Použití lokální storage v Azure Kubernetes Service

Některé typy Azure VM nabízí poměrně dost lokální storage ve formě temp disků nebo dokonce extrémně výkonných NVMe storage karet v L-series mašinách. Dává smysl takové věci mít v AKS? Lze je nějak využít? A kdy bych naopak měl raději zvolit vzdálenou plně redundantní storage a třeba za lokální disky ve VM ušetřit (zvolit VM bez nich, která pak je o fous levnější)?

Kdy může dávat lokální storage v AKS smysl?

Vždy tvrdím, že state je to nejsložitější a způsobuje to ty největší průšvihy, takže pokud můžete, pryč s ním do služby, ať se o to stará provider. Databáze jako služba, fronta jako služba, monitoring jako služba - to všechno tam najdete a s vysokými SLA. Když ale přecijen musíte state v Kubernetu mít, zvolte ideálně zónově redundantní storage, ať máte menší práci s přemýšlením o architektuře v případě výpadku AZ (tzn. ZRS disky, Azure Files ZRS). Když už potřebujete jít per-zóna, například protože potřebujete nejnižší možnou latenci, použijte třeba UltraSSD nebo NetApp Files pro maximální výkon. Kdy tedy může dávat smysl vyloženě lokální neredundantní storage?

 • Vaše aplikace potřebuje vyztužit paměť pro dočasné výpočty, cache a tak podobně. To dává smysl - RAM je drahá, SSD o poznání levnější (a pomalejší). Ztráta těchto dat neznamená ztrátu primárních dat, “pouze” poteniálně zpomalení aplikace (než si třeba znovu vybuduje cache nebo než nažene čas ztracený tím, že mezivýpočty jsou pryč a musí začít znovu).
 • Vaše aplikace, nebo spíše databázový systém, je optimalizovaná pro shared-nothing architekturu. Nepotřebuje žádnou vysoce dostupnou storage, stačí jí obyčejný compute s lokálním prostorem a ona si přes víc svých instancí dokáže data sama replikovat. To má potenciál úžasně narychlit čtení (data jsou na velmi rychlém lokálním disku, ne někde v síti) a obvykle i zápis (a to i v případě silně konzistentních systému typu synchronní replikace).

Není bez zajímavosti, že Azure SQL General Purpose je blíže variantě compute + LRS nebo ZRS storage (AZ-redundant je u Azure SQL GP aktuálně v preview), zatímco Azure SQL Business Critical je více shared nothing (4 nody a každý má svou vlastní ultrarychlou storage, replikuje se DB prostředky). To druhé je samozřejmě rychlejší…ale dražší. Ale jen tak pustit shared nothing v AKS bez dalšího přemýšlení a Hornbach náladou (udělej si sám)? To by mohla být dost chyba, pokud nevíte, co děláte.

Proč je v cloudovém Kubernetu lokální storage o poznání méně používaná, než v lokálním prostředí?

V lokálním prostředí je celkem časté, že nody Kubernetes clusteru jsou opečovávané sněhové vločky - jsou mutable. Děláte jim tam aktualizace OS, aktualizace Kubernetu. Něco takového je náchylné na chyby a vůbec to neškáluje do rozměrů a požadavků na spolehlivost, kterou vyžadujete od cloudu. Proto AKS nody neoprašuje, ale zabijí a vytváří místo nich nové - s novějším image, novějším Kubernetem - jsou pro něj tyto nody immutable nebo dokonce je můžeme označit za ephemeral. Nezáleží na nich, jsou zaměnitelné za jiné.

Tak - a do tohoto prostředí vy teď použijete lokální storage a najednou vám při každé aktualizaci clusteru (a tu byste měli dělat minimálně měsíčně, spíše častěji) tento pěkně propláchne všechna data. Jasně, dělá to pustupně, takže vám neumře všechno najednou, jenže:

 • Při velkých objemech je ztráta dat docela zásah, který není problém podstoupit v případě nějakého výpadku jednou ročně, ale pravidelnost proplachování lokálních dat v cloudu vám rozhodně vyhovovat nemusí. Data se obvykle musí doreplikovat a co když to trvá několik hodin? Pokud si to nijak neošetříte, tak vám cluster bude vyměňovat nody tak zhruba po 5 minutách a to vůbec nemusíte stihnou dořešit data!
 • Totéž se týká různých cache nebo mezivýpočtů - co když s propláchnutou cache má vaše aplikace desetinový výkon a zavlažit ji trvá 30 minut? A mezitím se cluster upgraduje a proplachuje a proplachuje?

