEMETRY_CONFIG
   value: '{"collector":{"receiver":null,"exporter":{"appinsights":{"instrumentation_key":"fca5a4c9-adb4-44ae-bece-69e2cc91ff66"},"jaeger":null,"timeout_millis":null,"level":null}},"logger":{"console":null,"appinsights":{"instrumentation_key":"fca5a4c9-adb4-44ae-bece-69e2cc91ff66","level":"info","enabled":true},"file":{"extension":"log","level":"info","enabled":true}},"node_rank":"VK_TASK_INDEX","node_id":null,"disable_sensitive_scrub":null}'
  - name: AZUREML_CR_GRPC_ADDRESS_BASE
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc
  - name: AZUREML_CR_DATA_CAPABILITY_ADDRESS
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc/data-capability:0
  - name: AZUREML_CR_DATA_CAPABILITY_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/data-capability/wd
  - name: AZUREML_CR_DATA_CAPABILITY_HOST
   value: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-data-capability
  - name: AZUREML_CR_CS_CAPABILITY_ADDRESS
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc/cs-capability:0
  - name: AZUREML_CR_CS_CAPABILITY_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/cs-capability/wd
  - name: AZUREML_CR_CS_CAPABILITY_HOST
   value: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-cs-capability
  - name: AZUREML_CR_HOSTTOOLS_CAPABILITY_ADDRESS
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc/hosttools-capability:0
  - name: AZUREML_CR_HOSTTOOLS_CAPABILITY_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/hosttools-capability/wd
  - name: AZUREML_CR_HOSTTOOLS_CAPABILITY_HOST
   value: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-hosttools-capability
  - name: AZUREML_CR_EXECUTION_WORKING_DIR_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/exe/wd
  - name: AZUREML_DATASET_FILE_OUTPUTS
   value: Results_dataset
  - name: AZUREML_PARAMETER_Select_Columns
   value: '%7B%22isFilter%22%3Atrue%2C%22rules%22%3A%5B%7B%22exclude%22%3Afalse%2C%22ruleType%22%3A%22AllColumns%22%7D%2C%7B%22exclude%22%3Atrue%2C%22ruleType%22%3A%22ColumnNames%22%2C%22columns%22%3A%5B%22normalized-losses%22%5D%7D%5D%7D'
  - name: DATASET_MOUNT_BLOCK_BASED_CACHE_ENABLED
   value: "true"
  - name: AZUREML_PARAMETER_Node_Count
   value: "1"
  - name: DATASET_RSLEX_UPLOAD
   value: "true"
  - name: AZUREML_CR_CORRELATION_ID
   value: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869
  - name: AZUREML_CR_LIFECYCLER_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/lifecycler/wd
  - name: POD_NAME
   valueFrom:
    fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: metadata.name
  - name: POD_NAMESPACE
   valueFrom:
    fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: metadata.namespace
  - name: POD_IP
   valueFrom:
    fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: status.podIP
  - name: NODE_NAME
   valueFrom:
    fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: spec.nodeName
  - name: VC_WORKER_HOSTS
   valueFrom:
    configMapKeyRef:
     key: VC_WORKER_HOSTS
     name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-svc
  - name: VC_WORKER_NUM
   valueFrom:
    configMapKeyRef:
     key: VC_WORKER_NUM
     name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-svc
  - name: VK_TASK_INDEX
   value: "0"
  - name: VC_TASK_INDEX
   value: "0"
  image: viennaglobal.azurecr.io/cap/cs-capability/installed:westeurope-stable
  imagePullPolicy: Always
  name: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-cs-capability
  resources: {}
  securityContext:
   privileged: true
  terminationMessagePath: /dev/termination-log
  terminationMessagePolicy: FallbackToLogsOnError
  volumeMounts:
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc
   mountPropagation: Bidirectional
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-a3ec5951
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/data-capability/wd
   mountPropagation: Bidirectional
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-b678f70c
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/cs-capability/wd
   mountPropagation: Bidirectional
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-77bc0027
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/hosttools-capability/wd
   mountPropagation: Bidirectional
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-ddcb583f
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/exe/wd
   mountPropagation: Bidirectional
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-e3108668
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/lifecycler/wd
   mountPropagation: Bidirectional
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-72150f7f
  - mountPath: /etc/podinfo
   name: podinfo
  - mountPath: /etc/volcano
   name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-svc
  - mountPath: /root/.ssh
   name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-ssh
   subPath: .ssh
  - mountPath: /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount
   name: kube-api-access-vpq6k
   readOnly: true
 - env:
  - name: AMLARC_NUM_GPU_PER_WORKER
   value: "0"
  - name: AMLARC_NUM_WORKER
   value: "1"
  - name: AML_JOB_ID
   value: 8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572
  - name: POD_UID
   valueFrom:
    fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: metadata.uid
  - name: AMLARC_NUM_PS
   value: "0"
  - name: AMLARC_NUM_WORKER
   value: "1"
  - name: AMLARC_ROLE_INDEX_REGEX
   value: '[a-zA-Z0-9\-]*-([a-zA-Z[]*)-([0-9[]*)'
  - name: AZUREML_OBO_CANARY_TOKEN
   value: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkUyQTBFNTU2RTNDNDZFQjg3QTA4RTJFMTBEMDFBQ0JDQ0UyN0QyRTMiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJyb2xlIjoiQ29udHJpYnV0b3IiLCJzY29wZSI6Ii9zdWJzY3JpcHRpb25zL2EwZjRhNzMzLTRmY2UtNGQ0OS1iOGE4LWQzMDU0MWZjMWI0NS9yZXNvdXJjZUdyb3Vwcy9henVyZW1sL3Byb3ZpZGVycy9NaWNyb3NvZnQuTWFjaGluZUxlYXJuaW5nU2VydmljZXMvd29ya3NwYWNlcy9henVyZW1sL2V4cGVyaW1lbnROYW1lL3RvbWFzZXhwZXJpbWVudC9ydW5JZC84OWEwMWRhNS05MDdmLTQyYTYtOTZlNC04ZDJlNmEyMmM4NjkiLCJhY2NvdW50aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAiLCJ3b3Jrc3BhY2VJZCI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCIsInByb2plY3RpZCI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCIsImRpc2NvdmVyeSI6InVyaTovL2Rpc2NvdmVyeXVyaS8iLCJ0aWQiOiI3MmY5ODhiZi04NmYxLTQxYWYtOTFhYi0yZDdjZDAxMWRiNDciLCJvaWQiOiIzZTEzMWZiZS0zNDU0LTRiMGMtODRhZi03NDVhYjE3NmQzNGQiLCJpc3MiOiJhenVyZW1sIiwiaWRwIjoiaHR0cHM6Ly9zdHMud2luZG93cy5uZXQvNzJmOTg4YmYtODZmMS00MWFmLTkxYWItMmQ3Y2QwMTFkYjQ3LyIsImV4cCI6MTY1OTMzNTI2MCwiYXVkIjoiYXp1cmVtbCJ9.LgInzjMVeUO-1vcr-hrK4KeYNvWlAI3rTwaTimQ9OmJcCYopbWYWg8_aVwUKvKa3goqoZJgs2UEUwgv19r_cyL-BR8v-4opIRJh68ZLUBJYPuVRK_qRQdM7OkJdU2PZugiBFYGSicG40xE1I80LjdnEcrJHRVQ0-UFNJvaWtu-HHpV_aKedQNClO4jZb9Dfoax63ZHw4C4e2f9GV7JTQ1v18SlXlyEHR8iSRg9p-cDnmiktBkctYs2VMIU_k57hNtq5fJS5zBetjlA9wYIHzOAER2CefogBWSXxBhGKTRlDX-ovIz3j9JE2H5BuNNhm2yEcucrB8oROVgGF2zcb-vQ
  - name: AZUREML_OBO_ENABLED
   value: "True"
  - name: OBO_ENDPOINT
   value: http://127.0.0.1:12342/token
  - name: MSI_ENDPOINT
   value: http://127.0.0.1:12342/token
  - name: AZUREML_CR_HOSTTOOLS_CAPABILITY_CONFIG
   value: '{"dirs":[{"environment_name":"AZUREML_CR_HT_CAP_user_logs_PATH","relative_path":"user_logs","streamable":true},{"environment_name":"AZUREML_CR_HT_CAP_azureml_logs_PATH","relative_path":"azureml-logs","streamable":true},{"environment_name":"AZUREML_CR_HT_CAP_outputs_PATH","relative_path":"outputs","streamable":false},{"environment_name":"AZUREML_CR_HT_CAP_logs_PATH","relative_path":"logs","streamable":true}],"log_filtering_policy":null,"metrics":{"enabled":true,"polling_interval_sec":30,"send_to_history_interval_sec":60},"use_block_blob_in_blob_streamer":true}'
  - name: AZUREML_ARM_WORKSPACE_NAME
   value: azureml
  - name: AZUREML_ARM_SUBSCRIPTION
   value: a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45
  - name: AZUREML_ARM_PROJECT_NAME
   value: tomasexperiment
  - name: AZUREML_DISCOVERY_SERVICE_ENDPOINT
   value: https://westeurope.api.azureml.ms/discovery
  - name: AZUREML_RUN_HISTORY_SERVICE_ENDPOINT
   value: https://westeurope.api.azureml.ms
  - name: AZUREML_WORKSPACE_SCOPE
   value: /subscriptions/a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45/resourceGroups/azureml/providers/Microsoft.MachineLearningServices/workspaces/azureml
  - name: AZUREML_CR_AZUREML_CONTEXT
   value: '{"subscription_id":"a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45","resource_group":"azureml","workspace_name":"azureml","workspace_id":"10400c14-9477-41ad-a935-e963d851654b","service_endpoint":"https://westeurope.api.azureml.ms","discovery_endpoint":"https://westeurope.api.azureml.ms/discovery","experiment_name":"tomasexperiment","experiment_id":"e4360b71-5ba4-4789-8e0c-ab040462cc06","root_run_id":"f4a6c5eb-1feb-49ff-9429-4ec15b15393c","run_id":"89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869","run_token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkUyQTBFNTU2RTNDNDZFQjg3QTA4RTJFMTBEMDFBQ0JDQ0UyN0QyRTMiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJyb2xlIjoiQ29udHJpYnV0b3IiLCJzY29wZSI6Ii9zdWJzY3JpcHRpb25zL2EwZjRhNzMzLTRmY2UtNGQ0OS1iOGE4LWQzMDU0MWZjMWI0NS9yZXNvdXJjZUdyb3Vwcy9henVyZW1sL3Byb3ZpZGVycy9NaWNyb3NvZnQuTWFjaGluZUxlYXJuaW5nU2VydmljZXMvd29ya3NwYWNlcy9henVyZW1sIiwiYWNjb3VudGlkIjoiMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIiwid29ya3NwYWNlSWQiOiIxMDQwMGMxNC05NDc3LTQxYWQtYTkzNS1lOTYzZDg1MTY1NGIiLCJwcm9qZWN0aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAiLCJkaXNjb3ZlcnkiOiJ1cmk6Ly9kaXNjb3Zlcnl1cmkvIiwidGlkIjoiNzJmOTg4YmYtODZmMS00MWFmLTkxYWItMmQ3Y2QwMTFkYjQ3Iiwib2lkIjoiNzQyNGZiNGMtNWU5Zi00NWNkLTlmN2QtNDUzZDQ1NjU1ZTc1IiwicHVpZCI6IjEwMDNCRkZEOURDM0I2OUYiLCJpc3MiOiJhenVyZW1sIiwiYXBwaWQiOiJUb21hcyBLdWJpY2EiLCJleHAiOjE2NTk0Mjg4NTIsImF1ZCI6ImF6dXJlbWwifQ.cHnnpoI_EHjKn-u6Y-Xz_BrsiZtKs537uzH2HM9f4NrF2VJVt11HqcfAcVomHUZl6iTe5W-CJRhEotAOaHeyT-nrM3atWE3mbZEJ26-nBidbQ68o2-HfPcIr92aPjqjcnnMbcByztBfIFXiQjCpE4j7QzFNhewqM9jA74s9dMJ83jnIrAkEzULCsmKNsEv7Ng9seKE-dRySPyHZ2Qlqs62Qe_ewXrHW8oufa1gzeUVdJqxeysyoMhL9V2JyuwQ88Gr5OXQ3JUN0otE7Yut6ch6eIwDECMKbfFm-frPQrbQI7wwE8RqrFNEutaB9moCTvsMwHBceE0gTZSYyYYCYZpw","run_history_service_endpoint":"https://westeurope.api.azureml.ms","data_container_id":"dcid.89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869","run_uuid":"1cfc74aa-e333-46e9-b776-72f82ab26790"}'
  - name: AZUREML_WORKSPACE_ID
   value: 10400c14-9477-41ad-a935-e963d851654b
  - name: AZUREML_EXPERIMENT_ID
   value: e4360b71-5ba4-4789-8e0c-ab040462cc06
  - name: AZUREML_RUN_ID
   value: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869
  - name: AZUREML_EXPERIMENT_SCOPE
   value: /subscriptions/a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45/resourceGroups/azureml/providers/Microsoft.MachineLearningServices/workspaces/azureml/experiments/tomasexperiment
  - name: AZUREML_ROOT_RUN_ID
   value: f4a6c5eb-1feb-49ff-9429-4ec15b15393c
  - name: AZUREML_RUN_TOKEN
   value: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkUyQTBFNTU2RTNDNDZFQjg3QTA4RTJFMTBEMDFBQ0JDQ0UyN0QyRTMiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJyb2xlIjoiQ29udHJpYnV0b3IiLCJzY29wZSI6Ii9zdWJzY3JpcHRpb25zL2EwZjRhNzMzLTRmY2UtNGQ0OS1iOGE4LWQzMDU0MWZjMWI0NS9yZXNvdXJjZUdyb3Vwcy9henVyZW1sL3Byb3ZpZGVycy9NaWNyb3NvZnQuTWFjaGluZUxlYXJuaW5nU2VydmljZXMvd29ya3NwYWNlcy9henVyZW1sIiwiYWNjb3VudGlkIjoiMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIiwid29ya3NwYWNlSWQiOiIxMDQwMGMxNC05NDc3LTQxYWQtYTkzNS1lOTYzZDg1MTY1NGIiLCJwcm9qZWN0aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAiLCJkaXNjb3ZlcnkiOiJ1cmk6Ly9kaXNjb3Zlcnl1cmkvIiwidGlkIjoiNzJmOTg4YmYtODZmMS00MWFmLTkxYWItMmQ3Y2QwMTFkYjQ3Iiwib2lkIjoiNzQyNGZiNGMtNWU5Zi00NWNkLTlmN2QtNDUzZDQ1NjU1ZTc1IiwicHVpZCI6IjEwMDNCRkZEOURDM0I2OUYiLCJpc3MiOiJhenVyZW1sIiwiYXBwaWQiOiJUb21hcyBLdWJpY2EiLCJleHAiOjE2NTk0Mjg4NTIsImF1ZCI6ImF6dXJlbWwifQ.cHnnpoI_EHjKn-u6Y-Xz_BrsiZtKs537uzH2HM9f4NrF2VJVt11HqcfAcVomHUZl6iTe5W-CJRhEotAOaHeyT-nrM3atWE3mbZEJ26-nBidbQ68o2-HfPcIr92aPjqjcnnMbcByztBfIFXiQjCpE4j7QzFNhewqM9jA74s9dMJ83jnIrAkEzULCsmKNsEv7Ng9seKE-dRySPyHZ2Qlqs62Qe_ewXrHW8oufa1gzeUVdJqxeysyoMhL9V2JyuwQ88Gr5OXQ3JUN0otE7Yut6ch6eIwDECMKbfFm-frPQrbQI7wwE8RqrFNEutaB9moCTvsMwHBceE0gTZSYyYYCYZpw
  - name: AZUREML_ARM_RESOURCEGROUP
   value: azureml
  - name: AZUREML_SERVICE_ENDPOINT
   value: https://westeurope.api.azureml.ms
  - name: AZUREML_CR_COMPUTE_CONTEXT
   value: '{"cluster_name":"k8s-compute","node_id":{"EnvironmentVariable":"POD_NAME"},"vm_id":null,"run_attempt_count":1,"gpu_count":0,"vm_size":null,"readable_cluster_name":null,"vm_priority":null,"use_vnet_or_private_link":false}'
  - name: AZUREML_CR_DISTRIBUTED_CONFIG
   value: '{"rank":"VK_TASK_INDEX","host_list":["azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-worker-0.azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572.azureml-workloads.svc.cluster.local"[],"remote_grpc":{"Tcp":{"lifecycler_port":13333,"executor_port":13334}}}'
  - name: AZUREML_CR_TELEMETRY_CONFIG
   value: '{"collector":{"receiver":null,"exporter":{"appinsights":{"instrumentation_key":"fca5a4c9-adb4-44ae-bece-69e2cc91ff66"},"jaeger":null,"timeout_millis":null,"level":null}},"logger":{"console":null,"appinsights":{"instrumentation_key":"fca5a4c9-adb4-44ae-bece-69e2cc91ff66","level":"info","enabled":true},"file":{"extension":"log","level":"info","enabled":true}},"node_rank":"VK_TASK_INDEX","node_id":null,"disable_sensitive_scrub":null}'
  - name: AZUREML_CR_GRPC_ADDRESS_BASE
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc
  - name: AZUREML_CR_DATA_CAPABILITY_ADDRESS
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc/data-capability:0
  - name: AZUREML_CR_DATA_CAPABILITY_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/data-capability/wd
  - name: AZUREML_CR_DATA_CAPABILITY_HOST
   value: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-data-capability
  - name: AZUREML_CR_CS_CAPABILITY_ADDRESS
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc/cs-capability:0
  - name: AZUREML_CR_CS_CAPABILITY_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/cs-capability/wd
  - name: AZUREML_CR_CS_CAPABILITY_HOST
   value: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-cs-capability
  - name: AZUREML_CR_HOSTTOOLS_CAPABILITY_ADDRESS
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc/hosttools-capability:0
  - name: AZUREML_CR_HOSTTOOLS_CAPABILITY_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/hosttools-capability/wd
  - name: AZUREML_CR_HOSTTOOLS_CAPABILITY_HOST
   value: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-hosttools-capability
  - name: AZUREML_CR_EXECUTION_WORKING_DIR_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/exe/wd