Jinak řečeno - události ztráty dat jsou v cloudu daleko častější, protože Kubernetes nody jsou ephemeral a tak s tím počítejte. Žít se s tím určitě dá, ale vyžaduje to zvláštní zacházení a dost kontrolované prostředí. Když nic jiného měli byste v aplikaci používat startupProbe (nejen livenessProbe a readynessProbe) a otevřít je skutečně až po té, co je Pod kompletně rozchozený (doreplikovaná data, zavlažená cache) a to kombinovat s Pod disruption budgetem, abyste zastavili nekoordinovaný upgrade clusteru a vždy se počkalo. Jasně že to všechno jde, ale občas se potkám s trochu naivním přísupem, který tyhle věci nezohledňuje.

Není bez zajímavosti, že hodně referenčních architektur na služby, které jsou principiálně schopné shared-nothing architektury jako je Kafka, Cassandra nebo Elastic, celkem běžně pro Kubernetes nabízí oba přístupy a říkají, že pro jednodušší a spolehlivější operations je remote storage v cloudu dobrá věc, třeba tady u Elastic.

Jaké řešení pro lokální storage zvolit, co jsou výhody a nevýhody

Všechny příklady, co jsem testoval, najdete na mém GitHubu

EmptyDir

Tohle je nejjednodušší způsob, jak využít lokální storage.

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: test
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: test
 template:
  metadata:
   labels:
    app: test
  spec:
   containers:
   - name: test
    image: ubuntu
    command: ["/bin/bash"]
    args: ["-c", "while true; do date | tee /path/$(date +'%s').txt; sleep 15; done"]
    volumeMounts:
     - mountPath: /path
      name: storage
   volumes:
    - name: storage
     emptyDir:
      sizeLimit: 1Gi

Takhle udělám jednoduchý deployment, který vytváří soubory ve storage a všechno funguje jak má. Nicméně to má nějaké nevýhody:

 • sizeLimit implementace není “storagová” - jakmile jsem překročil velikost https://github.com/tkubica12/aksLocalStorage#size-limit-test tak vám to Pod normálně zabije. Storage prostor to ochrání, ale nemusí to být to, co čekáte z pohledu dostupnosti aplikace.
 • Nemůžeme si nijak určit, na kterém zařízení to je - bude to na hlavním OS disku, což sebou nese tyto obtíže:
  • Pokud máte OS disk ve formě Azure Disk a zvolili jste malou velikost, máte i relativně malé IOPSy a propustnost. To tomu nodu obvykle moc nevadí, ale pokud vaše aplikace vyžere všechno IO, což se jí snadno podaří, může to i destabilizovat node.
  • Pokud máte OS disk ephemeral, tak výkonu je dostatek, to je fajn, ale zas tam typicky nemáte příliš velikosti a ephemeral disk má velikost danou typem stroje, nemůžete ho zvětšit.

HostPath

Do Podu můžete namapovat adresář z hostitele, tedy i takový, který sedí na jiném fyzickém zařízení - například na NVMe kartě u L-series VM. To je určitě výborné, to chceme.

Nicméně musíme zajistit vytvoření file systému, mount, nasekání adresářů a to tak, aby se to stalo samo, když se node objeví (nezapomeňme - při upgradu AKS dostaneme jiný). To lze vyřešit privilegovaným DamemonSetem a já jsem zvolil initContainer. Důvod je ten, že potřebuji privilegia, ale nechci aby tam pak trvale běžel nějaký neukončený proces s vysokými právy. Ale jako Job to dát nemůžu, potřebuji to jako DaemonSet, ať se to spustí na každém nodu, ale ne pořád dokola. Řešením je privilegovaný initContainer, kterým naskriptuji založení FS a adresářů a po jeho ukončení naběhne vysející proces v container, který ale už není privilegovaný.

apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
 name: prepare-nvme
 namespace: kube-system
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: prepare-nvme
 template:
  metadata:
   labels:
    app: prepare-nvme
  spec:
   initContainers:
    - name: ubuntu
     image: ubuntu
     securityContext:
      privileged: true
     command: ["/bin/sh"]
     args: ["-c", "mkfs.ext4 -E nodiscard /dev/nvme0n1; mount /dev/nvme0n1 /mynvme"]
     volumeMounts:
      - mountPath: /mynvme
       name: storage
       mountPropagation: "Bidirectional"
   containers:
    - name: donothing
     image: busybox
     command: ["/bin/sh"]
     args: ["-c", "while true; do sleep 60; done"]
   volumes:
    - name: storage
     hostPath:
      path: /mynvme

Pak už stačí nahodit Pod.