  - name: AZUREML_DATASET_FILE_OUTPUTS
   value: Results_dataset
  - name: AZUREML_PARAMETER_Select_Columns
   value: '%7B%22isFilter%22%3Atrue%2C%22rules%22%3A%5B%7B%22exclude%22%3Afalse%2C%22ruleType%22%3A%22AllColumns%22%7D%2C%7B%22exclude%22%3Atrue%2C%22ruleType%22%3A%22ColumnNames%22%2C%22columns%22%3A%5B%22normalized-losses%22%5D%7D%5D%7D'
  - name: DATASET_MOUNT_BLOCK_BASED_CACHE_ENABLED
   value: "true"
  - name: AZUREML_PARAMETER_Node_Count
   value: "1"
  - name: DATASET_RSLEX_UPLOAD
   value: "true"
  - name: AZUREML_CR_CORRELATION_ID
   value: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869
  - name: AZUREML_CR_LIFECYCLER_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/lifecycler/wd
  - name: POD_NAME
   valueFrom:
    fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: metadata.name
  - name: POD_NAMESPACE
   valueFrom:
    fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: metadata.namespace
  - name: POD_IP
   valueFrom:
    fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: status.podIP
  - name: NODE_NAME
   valueFrom:
    fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: spec.nodeName
  - name: VC_WORKER_HOSTS
   valueFrom:
    configMapKeyRef:
     key: VC_WORKER_HOSTS
     name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-svc
  - name: VC_WORKER_NUM
   valueFrom:
    configMapKeyRef:
     key: VC_WORKER_NUM
     name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-svc
  - name: VK_TASK_INDEX
   value: "0"
  - name: VC_TASK_INDEX
   value: "0"
  image: viennaglobal.azurecr.io/cap/hosttools-capability/installed:westeurope-stable
  imagePullPolicy: Always
  name: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-hosttools-capability
  resources: {}
  securityContext:
   privileged: true
  terminationMessagePath: /dev/termination-log
  terminationMessagePolicy: FallbackToLogsOnError
  volumeMounts:
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc
   mountPropagation: Bidirectional
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-a3ec5951
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/data-capability/wd
   mountPropagation: Bidirectional
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-b678f70c
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/cs-capability/wd
   mountPropagation: Bidirectional
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-77bc0027
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/hosttools-capability/wd
   mountPropagation: Bidirectional
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-ddcb583f
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/exe/wd
   mountPropagation: Bidirectional
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-e3108668
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/lifecycler/wd
   mountPropagation: Bidirectional
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-72150f7f
  - mountPath: /etc/podinfo
   name: podinfo
  - mountPath: /etc/volcano
   name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-svc
  - mountPath: /root/.ssh
   name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-ssh
   subPath: .ssh
  - mountPath: /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount
   name: kube-api-access-vpq6k
   readOnly: true
 - command:
  - bash
  - -c
  - set -o pipefail; bash /amlarc-scripts/bootstrap_common_runtime.sh 2>&1; /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/lifecycler/wd/execution-wrapper
  env:
  - name: AMLARC_NUM_GPU_PER_WORKER
   value: "0"
  - name: AMLARC_NUM_WORKER
   value: "1"
  - name: AML_JOB_ID
   value: 8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572
  - name: POD_UID
   valueFrom:
    fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: metadata.uid
  - name: AMLARC_NUM_PS
   value: "0"
  - name: AMLARC_NUM_WORKER
   value: "1"
  - name: AMLARC_ROLE_INDEX_REGEX
   value: '[a-zA-Z0-9\-]*-([a-zA-Z[]*)-([0-9[]*)'
  - name: AZUREML_OBO_CANARY_TOKEN
   value: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkUyQTBFNTU2RTNDNDZFQjg3QTA4RTJFMTBEMDFBQ0JDQ0UyN0QyRTMiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJyb2xlIjoiQ29udHJpYnV0b3IiLCJzY29wZSI6Ii9zdWJzY3JpcHRpb25zL2EwZjRhNzMzLTRmY2UtNGQ0OS1iOGE4LWQzMDU0MWZjMWI0NS9yZXNvdXJjZUdyb3Vwcy9henVyZW1sL3Byb3ZpZGVycy9NaWNyb3NvZnQuTWFjaGluZUxlYXJuaW5nU2VydmljZXMvd29ya3NwYWNlcy9henVyZW1sL2V4cGVyaW1lbnROYW1lL3RvbWFzZXhwZXJpbWVudC9ydW5JZC84OWEwMWRhNS05MDdmLTQyYTYtOTZlNC04ZDJlNmEyMmM4NjkiLCJhY2NvdW50aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAiLCJ3b3Jrc3BhY2VJZCI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCIsInByb2plY3RpZCI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCIsImRpc2NvdmVyeSI6InVyaTovL2Rpc2NvdmVyeXVyaS8iLCJ0aWQiOiI3MmY5ODhiZi04NmYxLTQxYWYtOTFhYi0yZDdjZDAxMWRiNDciLCJvaWQiOiIzZTEzMWZiZS0zNDU0LTRiMGMtODRhZi03NDVhYjE3NmQzNGQiLCJpc3MiOiJhenVyZW1sIiwiaWRwIjoiaHR0cHM6Ly9zdHMud2luZG93cy5uZXQvNzJmOTg4YmYtODZmMS00MWFmLTkxYWItMmQ3Y2QwMTFkYjQ3LyIsImV4cCI6MTY1OTMzNTI2MCwiYXVkIjoiYXp1cmVtbCJ9.LgInzjMVeUO-1vcr-hrK4KeYNvWlAI3rTwaTimQ9OmJcCYopbWYWg8_aVwUKvKa3goqoZJgs2UEUwgv19r_cyL-BR8v-4opIRJh68ZLUBJYPuVRK_qRQdM7OkJdU2PZugiBFYGSicG40xE1I80LjdnEcrJHRVQ0-UFNJvaWtu-HHpV_aKedQNClO4jZb9Dfoax63ZHw4C4e2f9GV7JTQ1v18SlXlyEHR8iSRg9p-cDnmiktBkctYs2VMIU_k57hNtq5fJS5zBetjlA9wYIHzOAER2CefogBWSXxBhGKTRlDX-ovIz3j9JE2H5BuNNhm2yEcucrB8oROVgGF2zcb-vQ
  - name: AZUREML_OBO_ENABLED
   value: "True"
  - name: OBO_ENDPOINT
   value: http://127.0.0.1:12342/token
  - name: MSI_ENDPOINT
   value: http://127.0.0.1:12342/token
  - name: AMLUSER_GROUPS
  - name: HOST_LIST
   value: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-worker-0.azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572.azureml-workloads.svc.cluster.local
  - name: AZUREML_CR_EXECUTOR_CONFIG
   value: eyJleGVjdXRpb25fd29ya2luZ19kaXIiOiIvdG1wL2F6dXJlbWwvY3Ivai8xY2ZjNzRhYWUzMzM0NmU5Yjc3NjcyZjgyYWIyNjc5MC9leGUvd2QiLCJleGVjdXRvcl9hZGRyZXNzIjoiMC4wLjAuMDoxMzMzNCIsImxpZmVjeWNsZXJfYWRkcmVzcyI6IjAuMC4wLjA6MTMzMzMiLCJkaXN0cmlidXRlZF9jb25maWciOnsicmFuayI6IlZLX1RBU0tfSU5ERVgiLCJob3N0X2xpc3QiOlsiYXp1cmVtbC13b3JrbG9hZHMtOGIyODIxY2NkYzljOWZiODE4NTAyYzBlNjliOTY1NzItd29ya2VyLTAuYXp1cmVtbC13b3JrbG9hZHMtOGIyODIxY2NkYzljOWZiODE4NTAyYzBlNjliOTY1NzIuYXp1cmVtbC13b3JrbG9hZHMuc3ZjLmNsdXN0ZXIubG9jYWwiXSwicmVtb3RlX2dycGMiOnsiVGNwIjp7ImxpZmVjeWNsZXJfcG9ydCI6MTMzMzMsImV4ZWN1dG9yX3BvcnQiOjEzMzM0fX19LCJ1c2VfbXBpX3JzaF9hZ2VudCI6bnVsbCwiZGVidWdfbW9kZSI6bnVsbCwiZXhlY3V0b3JfY29uZmlnIjpudWxsfQ==
  - name: MLFLOW_RUN_ID
   value: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869
  - name: MLFLOW_TRACKING_URI
   value: azureml://westeurope.api.azureml.ms/mlflow/v1.0/subscriptions/a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45/resourceGroups/azureml/providers/Microsoft.MachineLearningServices/workspaces/azureml
  - name: MLFLOW_EXPERIMENT_NAME
   value: tomasexperiment
  - name: EXAMPLE_ENV_VAR
   value: EXAMPLE_VALUE
  - name: MLFLOW_TRACKING_TOKEN
   value: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkUyQTBFNTU2RTNDNDZFQjg3QTA4RTJFMTBEMDFBQ0JDQ0UyN0QyRTMiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJyb2xlIjoiQ29udHJpYnV0b3IiLCJzY29wZSI6Ii9zdWJzY3JpcHRpb25zL2EwZjRhNzMzLTRmY2UtNGQ0OS1iOGE4LWQzMDU0MWZjMWI0NS9yZXNvdXJjZUdyb3Vwcy9henVyZW1sL3Byb3ZpZGVycy9NaWNyb3NvZnQuTWFjaGluZUxlYXJuaW5nU2VydmljZXMvd29ya3NwYWNlcy9henVyZW1sIiwiYWNjb3VudGlkIjoiMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIiwid29ya3NwYWNlSWQiOiIxMDQwMGMxNC05NDc3LTQxYWQtYTkzNS1lOTYzZDg1MTY1NGIiLCJwcm9qZWN0aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAiLCJkaXNjb3ZlcnkiOiJ1cmk6Ly9kaXNjb3Zlcnl1cmkvIiwidGlkIjoiNzJmOTg4YmYtODZmMS00MWFmLTkxYWItMmQ3Y2QwMTFkYjQ3Iiwib2lkIjoiNzQyNGZiNGMtNWU5Zi00NWNkLTlmN2QtNDUzZDQ1NjU1ZTc1IiwicHVpZCI6IjEwMDNCRkZEOURDM0I2OUYiLCJpc3MiOiJhenVyZW1sIiwiYXBwaWQiOiJUb21hcyBLdWJpY2EiLCJleHAiOjE2NTk0Mjg4NTIsImF1ZCI6ImF6dXJlbWwifQ.cHnnpoI_EHjKn-u6Y-Xz_BrsiZtKs537uzH2HM9f4NrF2VJVt11HqcfAcVomHUZl6iTe5W-CJRhEotAOaHeyT-nrM3atWE3mbZEJ26-nBidbQ68o2-HfPcIr92aPjqjcnnMbcByztBfIFXiQjCpE4j7QzFNhewqM9jA74s9dMJ83jnIrAkEzULCsmKNsEv7Ng9seKE-dRySPyHZ2Qlqs62Qe_ewXrHW8oufa1gzeUVdJqxeysyoMhL9V2JyuwQ88Gr5OXQ3JUN0otE7Yut6ch6eIwDECMKbfFm-frPQrbQI7wwE8RqrFNEutaB9moCTvsMwHBceE0gTZSYyYYCYZpw
  - name: MLFLOW_EXPERIMENT_ID
   value: e4360b71-5ba4-4789-8e0c-ab040462cc06
  - name: AZUREML_ARM_WORKSPACE_NAME
   value: azureml
  - name: AZUREML_ARM_SUBSCRIPTION
   value: a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45
  - name: AZUREML_ARM_PROJECT_NAME
   value: tomasexperiment
  - name: AZUREML_DISCOVERY_SERVICE_ENDPOINT
   value: https://westeurope.api.azureml.ms/discovery
  - name: AZUREML_RUN_HISTORY_SERVICE_ENDPOINT
   value: https://westeurope.api.azureml.ms
  - name: AZUREML_WORKSPACE_SCOPE
   value: /subscriptions/a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45/resourceGroups/azureml/providers/Microsoft.MachineLearningServices/workspaces/azureml
  - name: AZUREML_CR_AZUREML_CONTEXT
   value: '{"subscription_id":"a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45","resource_group":"azureml","workspace_name":"azureml","workspace_id":"10400c14-9477-41ad-a935-e963d851654b","service_endpoint":"https://westeurope.api.azureml.ms","discovery_endpoint":"https://westeurope.api.azureml.ms/discovery","experiment_name":"tomasexperiment","experiment_id":"e4360b71-5ba4-4789-8e0c-ab040462cc06","root_run_id":"f4a6c5eb-1feb-49ff-9429-4ec15b15393c","run_id":"89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869","run_token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkUyQTBFNTU2RTNDNDZFQjg3QTA4RTJFMTBEMDFBQ0JDQ0UyN0QyRTMiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJyb2xlIjoiQ29udHJpYnV0b3IiLCJzY29wZSI6Ii9zdWJzY3JpcHRpb25zL2EwZjRhNzMzLTRmY2UtNGQ0OS1iOGE4LWQzMDU0MWZjMWI0NS9yZXNvdXJjZUdyb3Vwcy9henVyZW1sL3Byb3ZpZGVycy9NaWNyb3NvZnQuTWFjaGluZUxlYXJuaW5nU2VydmljZXMvd29ya3NwYWNlcy9henVyZW1sIiwiYWNjb3VudGlkIjoiMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIiwid29ya3NwYWNlSWQiOiIxMDQwMGMxNC05NDc3LTQxYWQtYTkzNS1lOTYzZDg1MTY1NGIiLCJwcm9qZWN0aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAiLCJkaXNjb3ZlcnkiOiJ1cmk6Ly9kaXNjb3Zlcnl1cmkvIiwidGlkIjoiNzJmOTg4YmYtODZmMS00MWFmLTkxYWItMmQ3Y2QwMTFkYjQ3Iiwib2lkIjoiNzQyNGZiNGMtNWU5Zi00NWNkLTlmN2QtNDUzZDQ1NjU1ZTc1IiwicHVpZCI6IjEwMDNCRkZEOURDM0I2OUYiLCJpc3MiOiJhenVyZW1sIiwiYXBwaWQiOiJUb21hcyBLdWJpY2EiLCJleHAiOjE2NTk0Mjg4NTIsImF1ZCI6ImF6dXJlbWwifQ.cHnnpoI_EHjKn-u6Y-Xz_BrsiZtKs537uzH2HM9f4NrF2VJVt11HqcfAcVomHUZl6iTe5W-CJRhEotAOaHeyT-nrM3atWE3mbZEJ26-nBidbQ68o2-HfPcIr92aPjqjcnnMbcByztBfIFXiQjCpE4j7QzFNhewqM9jA74s9dMJ83jnIrAkEzULCsmKNsEv7Ng9seKE-dRySPyHZ2Qlqs62Qe_ewXrHW8oufa1gzeUVdJqxeysyoMhL9V2JyuwQ88Gr5OXQ3JUN0otE7Yut6ch6eIwDECMKbfFm-frPQrbQI7wwE8RqrFNEutaB9moCTvsMwHBceE0gTZSYyYYCYZpw","run_history_service_endpoint":"https://westeurope.api.azureml.ms","data_container_id":"dcid.89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869","run_uuid":"1cfc74aa-e333-46e9-b776-72f82ab26790"}'
  - name: AZUREML_WORKSPACE_ID
   value: 10400c14-9477-41ad-a935-e963d851654b
  - name: AZUREML_EXPERIMENT_ID
   value: e4360b71-5ba4-4789-8e0c-ab040462cc06
  - name: AZUREML_RUN_ID
   value: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869
  - name: AZUREML_EXPERIMENT_SCOPE
   value: /subscriptions/a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45/resourceGroups/azureml/providers/Microsoft.MachineLearningServices/workspaces/azureml/experiments/tomasexperiment
  - name: AZUREML_ROOT_RUN_ID
   value: f4a6c5eb-1feb-49ff-9429-4ec15b15393c
  - name: AZUREML_RUN_TOKEN
   value: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkUyQTBFNTU2RTNDNDZFQjg3QTA4RTJFMTBEMDFBQ0JDQ0UyN0QyRTMiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJyb2xlIjoiQ29udHJpYnV0b3IiLCJzY29wZSI6Ii9zdWJzY3JpcHRpb25zL2EwZjRhNzMzLTRmY2UtNGQ0OS1iOGE4LWQzMDU0MWZjMWI0NS9yZXNvdXJjZUdyb3Vwcy9henVyZW1sL3Byb3ZpZGVycy9NaWNyb3NvZnQuTWFjaGluZUxlYXJuaW5nU2VydmljZXMvd29ya3NwYWNlcy9henVyZW1sIiwiYWNjb3VudGlkIjoiMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIiwid29ya3NwYWNlSWQiOiIxMDQwMGMxNC05NDc3LTQxYWQtYTkzNS1lOTYzZDg1MTY1NGIiLCJwcm9qZWN0aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAiLCJkaXNjb3ZlcnkiOiJ1cmk6Ly9kaXNjb3Zlcnl1cmkvIiwidGlkIjoiNzJmOTg4YmYtODZmMS00MWFmLTkxYWItMmQ3Y2QwMTFkYjQ3Iiwib2lkIjoiNzQyNGZiNGMtNWU5Zi00NWNkLTlmN2QtNDUzZDQ1NjU1ZTc1IiwicHVpZCI6IjEwMDNCRkZEOURDM0I2OUYiLCJpc3MiOiJhenVyZW1sIiwiYXBwaWQiOiJUb21hcyBLdWJpY2EiLCJleHAiOjE2NTk0Mjg4NTIsImF1ZCI6ImF6dXJlbWwifQ.cHnnpoI_EHjKn-u6Y-Xz_BrsiZtKs537uzH2HM9f4NrF2VJVt11HqcfAcVomHUZl6iTe5W-CJRhEotAOaHeyT-nrM3atWE3mbZEJ26-nBidbQ68o2-HfPcIr92aPjqjcnnMbcByztBfIFXiQjCpE4j7QzFNhewqM9jA74s9dMJ83jnIrAkEzULCsmKNsEv7Ng9seKE-dRySPyHZ2Qlqs62Qe_ewXrHW8oufa1gzeUVdJqxeysyoMhL9V2JyuwQ88Gr5OXQ3JUN0otE7Yut6ch6eIwDECMKbfFm-frPQrbQI7wwE8RqrFNEutaB9moCTvsMwHBceE0gTZSYyYYCYZpw
  - name: AZUREML_ARM_RESOURCEGROUP
   value: azureml
  - name: AZUREML_SERVICE_ENDPOINT
   value: https://westeurope.api.azureml.ms
  - name: AZUREML_CR_COMPUTE_CONTEXT
   value: '{"cluster_name":"k8s-compute","node_id":{"EnvironmentVariable":"POD_NAME"},"vm_id":null,"run_attempt_count":1,"gpu_count":0,"vm_size":null,"readable_cluster_name":null,"vm_priority":null,"use_vnet_or_private_link":false}'
  - name: AZUREML_CR_DISTRIBUTED_CONFIG
   value: '{"rank":"VK_TASK_INDEX","host_list":["azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-worker-0.azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572.azureml-workloads.svc.cluster.local"[],"remote_grpc":{"Tcp":{"lifecycler_port":13333,"executor_port":13334}}}'
  - name: AZUREML_CR_TELEMETRY_CONFIG
   value: '{"collector":{"receiver":null,"exporter":{"appinsights":{"instrumentation_key":"fca5a4c9-adb4-44ae-bece-69e2cc91ff66"},"jaeger":null,"timeout_millis":null,"level":null}},"logger":{"console":null,"appinsights":{"instrumentation_key":"fca5a4c9-adb4-44ae-bece-69e2cc91ff66","level":"info","enabled":true},"file":{"extension":"log","level":"info","enabled":true}},"node_rank":"VK_TASK_INDEX","node_id":null,"disable_sensitive_scrub":null}'
  - name: AZUREML_CR_GRPC_ADDRESS_BASE
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc
  - name: AZUREML_CR_DATA_CAPABILITY_ADDRESS
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc/data-capability:0
  - name: AZUREML_CR_DATA_CAPABILITY_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/data-capability/wd
  - name: AZUREML_CR_DATA_CAPABILITY_HOST
   value: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-data-capability
  - name: AZUREML_CR_CS_CAPABILITY_ADDRESS
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc/cs-capability:0
  - name: AZUREML_CR_CS_CAPABILITY_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/cs-capability/wd