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: test
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: test
 template:
  metadata:
   labels:
    app: test
  spec:
   containers:
   - name: test
    image: ubuntu
    command: ["/bin/bash"]
    args: ["-c", "while true; do date | tee /path/$(date +'%s').txt; sleep 15; done"]
    volumeMounts:
     - mountPath: /path
      name: storage
   volumes:
    - name: storage
     hostPath:
      path: /mynvme

Je tady ale hromada nepříjemných konsekvencí:

 • Nemůžu připustit, aby si někdo namapoval nějaký systémový adresář nebo tak něco, takže určitě musím udělat Azure Policy a kontrolovat to jen na vybrané cesty. hostPath se obecně považuje za bezpečnostní riziko, takže různé systémy typu Microsoft Defender for Containers budou řvát.
 • Je to jak vidno všechno hodně ruční - musím vytvořit disky, adresáře a nemám moc dobrou kontrolu kde co je. Scheduler nebude moc chytrý a nedokáže poznat, na kterém node ten adresář je a kde ne, takže se to může zaseknout. Navíc se poměrně snadno stane, že si namapuji adresář, který má někdo jiný a vidím jeho data. Zkrátka je to trochu (dost) bordel.
 • Limit velikosti nelze vynutit … na druhou stranu to mám alespoň na jiném disku, tak ať se tam třeba pomlátí, node neohrozím - ale i to pomlácení může být pro mě dost problém. Scheduler navíc vůbec netuší kolik místa kde zbývá, takže mi klidně vznikne inferno na jednom nodu a na druhém bude prostor nevyužitý.

Local Persistent Volume

Lokální volume je určitě bezpečnější a příčetnější řešení. První varianta je starat se o to ručně, tedy opět DaemonSetem připravit disk, adresáře, a bohužel i ručně nastavit Persistent Volume, který musí mít affinitu na konkrétní node.

Například takhle:

apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
 name: pv1
spec:
 capacity:
  storage: 10Gi
 accessModes:
 - ReadWriteOnce
 persistentVolumeReclaimPolicy: Recycle
 storageClassName: local-disk
 local:
  path: /mynvme/disk1
 nodeAffinity:
  required:
   nodeSelectorTerms:
   - matchExpressions:
    - key: kubernetes.io/hostaname
     operator: In
     values:
     - node1

Už je to trochu lepší, zejména je tady koncept mapování jaký volume na kterém nodu je a scheduler je schopen s tím nějak pracovat, navíc je to bezpečnější. Ale nevýhod je pořád dost:

 • Musím si ručně dost věcí připravit, například adresáře. To se dá vyřešit s Local Path Provisionerem … ale to je zas další komponenta do hry.
 • Persistent Volume musím vytvářet ručně a mít ho navázaný na konkrétní node. Po upgrade AKS se některé nody budou jmenovat jinak a musím to předělat.
 • Storage limit nelze vynutit.

Nevýhody manuálního vytváření mým DaemonSetem jsem se pokusil odstranit něčím oficiálním - Local Persistent Volume Provisioner. Ten je fajn - dokáže automaticky objevit jednotlivá zařízení, udělat na nich file systém a sám vytvořit příslušné Persistent Volume, takže já už pak jen v aplikaci použiji storage class a PVC a ona se jich zmocní.