  - name: AZUREML_CR_CS_CAPABILITY_HOST
   value: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-cs-capability
  - name: AZUREML_CR_HOSTTOOLS_CAPABILITY_ADDRESS
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc/hosttools-capability:0
  - name: AZUREML_CR_HOSTTOOLS_CAPABILITY_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/hosttools-capability/wd
  - name: AZUREML_CR_HOSTTOOLS_CAPABILITY_HOST
   value: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-hosttools-capability
  - name: AZUREML_CR_EXECUTION_WORKING_DIR_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/exe/wd
  - name: AZUREML_DATASET_FILE_OUTPUTS
   value: Results_dataset
  - name: AZUREML_PARAMETER_Select_Columns
   value: '%7B%22isFilter%22%3Atrue%2C%22rules%22%3A%5B%7B%22exclude%22%3Afalse%2C%22ruleType%22%3A%22AllColumns%22%7D%2C%7B%22exclude%22%3Atrue%2C%22ruleType%22%3A%22ColumnNames%22%2C%22columns%22%3A%5B%22normalized-losses%22%5D%7D%5D%7D'
  - name: DATASET_MOUNT_BLOCK_BASED_CACHE_ENABLED
   value: "true"
  - name: AZUREML_PARAMETER_Node_Count
   value: "1"
  - name: DATASET_RSLEX_UPLOAD
   value: "true"
  - name: AZUREML_CR_CORRELATION_ID
   value: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869
  - name: AZUREML_CR_LIFECYCLER_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/lifecycler/wd
  - name: POD_NAME
   valueFrom:
    fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: metadata.name
  - name: POD_NAMESPACE
   valueFrom:
    fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: metadata.namespace
  - name: POD_IP
   valueFrom:
    fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: status.podIP
  - name: NODE_NAME
   valueFrom:
    fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: spec.nodeName
  - name: NVIDIA_VISIBLE_DEVICES
  - name: VC_WORKER_HOSTS
   valueFrom:
    configMapKeyRef:
     key: VC_WORKER_HOSTS
     name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-svc
  - name: VC_WORKER_NUM
   valueFrom:
    configMapKeyRef:
     key: VC_WORKER_NUM
     name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-svc
  - name: VK_TASK_INDEX
   value: "0"
  - name: VC_TASK_INDEX
   value: "0"
  image: mcr.microsoft.com/azureml/curated/designer:42
  imagePullPolicy: Always
  name: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-execution-wrapper
  resources:
   limits:
    cpu: 600m
    memory: "1610612736"
   requests:
    cpu: 600m
    memory: "1610612736"
  securityContext:
   capabilities:
    add:
    - SYS_ADMIN
    - IPC_LOCK
    - SYS_PTRACE
    - SYS_CHROOT
    - AUDIT_WRITE
   privileged: false
   runAsUser: 0
  terminationMessagePath: /dev/termination-log
  terminationMessagePolicy: FallbackToLogsOnError
  volumeMounts:
  - mountPath: /amlarc-hosts
   name: amlarc-hosts
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc
   mountPropagation: HostToContainer
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-a3ec5951
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/data-capability/wd
   mountPropagation: HostToContainer
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-b678f70c
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/cs-capability/wd
   mountPropagation: HostToContainer
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-77bc0027
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/hosttools-capability/wd
   mountPropagation: HostToContainer
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-ddcb583f
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/exe/wd
   mountPropagation: HostToContainer
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-e3108668
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/lifecycler/wd
   mountPropagation: HostToContainer
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-72150f7f
  - mountPath: /etc/podinfo
   name: podinfo
  - mountPath: /dev/shm
   name: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-execution-wrapper-shm
  - mountPath: /amlarc-runtime
   name: amlarc-runtime
  - mountPath: /amlarc-scripts
   name: amlarc-scripts
   readOnly: true
  - mountPath: /etc/volcano
   name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-svc
  - mountPath: /root/.ssh
   name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-ssh
   subPath: .ssh
  - mountPath: /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount
   name: kube-api-access-vpq6k
   readOnly: true
 dnsPolicy: ClusterFirst
 enableServiceLinks: true
 hostAliases:
 - hostnames:
  - 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-data-capability
  - 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-cs-capability
  - 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-hosttools-capability
  - 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-lifecycler
  - 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-execution-wrapper
  ip: 127.0.0.1
 hostname: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-worker-0
 imagePullSecrets:
 - name: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-viennaglobal.azurecr.io
 - name: 8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-imagepull-0-secrets
 initContainers:
 - args:
  - cp $AZUREML_CR_EXECUTION_WRAPPER_BIN_PATH/* /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/lifecycler/wd;
   ls -al /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/lifecycler/wd
  command:
  - /bin/sh
  - -c
  env:
  - name: AMLARC_NUM_GPU_PER_WORKER
   value: "0"
  - name: AMLARC_NUM_WORKER
   value: "1"
  - name: AML_JOB_ID
   value: 8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572
  - name: POD_UID
   valueFrom:
    fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: metadata.uid
  - name: AMLARC_NUM_PS
   value: "0"
  - name: AMLARC_NUM_WORKER
   value: "1"
  - name: AMLARC_ROLE_INDEX_REGEX
   value: '[a-zA-Z0-9\-]*-([a-zA-Z[]*)-([0-9[]*)'
  - name: AZUREML_OBO_CANARY_TOKEN
   value: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkUyQTBFNTU2RTNDNDZFQjg3QTA4RTJFMTBEMDFBQ0JDQ0UyN0QyRTMiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJyb2xlIjoiQ29udHJpYnV0b3IiLCJzY29wZSI6Ii9zdWJzY3JpcHRpb25zL2EwZjRhNzMzLTRmY2UtNGQ0OS1iOGE4LWQzMDU0MWZjMWI0NS9yZXNvdXJjZUdyb3Vwcy9henVyZW1sL3Byb3ZpZGVycy9NaWNyb3NvZnQuTWFjaGluZUxlYXJuaW5nU2VydmljZXMvd29ya3NwYWNlcy9henVyZW1sL2V4cGVyaW1lbnROYW1lL3RvbWFzZXhwZXJpbWVudC9ydW5JZC84OWEwMWRhNS05MDdmLTQyYTYtOTZlNC04ZDJlNmEyMmM4NjkiLCJhY2NvdW50aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAiLCJ3b3Jrc3BhY2VJZCI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCIsInByb2plY3RpZCI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCIsImRpc2NvdmVyeSI6InVyaTovL2Rpc2NvdmVyeXVyaS8iLCJ0aWQiOiI3MmY5ODhiZi04NmYxLTQxYWYtOTFhYi0yZDdjZDAxMWRiNDciLCJvaWQiOiIzZTEzMWZiZS0zNDU0LTRiMGMtODRhZi03NDVhYjE3NmQzNGQiLCJpc3MiOiJhenVyZW1sIiwiaWRwIjoiaHR0cHM6Ly9zdHMud2luZG93cy5uZXQvNzJmOTg4YmYtODZmMS00MWFmLTkxYWItMmQ3Y2QwMTFkYjQ3LyIsImV4cCI6MTY1OTMzNTI2MCwiYXVkIjoiYXp1cmVtbCJ9.LgInzjMVeUO-1vcr-hrK4KeYNvWlAI3rTwaTimQ9OmJcCYopbWYWg8_aVwUKvKa3goqoZJgs2UEUwgv19r_cyL-BR8v-4opIRJh68ZLUBJYPuVRK_qRQdM7OkJdU2PZugiBFYGSicG40xE1I80LjdnEcrJHRVQ0-UFNJvaWtu-HHpV_aKedQNClO4jZb9Dfoax63ZHw4C4e2f9GV7JTQ1v18SlXlyEHR8iSRg9p-cDnmiktBkctYs2VMIU_k57hNtq5fJS5zBetjlA9wYIHzOAER2CefogBWSXxBhGKTRlDX-ovIz3j9JE2H5BuNNhm2yEcucrB8oROVgGF2zcb-vQ
  - name: AZUREML_OBO_ENABLED
   value: "True"
  - name: OBO_ENDPOINT
   value: http://127.0.0.1:12342/token
  - name: MSI_ENDPOINT
   value: http://127.0.0.1:12342/token
  - name: AZUREML_ARM_WORKSPACE_NAME
   value: azureml
  - name: AZUREML_ARM_SUBSCRIPTION
   value: a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45
  - name: AZUREML_ARM_PROJECT_NAME
   value: tomasexperiment
  - name: AZUREML_DISCOVERY_SERVICE_ENDPOINT
   value: https://westeurope.api.azureml.ms/discovery
  - name: AZUREML_RUN_HISTORY_SERVICE_ENDPOINT
   value: https://westeurope.api.azureml.ms
  - name: AZUREML_WORKSPACE_SCOPE
   value: /subscriptions/a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45/resourceGroups/azureml/providers/Microsoft.MachineLearningServices/workspaces/azureml
  - name: AZUREML_CR_AZUREML_CONTEXT
   value: '{"subscription_id":"a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45","resource_group":"azureml","workspace_name":"azureml","workspace_id":"10400c14-9477-41ad-a935-e963d851654b","service_endpoint":"https://westeurope.api.azureml.ms","discovery_endpoint":"https://westeurope.api.azureml.ms/discovery","experiment_name":"tomasexperiment","experiment_id":"e4360b71-5ba4-4789-8e0c-ab040462cc06","root_run_id":"f4a6c5eb-1feb-49ff-9429-4ec15b15393c","run_id":"89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869","run_token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkUyQTBFNTU2RTNDNDZFQjg3QTA4RTJFMTBEMDFBQ0JDQ0UyN0QyRTMiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJyb2xlIjoiQ29udHJpYnV0b3IiLCJzY29wZSI6Ii9zdWJzY3JpcHRpb25zL2EwZjRhNzMzLTRmY2UtNGQ0OS1iOGE4LWQzMDU0MWZjMWI0NS9yZXNvdXJjZUdyb3Vwcy9henVyZW1sL3Byb3ZpZGVycy9NaWNyb3NvZnQuTWFjaGluZUxlYXJuaW5nU2VydmljZXMvd29ya3NwYWNlcy9henVyZW1sIiwiYWNjb3VudGlkIjoiMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIiwid29ya3NwYWNlSWQiOiIxMDQwMGMxNC05NDc3LTQxYWQtYTkzNS1lOTYzZDg1MTY1NGIiLCJwcm9qZWN0aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAiLCJkaXNjb3ZlcnkiOiJ1cmk6Ly9kaXNjb3Zlcnl1cmkvIiwidGlkIjoiNzJmOTg4YmYtODZmMS00MWFmLTkxYWItMmQ3Y2QwMTFkYjQ3Iiwib2lkIjoiNzQyNGZiNGMtNWU5Zi00NWNkLTlmN2QtNDUzZDQ1NjU1ZTc1IiwicHVpZCI6IjEwMDNCRkZEOURDM0I2OUYiLCJpc3MiOiJhenVyZW1sIiwiYXBwaWQiOiJUb21hcyBLdWJpY2EiLCJleHAiOjE2NTk0Mjg4NTIsImF1ZCI6ImF6dXJlbWwifQ.cHnnpoI_EHjKn-u6Y-Xz_BrsiZtKs537uzH2HM9f4NrF2VJVt11HqcfAcVomHUZl6iTe5W-CJRhEotAOaHeyT-nrM3atWE3mbZEJ26-nBidbQ68o2-HfPcIr92aPjqjcnnMbcByztBfIFXiQjCpE4j7QzFNhewqM9jA74s9dMJ83jnIrAkEzULCsmKNsEv7Ng9seKE-dRySPyHZ2Qlqs62Qe_ewXrHW8oufa1gzeUVdJqxeysyoMhL9V2JyuwQ88Gr5OXQ3JUN0otE7Yut6ch6eIwDECMKbfFm-frPQrbQI7wwE8RqrFNEutaB9moCTvsMwHBceE0gTZSYyYYCYZpw","run_history_service_endpoint":"https://westeurope.api.azureml.ms","data_container_id":"dcid.89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869","run_uuid":"1cfc74aa-e333-46e9-b776-72f82ab26790"}'
  - name: AZUREML_WORKSPACE_ID
   value: 10400c14-9477-41ad-a935-e963d851654b
  - name: AZUREML_EXPERIMENT_ID
   value: e4360b71-5ba4-4789-8e0c-ab040462cc06
  - name: AZUREML_RUN_ID
   value: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869
  - name: AZUREML_EXPERIMENT_SCOPE
   value: /subscriptions/a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45/resourceGroups/azureml/providers/Microsoft.MachineLearningServices/workspaces/azureml/experiments/tomasexperiment
  - name: AZUREML_ROOT_RUN_ID
   value: f4a6c5eb-1feb-49ff-9429-4ec15b15393c
  - name: AZUREML_RUN_TOKEN
   value: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkUyQTBFNTU2RTNDNDZFQjg3QTA4RTJFMTBEMDFBQ0JDQ0UyN0QyRTMiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJyb2xlIjoiQ29udHJpYnV0b3IiLCJzY29wZSI6Ii9zdWJzY3JpcHRpb25zL2EwZjRhNzMzLTRmY2UtNGQ0OS1iOGE4LWQzMDU0MWZjMWI0NS9yZXNvdXJjZUdyb3Vwcy9henVyZW1sL3Byb3ZpZGVycy9NaWNyb3NvZnQuTWFjaGluZUxlYXJuaW5nU2VydmljZXMvd29ya3NwYWNlcy9henVyZW1sIiwiYWNjb3VudGlkIjoiMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIiwid29ya3NwYWNlSWQiOiIxMDQwMGMxNC05NDc3LTQxYWQtYTkzNS1lOTYzZDg1MTY1NGIiLCJwcm9qZWN0aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAiLCJkaXNjb3ZlcnkiOiJ1cmk6Ly9kaXNjb3Zlcnl1cmkvIiwidGlkIjoiNzJmOTg4YmYtODZmMS00MWFmLTkxYWItMmQ3Y2QwMTFkYjQ3Iiwib2lkIjoiNzQyNGZiNGMtNWU5Zi00NWNkLTlmN2QtNDUzZDQ1NjU1ZTc1IiwicHVpZCI6IjEwMDNCRkZEOURDM0I2OUYiLCJpc3MiOiJhenVyZW1sIiwiYXBwaWQiOiJUb21hcyBLdWJpY2EiLCJleHAiOjE2NTk0Mjg4NTIsImF1ZCI6ImF6dXJlbWwifQ.cHnnpoI_EHjKn-u6Y-Xz_BrsiZtKs537uzH2HM9f4NrF2VJVt11HqcfAcVomHUZl6iTe5W-CJRhEotAOaHeyT-nrM3atWE3mbZEJ26-nBidbQ68o2-HfPcIr92aPjqjcnnMbcByztBfIFXiQjCpE4j7QzFNhewqM9jA74s9dMJ83jnIrAkEzULCsmKNsEv7Ng9seKE-dRySPyHZ2Qlqs62Qe_ewXrHW8oufa1gzeUVdJqxeysyoMhL9V2JyuwQ88Gr5OXQ3JUN0otE7Yut6ch6eIwDECMKbfFm-frPQrbQI7wwE8RqrFNEutaB9moCTvsMwHBceE0gTZSYyYYCYZpw
  - name: AZUREML_ARM_RESOURCEGROUP
   value: azureml
  - name: AZUREML_SERVICE_ENDPOINT
   value: https://westeurope.api.azureml.ms
  - name: AZUREML_CR_COMPUTE_CONTEXT
   value: '{"cluster_name":"k8s-compute","node_id":{"EnvironmentVariable":"POD_NAME"},"vm_id":null,"run_attempt_count":1,"gpu_count":0,"vm_size":null,"readable_cluster_name":null,"vm_priority":null,"use_vnet_or_private_link":false}'
  - name: AZUREML_CR_DISTRIBUTED_CONFIG
   value: '{"rank":"VK_TASK_INDEX","host_list":["azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-worker-0.azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572.azureml-workloads.svc.cluster.local"[],"remote_grpc":{"Tcp":{"lifecycler_port":13333,"executor_port":13334}}}'
  - name: AZUREML_CR_TELEMETRY_CONFIG
   value: '{"collector":{"receiver":null,"exporter":{"appinsights":{"instrumentation_key":"fca5a4c9-adb4-44ae-bece-69e2cc91ff66"},"jaeger":null,"timeout_millis":null,"level":null}},"logger":{"console":null,"appinsights":{"instrumentation_key":"fca5a4c9-adb4-44ae-bece-69e2cc91ff66","level":"info","enabled":true},"file":{"extension":"log","level":"info","enabled":true}},"node_rank":"VK_TASK_INDEX","node_id":null,"disable_sensitive_scrub":null}'
  - name: AZUREML_CR_GRPC_ADDRESS_BASE
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc
  - name: AZUREML_CR_DATA_CAPABILITY_ADDRESS
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc/data-capability:0
  - name: AZUREML_CR_DATA_CAPABILITY_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/data-capability/wd
  - name: AZUREML_CR_DATA_CAPABILITY_HOST
   value: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-data-capability
  - name: AZUREML_CR_CS_CAPABILITY_ADDRESS
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc/cs-capability:0
  - name: AZUREML_CR_CS_CAPABILITY_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/cs-capability/wd
  - name: AZUREML_CR_CS_CAPABILITY_HOST
   value: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-cs-capability
  - name: AZUREML_CR_HOSTTOOLS_CAPABILITY_ADDRESS
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc/hosttools-capability:0
  - name: AZUREML_CR_HOSTTOOLS_CAPABILITY_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/hosttools-capability/wd
  - name: AZUREML_CR_HOSTTOOLS_CAPABILITY_HOST
   value: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-hosttools-capability
  - name: AZUREML_CR_EXECUTION_WORKING_DIR_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/exe/wd
  - name: AZUREML_DATASET_FILE_OUTPUTS
   value: Results_dataset
  - name: AZUREML_PARAMETER_Select_Columns