---
# Source: provisioner/templates/provisioner.yaml
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
 name: local-provisioner-config
 namespace: kube-system
data:
 storageClassMap: |
  local-disk:
    hostDir: /dev
    mountDir: /dev
    blockCleanerCommand:
     - "/scripts/shred.sh"
     - "2"
    volumeMode: Filesystem
    fsType: ext4
    namePattern: nvme*
---
apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
 name: local-volume-provisioner
 namespace: kube-system
 labels:
  app: local-volume-provisioner
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: local-volume-provisioner
 template:
  metadata:
   labels:
    app: local-volume-provisioner
  spec:
   serviceAccountName: local-storage-admin
   nodeSelector:
    kubernetes.io/os: linux
   containers:
    - image: "mcr.microsoft.com/k8s/local-volume-provisioner:v2.4.0"
     name: provisioner
     imagePullPolicy: IfNotPresent
     args:
      - "--v=2"
     securityContext:
      privileged: true
     env:
      - name: MY_NODE_NAME
       valueFrom:
        fieldRef:
         fieldPath: spec.nodeName
     volumeMounts:
      - mountPath: /etc/provisioner/config
       name: provisioner-config
       readOnly: true
      - mountPath: /dev/
       name: local-disk
       mountPropagation: "HostToContainer"
   volumes:
    - name: provisioner-config
     configMap:
      name: local-provisioner-config
    - name: local-disk
     hostPath:
      path: /dev/

---
# Source: provisioner/templates/provisioner-service-account.yaml

apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
 name: local-storage-admin
 namespace: kube-system

---
# Source: provisioner/templates/provisioner-cluster-role-binding.yaml

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
 name: local-storage-provisioner-pv-binding
 namespace: kube-system
subjects:
 - kind: ServiceAccount
  name: local-storage-admin
  namespace: kube-system
roleRef:
 kind: ClusterRole
 name: system:persistent-volume-provisioner
 apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
 name: local-storage-provisioner-node-clusterrole
 namespace: kube-system
rules:
 - apiGroups: [""]
  resources: ["nodes"]
  verbs: ["get"]
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
 name: local-storage-provisioner-node-binding
 namespace: kube-system
subjects:
 - kind: ServiceAccount
  name: local-storage-admin
  namespace: kube-system
roleRef:
 kind: ClusterRole
 name: local-storage-provisioner-node-clusterrole
 apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
---
kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
 name: local-disk
provisioner: kubernetes.io/no-provisioner
volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer
reclaimPolicy: Delete

Pak už jen použiji StatefulSet a nahodím dvě instance a každá dostane svůj volume.

Platí, že máme lépe vyřešenou bezpečnost, scheduler je schopen pochopit která storage kde je, takže nedojde k zásekům typu Pod je přiřazen na node, ale ten adresář tam není a už i přípravné práce jsou řešeny automaticky. Ale stále jsou tu nevýhody:

 • Tento model vytvoří PV z fyzického zařízení - pokud máme jednu NVMe kartu (třeba u VM L8s_v2), bude jedno PV. Určitě OK, když mám dedikovaný nodepool na nějaký storage workload nebo tak něco, ale nemáme vyhráno, pokud potřebuji něco granulárního (řezat NVMe pro různé aplikace).
 • Provisioning je statický - Volume vznikne hned a jen se přiřazuje.
 • Limit velikosti nelze vynutit.

NativeStor (nadstavba TopoLVM)

TopoLVM je CSI driver, který využívá LVM a jejich orchestraci. Kromě toho umí držet topologické informace a je to jediná situace, kdy scheduler myslím ví, kolik místa kde zbývá a rozhoduje se podle toho (od verze Kubernetes 1.21). Navíc je to dynamický provisioning - LVM nevznikne dokud není potřeba. A ještě lépe - má velikostní omezení jaké si řeknete. A podporuje i resize operace. Zkrátka tohle je pro náročnější využívání lokální storage výborné řešení. Tedy - pokud bych měl jen TopoLVM, musím ještě zajistit přípravu zažízení - najít NVMe kartu, udělat nad ní Physical Volume a takové věci. Proto se mi líbí nadstavba NativeStor, což je operátor pro TopoLVM a tím se to ještě zjednoduší.

Nahodíme operátor.

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/alauda/nativestor/main/deploy/example/operator.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/alauda/nativestor/main/deploy/example/setting.yaml

Pak použijeme objekt TopolvmCluster a v něm definuji filtr na typ zařízení (chci jen nvme0n1, ne třeba temp disky) případně filtr na typ nodu a tak podobně.

apiVersion: topolvm.cybozu.com/v2
kind: TopolvmCluster
metadata:
 name: topolvmcluster-sample
 namespace: nativestor-system
spec:
 topolvmVersion: alaudapublic/topolvm:2.0.0
 # certsSecret: mutatingwebhook
 storage:
  useAllNodes: true
  useAllDevices: false
  useLoop: false
  volumeGroupName: "nvme"
  className: "nvme"
  devices:
   - name: "/dev/nvme0n1"
    type: "disk"