   value: '%7B%22isFilter%22%3Atrue%2C%22rules%22%3A%5B%7B%22exclude%22%3Afalse%2C%22ruleType%22%3A%22AllColumns%22%7D%2C%7B%22exclude%22%3Atrue%2C%22ruleType%22%3A%22ColumnNames%22%2C%22columns%22%3A%5B%22normalized-losses%22%5D%7D%5D%7D'
  - name: DATASET_MOUNT_BLOCK_BASED_CACHE_ENABLED
   value: "true"
  - name: AZUREML_PARAMETER_Node_Count
   value: "1"
  - name: DATASET_RSLEX_UPLOAD
   value: "true"
  - name: AZUREML_CR_CORRELATION_ID
   value: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869
  - name: AZUREML_CR_LIFECYCLER_PATH
   value: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/lifecycler/wd
  - name: VC_WORKER_HOSTS
   valueFrom:
    configMapKeyRef:
     key: VC_WORKER_HOSTS
     name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-svc
  - name: VC_WORKER_NUM
   valueFrom:
    configMapKeyRef:
     key: VC_WORKER_NUM
     name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-svc
  - name: VK_TASK_INDEX
   value: "0"
  - name: VC_TASK_INDEX
   value: "0"
  image: viennaglobal.azurecr.io/exe/execution-wrapper/installed:westeurope-stable
  imagePullPolicy: Always
  name: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-execution-wrapper-init
  resources: {}
  securityContext:
   privileged: false
  terminationMessagePath: /dev/termination-log
  terminationMessagePolicy: File
  volumeMounts:
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/.grpc
   mountPropagation: HostToContainer
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-a3ec5951
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/data-capability/wd
   mountPropagation: HostToContainer
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-b678f70c
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/cs-capability/wd
   mountPropagation: HostToContainer
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-77bc0027
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/hosttools-capability/wd
   mountPropagation: HostToContainer
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-ddcb583f
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/exe/wd
   mountPropagation: HostToContainer
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-e3108668
  - mountPath: /tmp/azureml/cr/j/1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790/cap/lifecycler/wd
   mountPropagation: HostToContainer
   name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-72150f7f
  - mountPath: /etc/volcano
   name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-svc
  - mountPath: /root/.ssh
   name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-ssh
   subPath: .ssh
  - mountPath: /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount
   name: kube-api-access-vpq6k
   readOnly: true
 - command:
  - sh
  - /amlarc-init/init.sh
  env:
  - name: AMLARC_NUM_GPU_PER_WORKER
   value: "0"
  - name: AMLARC_NUM_WORKER
   value: "1"
  - name: AML_JOB_ID
   value: 8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572
  - name: POD_UID
   valueFrom:
    fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: metadata.uid
  - name: AMLARC_NUM_PS
   value: "0"
  - name: AMLARC_NUM_WORKER
   value: "1"
  - name: AMLARC_ROLE_INDEX_REGEX
   value: '[a-zA-Z0-9\-]*-([a-zA-Z[]*)-([0-9[]*)'
  - name: AZUREML_OBO_CANARY_TOKEN
   value: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkUyQTBFNTU2RTNDNDZFQjg3QTA4RTJFMTBEMDFBQ0JDQ0UyN0QyRTMiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJyb2xlIjoiQ29udHJpYnV0b3IiLCJzY29wZSI6Ii9zdWJzY3JpcHRpb25zL2EwZjRhNzMzLTRmY2UtNGQ0OS1iOGE4LWQzMDU0MWZjMWI0NS9yZXNvdXJjZUdyb3Vwcy9henVyZW1sL3Byb3ZpZGVycy9NaWNyb3NvZnQuTWFjaGluZUxlYXJuaW5nU2VydmljZXMvd29ya3NwYWNlcy9henVyZW1sL2V4cGVyaW1lbnROYW1lL3RvbWFzZXhwZXJpbWVudC9ydW5JZC84OWEwMWRhNS05MDdmLTQyYTYtOTZlNC04ZDJlNmEyMmM4NjkiLCJhY2NvdW50aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAiLCJ3b3Jrc3BhY2VJZCI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCIsInByb2plY3RpZCI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCIsImRpc2NvdmVyeSI6InVyaTovL2Rpc2NvdmVyeXVyaS8iLCJ0aWQiOiI3MmY5ODhiZi04NmYxLTQxYWYtOTFhYi0yZDdjZDAxMWRiNDciLCJvaWQiOiIzZTEzMWZiZS0zNDU0LTRiMGMtODRhZi03NDVhYjE3NmQzNGQiLCJpc3MiOiJhenVyZW1sIiwiaWRwIjoiaHR0cHM6Ly9zdHMud2luZG93cy5uZXQvNzJmOTg4YmYtODZmMS00MWFmLTkxYWItMmQ3Y2QwMTFkYjQ3LyIsImV4cCI6MTY1OTMzNTI2MCwiYXVkIjoiYXp1cmVtbCJ9.LgInzjMVeUO-1vcr-hrK4KeYNvWlAI3rTwaTimQ9OmJcCYopbWYWg8_aVwUKvKa3goqoZJgs2UEUwgv19r_cyL-BR8v-4opIRJh68ZLUBJYPuVRK_qRQdM7OkJdU2PZugiBFYGSicG40xE1I80LjdnEcrJHRVQ0-UFNJvaWtu-HHpV_aKedQNClO4jZb9Dfoax63ZHw4C4e2f9GV7JTQ1v18SlXlyEHR8iSRg9p-cDnmiktBkctYs2VMIU_k57hNtq5fJS5zBetjlA9wYIHzOAER2CefogBWSXxBhGKTRlDX-ovIz3j9JE2H5BuNNhm2yEcucrB8oROVgGF2zcb-vQ
  - name: AZUREML_OBO_ENABLED
   value: "True"
  - name: OBO_ENDPOINT
   value: http://127.0.0.1:12342/token
  - name: MSI_ENDPOINT
   value: http://127.0.0.1:12342/token
  - name: VC_WORKER_HOSTS
   valueFrom:
    configMapKeyRef:
     key: VC_WORKER_HOSTS
     name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-svc
  - name: VC_WORKER_NUM
   valueFrom:
    configMapKeyRef:
     key: VC_WORKER_NUM
     name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-svc
  - name: VK_TASK_INDEX
   value: "0"
  - name: VC_TASK_INDEX
   value: "0"
  image: mcr.microsoft.com/azureml/amlarc/docker/init-container:1.1.6
  imagePullPolicy: Always
  name: init
  resources: {}
  terminationMessagePath: /dev/termination-log
  terminationMessagePolicy: File
  volumeMounts:
  - mountPath: /amlarc-runtime
   name: amlarc-runtime
  - mountPath: /amlarc-scripts
   name: amlarc-scripts
  - mountPath: /etc/volcano
   name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-svc
  - mountPath: /root/.ssh
   name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-ssh
   subPath: .ssh
  - mountPath: /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount
   name: kube-api-access-vpq6k
   readOnly: true
 nodeName: aks-nodepool1-12594117-vmss000001
 preemptionPolicy: PreemptLowerPriority
 priority: 0
 restartPolicy: Never
 schedulerName: volcano
 securityContext: {}
 serviceAccount: amljobcontroller
 serviceAccountName: amljobcontroller
 subdomain: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572
 terminationGracePeriodSeconds: 30
 tolerations:
 - effect: NoExecute
  key: node.kubernetes.io/not-ready
  operator: Exists
  tolerationSeconds: 300
 - effect: NoExecute
  key: node.kubernetes.io/unreachable
  operator: Exists
  tolerationSeconds: 300
 - effect: NoSchedule
  key: node.kubernetes.io/memory-pressure
  operator: Exists
 volumes:
 - configMap:
   defaultMode: 420
   items:
   - key: hostfile
    path: hostfile
   - key: cluster_spec
    path: cluster_spec
   name: 8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572
  name: amlarc-hosts
 - emptyDir: {}
  name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869
 - downwardAPI:
   defaultMode: 420
   items:
   - fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: metadata.labels
    path: labels
   - fieldRef:
     apiVersion: v1
     fieldPath: metadata.annotations
    path: annotations
  name: podinfo
 - emptyDir:
   medium: Memory
   sizeLimit: "2147483648"
  name: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-execution-wrapper-shm
 - emptyDir: {}
  name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-72150f7f
 - emptyDir: {}
  name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-77bc0027
 - emptyDir: {}