Na nodech jsem si zkontroloval, že Physical Volume existuje.

root@aks-nodepool1-19673502-vmss000006:/# pvdisplay
 --- Physical volume ---
 PV Name        /dev/nvme0n1
 VG Name        nvme
 PV Size        <1.75 TiB / not usable <4.34 MiB
 Allocatable      yes
 PE Size        4.00 MiB
 Total PE       457854
 Free PE        457598
 Allocated PE     256
 PV UUID        LLkkIs-wguA-Y1JW-kMq8-Nion-ySiH-ewcmyl

Nahodil jsem aplikaci a storage class.

kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
 name: topolvm-provisioner-ssd
provisioner: topolvm.cybozu.com
parameters:
 "csi.storage.k8s.io/fstype": "xfs"
 "topolvm.cybozu.com/device-class": "nvme"
volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer
allowVolumeExpansion: true
---
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
 name: mystatefulset
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: test
 serviceName: test
 replicas: 2
 template:
  metadata:
   labels:
    app: test
  spec:
   containers:
   - name: test
    image: ubuntu
    command: ["/bin/bash"]
    args: ["-c", "while true; do date | tee /path/$(date +'%s').txt; sleep 15; done"]
    volumeMounts:
     - mountPath: /path
      name: storage
 volumeClaimTemplates:
 - metadata:
   name: storage
  spec:
   accessModes: [ "ReadWriteOnce" ]
   storageClassName: topolvm-provisioner-ssd
   resources:
    requests:
     storage: 1Gi

No vida - teprve v ten okamžik se mi vytvoří Persistent Volume v Kubernetu pro tyto dvě instance. Pohledem do nodu zjišťuji, že na něm řešení vytvořilo Logical Volume.

root@aks-nodepool1-19673502-vmss000006:/# lvdisplay
 --- Logical volume ---
 LV Path        /dev/nvme/860f2f01-0dc3-484f-bb3b-3268c9b90fd6
 LV Name        860f2f01-0dc3-484f-bb3b-3268c9b90fd6
 VG Name        nvme
 LV UUID        bsde3b-cPgk-6FKc-cyKG-bzZo-uOGJ-CjvnHc
 LV Write Access    read/write
 LV Creation host, time aks-nodepool1-19673502-vmss000006, 2022-02-08 06:57:02 +0000
 LV Status       available
 # open         1
 LV Size        1.00 GiB
 Current LE       256
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      253:0

Výborně! A dokonce storage limit je pak logicky implementován a to tak jak si to představuji, tedy ve storage - žádné zabíjení procesu apod.

kubectl exec mystatefulset-0 -ti -- bash
ls /path
  dd if=/dev/zero of=/path/file1 count=8000 bs=1048576
  dd: error writing '/path/file1': No space left on device

Toto řešení má tedy za mě maximum výhod pokud jde o lokální storage. Jestli jsou nevýhody, pak mě napadají tyhle:

 • Pořád je to je jen lokální storage - všechny nevýhody v proplachování co jsem popisoval stále platí! Nezapomeňte, že pro statové workloady to možná opravdu pro vás nebude vhodné.
 • Máte tu závislost na open source projektech, které sice mají nějaké hvězdičky na GitHubu, ale o nějakém SLA mluvit rozhodně nejde. Je tu potenciáln pro havárie, ztrátu dat, operační problémy, bezpečnostní zranitelnosti. Pro prostředí banky myslím i přes všechny výhody bude lepší pořídit Azure Disk i když ho použijete jen na dočasné věci bez vysokých nároků na redundanci.

Jaké máte s lokální storage v Kubernetu v cloudu zkušenosti vy? Nějaká doporučení, příběhy?Nový Cold tier Azure Blob storage - kolik stojí premium, hot, cool, cold, archive Kubernetes
AKS má v preview spravované Istio - jak to souvisí s Open Service Mesh, proč to nebylo dřív, proč se ani tak netřeba plašit, ale proč je ambient mesh super? Kubernetes
Multi-tenant AKS - proč ano, proč ne a co udělat pro to, aby společné WC na chodbě tolik nevadilo Kubernetes
Azure, Kubernetes, FinOps a strategie účtování nákladů Kubernetes
Máte rádi Prometheus a Grafana pro váš Kubernetes? Jak na to všechno v plně managed formě v Azure? Kubernetes