  name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-a3ec5951
 - emptyDir: {}
  name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-b678f70c
 - emptyDir: {}
  name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-ddcb583f
 - emptyDir: {}
  name: 89a01da5-907f-42a6-96e4-8d2e6a22c869--tmp-azureml-cr-j-e3108668
 - emptyDir: {}
  name: amlarc-scripts
 - emptyDir: {}
  name: amlarc-runtime
 - configMap:
   defaultMode: 511
   name: 8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-lifecycle
  name: lifecycle-cm
 - name: runtoken
  secret:
   defaultMode: 420
   secretName: 8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-runtoken-secrets
 - configMap:
   defaultMode: 420
   name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-svc
  name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-svc
 - name: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-ssh
  secret:
   defaultMode: 384
   items:
   - key: id_rsa
    path: .ssh/id_rsa
   - key: id_rsa.pub
    path: .ssh/id_rsa.pub
   - key: authorized_keys
    path: .ssh/authorized_keys
   - key: config
    path: .ssh/config
   secretName: azureml-workloads-8b2821ccdc9c9fb818502c0e69b96572-ssh
 - name: kube-api-access-vpq6k
  projected:
   defaultMode: 420
   sources:
   - serviceAccountToken:
     expirationSeconds: 3607
     path: token
   - configMap:
     items:
     - key: ca.crt
      path: ca.crt
     name: kube-root-ca.crt
   - downwardAPI:
     items:
     - fieldRef:
       apiVersion: v1
       fieldPath: metadata.namespace
      path: namespace
status:
 conditions:
 - lastProbeTime: null
  lastTransitionTime: "2022-07-12T06:35:57Z"
  status: "True"
  type: Initialized
 - lastProbeTime: null
  lastTransitionTime: "2022-07-12T06:35:40Z"
  message: 'containers with unready status: [training-identity-sidecar 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-lifecycler
   1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-data-capability 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-cs-capability
   1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-hosttools-capability 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-execution-wrapper]'
  reason: ContainersNotReady
  status: "False"
  type: Ready
 - lastProbeTime: null
  lastTransitionTime: "2022-07-12T06:35:40Z"
  message: 'containers with unready status: [training-identity-sidecar 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-lifecycler
   1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-data-capability 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-cs-capability
   1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-hosttools-capability 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-execution-wrapper]'
  reason: ContainersNotReady
  status: "False"
  type: ContainersReady
 - lastProbeTime: null
  lastTransitionTime: "2022-07-12T06:35:40Z"
  status: "True"
  type: PodScheduled
 containerStatuses:
 - image: viennaglobal.azurecr.io/cap/cs-capability/installed:westeurope-stable
  imageID: ""
  lastState: {}
  name: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-cs-capability
  ready: false
  restartCount: 0
  started: false
  state:
   waiting:
    reason: PodInitializing
 - image: viennaglobal.azurecr.io/cap/data-capability/installed:westeurope-stable
  imageID: ""
  lastState: {}
  name: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-data-capability
  ready: false
  restartCount: 0
  started: false
  state:
   waiting:
    reason: PodInitializing
 - image: mcr.microsoft.com/azureml/curated/designer:42
  imageID: ""
  lastState: {}
  name: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-execution-wrapper
  ready: false
  restartCount: 0
  started: false
  state:
   waiting:
    reason: PodInitializing
 - image: viennaglobal.azurecr.io/cap/hosttools-capability/installed:westeurope-stable
  imageID: ""
  lastState: {}
  name: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-hosttools-capability
  ready: false
  restartCount: 0
  started: false
  state:
   waiting:
    reason: PodInitializing
 - image: viennaglobal.azurecr.io/cap/lifecycler/installed:westeurope-stable
  imageID: ""
  lastState: {}
  name: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-lifecycler
  ready: false
  restartCount: 0
  started: false
  state:
   waiting:
    reason: PodInitializing
 - image: mcr.microsoft.com/azureml/amlarc/docker/training-identity-sidecar:1.1.6
  imageID: ""
  lastState: {}
  name: training-identity-sidecar
  ready: false
  restartCount: 0
  started: false
  state:
   waiting:
    reason: PodInitializing
 hostIP: 10.224.0.5
 initContainerStatuses:
 - containerID: containerd://e52fd60f40ac5987160bf63098ba14b0efa68a49c62b9a7241d36bf4959f5ca6
  image: viennaglobal.azurecr.io/exe/execution-wrapper/installed:westeurope-stable
  imageID: viennaglobal.azurecr.io/exe/execution-wrapper/installed@sha256:08e6b8d3cc056f2ab0a379b6c16bc672faa9a1435e33dbd05d0d949bee3a8ff4
  lastState: {}
  name: 1cfc74aae33346e9b77672f82ab26790-execution-wrapper-init
  ready: true
  restartCount: 0
  state:
   terminated:
    containerID: containerd://e52fd60f40ac5987160bf63098ba14b0efa68a49c62b9a7241d36bf4959f5ca6
    exitCode: 0
    finishedAt: "2022-07-12T06:35:42Z"
    reason: Completed
    startedAt: "2022-07-12T06:35:42Z"
 - containerID: containerd://02c4518a2e85078f5ab5acb1f1bc60e7e732a45a2540fc3869ed1e7b718b37e2
  image: mcr.microsoft.com/azureml/amlarc/docker/init-container:1.1.6
  imageID: mcr.microsoft.com/azureml/amlarc/docker/init-container@sha256:3f64fa8d8c40abfef7336f256a96851f58f5b561abc800e000b43b12bb14e079
  lastState: {}
  name: init
  ready: true
  restartCount: 0
  state:
   terminated:
    containerID: containerd://02c4518a2e85078f5ab5acb1f1bc60e7e732a45a2540fc3869ed1e7b718b37e2
    exitCode: 0
    finishedAt: "2022-07-12T06:35:52Z"
    reason: Completed
    startedAt: "2022-07-12T06:35:52Z"
 phase: Pending
 podIP: 10.244.1.14
 podIPs:
 - ip: 10.244.1.14
 qosClass: Burstable
 startTime: "2022-07-12T06:35:40Z"

Všimněte si třeba ML_FLOW nastavení, kterými si AzureML sbírá metriky modelu a model samotný.

Do větší úrovně detailu asi teď nemá cenu chodit a nebylo to cílem. Přijde mi velmi zajímavé zjistit, že to co se v Azure ML děje je evidentně složité a dobře promyšlené a díky dnešní standardizaci jako je Kubernetes API a následně Volcano se dá takhle složitý šelmostroj rozběhat nad připojenými clustery nejen z Azure, ale odudkoli. Pokud se vám nechce s ničím babrat, použijte managed nody a hotovo, to dává obrovský smysl … ale pokud potřebujete hybridní přístup nebo vás prostě jen zajímá co se tam děje, takhle se tomu dá pod kapotu nádherně nahlédnout. A ten motor vypadá skvěle.Je open source počítačové vidění typu YOLO dost dobré? A jak ho rozjet v Azure? Část 4: výkon, zabalení a servírování přes API AI
Open source velký jazykový model v Azure - vyzkoušejme Meta Llama 2 v Azure ML AI
Je open source počítačové vidění typu YOLO dost dobré? A jak ho rozjet v Azure? Část 3: vlastní model, přitrénování vs. přetrénování AI
Je open source počítačové vidění typu YOLO dost dobré? A jak ho rozjet v Azure? Část 2: finetuning vlastními obrázky AI
Když AI trénuje AI: Jak GPT učí rybařit lamu (LLaMa) v projektech Alpaca, Vicun nebo Orca od Microsoftu? AI